Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(LVOV)
Destination station
(KATOVYTSE)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
19.11.18 (Monday)
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:50 KATOVITsE
856.80 560 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 13:10
vul.Stryis'ka,109
21:20 KATOVITsE
787.50 546 100% 7672 ChERNIVTsI - ChENSTOKhOVA
DENYSIVKA-LIuKS TOV   SKANIIa_49
19.11.18 009801 000250 000394
19.11.18 L'viv [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovitse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
695.00 433 97% 189003-1324/4029 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.11.18 009801 000250 000394
19.11.18 L'viv [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovitse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
695.00 422 95% 188101-1244/3794 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 15:20
vul.Stryis'ka,109
22:40 KATOVITsE
803.25 594 100% 7741 VINNYTsIa 1 - BIeL'S'KO-BIaLA
KhARKAVYI v.I(M) FOP   VANKhUL
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
01:50 KATOVITsE
640.50 572 97% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KATOVITsE
630.00 545 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D. UKRAINA TZOV   NEOPLAN
19.11.18 460100 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva 1
04:05 KATOVITsE
640.50 580 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:05 KATOVITsE
640.50 579 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
19.11.18 309901 460141 820325
19.11.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
650.00 438 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:05 KATOVITsE
682.50 571 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 18:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:50 KATOVITsE
735.00 566 97% 8732 UMAN' - SchETsIN
FOP TERLETs'KYI P.M.   MAN_49
19.11.18 309901 460142 820325
19.11.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
650.00 430 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:55 KATOVITsE
682.50 571 97% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
04:05 KATOVITsE
640.50 572 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KATOVITsE
640.50 548 100% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP BARABAShOV A.O.   MAN_49
19.11.18 309901 460114 820218
19.11.18 L'VIV (YaTsYV) 20:50
vul,Stryis'ka,109
05:30 KATOVITsE (YaTsYV)
Dw.PKS_ul.P.Skargi,1
620.00 422 100% 1IFVP IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV) - PRAHA"FLORENS"(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
05:10 KATOVITsE
546.00 556 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
19.11.18 460100 460100 820170
19.11.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
07:20 KATOVITsE
787.50 548 100% 0481 KYIV 1 - PRAHA
VASYL'KIVTRANSAVTO- PP 20%   VANKhUL
19.11.18 309901 460104 820174
19.11.18 L'VIV (ARMAN) 21:45
vul.Stryis'ka,109
07:15 KATOVITsE (ARMAN)
Dw_PKS_ul.Piotra_Skargi,1
650.00 381 100% 1KhVP KhERSON (ARMAN) - PRAHA"FLORENS"(ARMAN)
PF ARMAN   KLAS LIuKS
19.11.18 460100 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:20 KATOVITsE
551.25 572 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
19.11.18 460800 460800 820170
19.11.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
09:15 KATOVITsE
696.15 572 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL
20.11.18 (Tuesday)
20.11.18 309901 460102 820172
20.11.18 L'VIV (14630) 06:00
vul.Stryis'ka,109
15:20 KATOVITsE(14630)
Dw_PKS_ul.Piotra_Skargi
470.00 443 100% 1VRTs63 KYIV DAChNA (14630) - VROTsLAV(14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 12:00
vul.Stryis'ka,109
20:10 KATOVITsE
629.99 545 100% 7031 L'VIV - PRAHA
MYKOLAIVS'KE ATP-14627M TZDV   SETRA_46
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:50 KATOVITsE
856.80 560 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 14:00
vul.Stryis'ka,109
22:35 KATOVITsE
682.66 548 100% 7029 KAMIaNETs' PODIL'S'KYI - PRAHA
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 14:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:35 KATOVITsE
556.50 466 100% 7040 STEBNYK - KARLOVI VARY
PP "HELIOS"   NEOPLAN
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 14:30
vul.Stryis'ka,109
23:20 KATOVITsE
546.00 567 96% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   NEOPLAN_49
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 14:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:50 KATOVITsE
609.00 548 100% 7050 TURKA - PRAHA
OK GARANT s.r.o.   SKANIIa
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:20 KATOVITsE
630.00 548 92% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
20.11.18 009801 000250 000394
20.11.18 L'viv [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovitse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
695.00 433 97% 189003-1324/4029 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.11.18 009801 000250 000394
20.11.18 L'viv [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovitse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
695.00 422 95% 188101-1244/3794 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 15:20
vul.Stryis'ka,109
22:40 KATOVITsE
803.25 594 100% 7741 VINNYTsIa 1 - BIeL'S'KO-BIaLA
KhARKAVYI v.I(M) FOP   VANKhUL
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 15:45
vul.Stryis'ka,109
23:50 KATOVITsE
735.00 545 100% 7712 KOLOMYIa - KhOMUTOV
PRYKARPATS'KYI EKSPRES PP   NEOPLAN
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
01:50 KATOVITsE
640.50 572 97% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.11.18 460100 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva 1
04:05 KATOVITsE
640.50 580 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:05 KATOVITsE
640.50 579 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
20.11.18 309901 460141 820325
20.11.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
650.00 438 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:05 KATOVITsE
682.50 571 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 18:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:50 KATOVITsE
735.00 566 97% 8732 UMAN' - SchETsIN
FOP TERLETs'KYI P.M.   MAN_49
20.11.18 309901 460142 820325
20.11.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
650.00 430 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:55 KATOVITsE
682.50 571 97% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 19:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:35 KATOVITsE
556.50 559 82% 7669 STEBNYK - VROTsLAV
PP "HELIOS"   MAN_49
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
04:05 KATOVITsE
640.50 572 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 19:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:10 KATOVITsE
630.00 548 92% 7121 DNIPRO - SchETsIN
PP "AVTOEKSPRES-DNIPRO"   VANKhUL
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KATOVITsE
640.50 548 100% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP BARABAShOV A.O.   MAN_49
20.11.18 309901 460149 820344
20.11.18 L'VIV*(LUTsYK) 21:00
ZhD vokzal,ostanovka marshrutnoho taksi N29
05:55 KATOVITsE (LUTsYK)
vul.P.Skarhi,8
540.00 420 100% 1KLP-L-3 KYIV*(LUTsYK) - POZNAN' (LUTsYK)
FOP LUTsYK OLENA SERHIIVNA   NEOPLAN-48
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
05:10 KATOVITsE
546.00 556 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
07:20 KATOVITsE
787.50 548 88% 0480 KYIV 1 - PRAHA
AVTOTRANZYT PP   VANKhUL
20.11.18 460100 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:20 KATOVITsE
551.25 572 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
20.11.18 309901 460161 820374
20.11.18 L'VIV (LYSAT) 22:40
AV, vul.Stryis'ka,109
07:20 KATOVITsE (LYSAT)
AV,vul.P.Skarhi,1
600.00 453 100% 1KRVR KROPYVNYTs'KYI (LYSAT) - VROTsLAV (LYSAT)
PP "Lys-avto-trans"   NEOPLAN-49
20.11.18 460100 460100 820170
20.11.18 L'VIV 23:40
vul.Stryis'ka,109
05:30 KATOVITsE
630.00 548 81% 7731 KhARKIV - POZNAN'
AVTOTRANZYT PP   SETRA_49
20.11.18 460800 460800 820170
20.11.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
09:15 KATOVITsE
696.15 572 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...