Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(LVOV)
Destination station
(KATOVYTSE)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
21.08.18 (Tuesday)
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 14:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:45 KATOVITsE
556.50 466 100% 7040 STEBNYK - KARLOVI VARY
PP "HELIOS"   NEOPLAN
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:20 KATOVITsE
630.00 548 100% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
21.08.18 009801 000250 000394
21.08.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovytse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
645.00 433 95% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.08.18 009801 000250 000394
21.08.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovytse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
645.00 422 98% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.08.18 460100 460100 820170
21.08.18 L'VIV 15:45
vul.Stryis'ka,109
23:50 KATOVITsE
735.00 545 100% 7712 KOLOMYIa - KhOMUTOV
PP "PRYKARPATS'KYI EKSPRES"   NEOPLAN
21.08.18 460100 460100 820170
21.08.18 L'VIV 16:00
vul.Stryis'ka,109
02:50 KATOVITsE
640.50 567 97% 7738 ChERNIVTsI - VROTsLAV
DENYSIVKA AVTO PKP   VANKhUL
21.08.18 460100 460100 820170
21.08.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
01:50 KATOVITsE
640.50 572 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.08.18 460100 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva 1
04:05 KATOVITsE
640.50 580 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:05 KATOVITsE
640.50 579 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
21.08.18 309901 460141 820325
21.08.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
600.00 438 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:05 KATOVITsE
682.50 571 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
21.08.18 309901 460142 820325
21.08.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
600.00 430 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:55 KATOVITsE
672.00 571 97% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
21.08.18 460100 460100 820170
21.08.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
04:05 KATOVITsE
640.50 572 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 19:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:10 KATOVITsE
630.00 548 92% 7121 DNIPRO - SchETsIN
PP "AVTOEKSPRES-DNIPRO"   VANKhUL
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KATOVITsE
640.50 548 100% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
21.08.18 460100 460100 820170
21.08.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
05:10 KATOVITsE
546.00 556 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.08.18 460100 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:20 KATOVITsE
551.25 572 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 22:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:25 KATOVITsE
683.00 565 100% 8708 YaREMChE - POZNAN'
FOP FEDAK I.M.   MAN_49
21.08.18 460800 460800 820170
21.08.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
09:15 KATOVITsE
588.50 572 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL
22.08.18 (Wednesday)
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 07:40
vul.Stryis'ka,109
16:30 KATOVITsE
577.50 542 100% 6301 KYIV 1 - VROTsLAV
PP PASLAVS'KYI Ya.A   VANKhUL
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:50 KATOVITsE
696.15 560 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 14:00
vul.Stryis'ka,109
22:35 KATOVITsE
640.65 548 100% 7029P KhERSON - PRAHA
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 14:30
vul.Stryis'ka,109
23:20 KATOVITsE
546.00 567 100% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   NEOPLAN_49
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:20 KATOVITsE
630.00 548 100% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
22.08.18 009801 000250 000394
22.08.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovytse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
645.00 433 95% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
22.08.18 009801 000250 000394
22.08.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
00:15 Katovytse[PL]
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice)
645.00 422 98% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 16:00
vul.Stryis'ka,109
02:50 KATOVITsE
640.50 567 97% 7738 ChERNIVTsI - VROTsLAV
DENYSIVKA AVTO PKP   VANKhUL
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
01:50 KATOVITsE
640.50 572 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KATOVITsE
630.00 545 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
TZOV D.M.D. UKRAINA   NEOPLAN
22.08.18 460100 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva 1
04:05 KATOVITsE
640.50 580 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 18:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:05 KATOVITsE
640.50 579 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
22.08.18 309901 460141 820325
22.08.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
600.00 438 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:05 KATOVITsE
682.50 571 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
22.08.18 309901 460148 820141
22.08.18 L'VIV AS-8(SVYSTUN) 18:40
AS-8 pl.Dvirtseva,1
01:35 KATOVITsE*AV*(SVYSTUN)
vul.P.Skarhi,1
610.00 407 100% 1TL_1 TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN) - LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 18:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:35 KATOVITsE
640.50 554 100% 7668 TEREBOVLIa - LIuBOMEZh
FOP SVYSTUN B.R.   SETRA
22.08.18 309901 460142 820325
22.08.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
02:20 KATOVITsE (MODUL'TRANS)
AV_ul.Piotra_Skargi,6
600.00 430 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:55 KATOVITsE
672.00 571 97% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
04:05 KATOVITsE
640.50 572 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KATOVITsE
640.50 548 100% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
22.08.18 309901 460114 820218
22.08.18 L'VIV (YaTsYV) 20:50
vul,Stryis'ka,109
05:30 KATOVITsE (YaTsYV)
Dw.PKS_ul.P.Skargi,1
620.00 422 100% 1IFVP IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV) - PRAHA"FLORENS"(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
22.08.18 309901 460149 820344
22.08.18 L'VIV*(LUTsYK) 21:00
ZhD vokzal,ostanovka marshrutnoho taksi N29
05:55 KATOVITsE (LUTsYK)
vul.P.Skarhi,8
540.00 420 100% 1KLP-L-3 KYIV*(LUTsYK) - POZNAN' (LUTsYK)
FOP LUTsYK OLENA SERHIIVNA   NEOPLAN-48
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
05:10 KATOVITsE
546.00 556 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
07:20 KATOVITsE
630.00 548 100% 0480 KYIV 1 - PRAHA
PP AVTOTRANZYT   VANKhUL
22.08.18 460100 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:10 KATOVITsE
546.00 548 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:20 KATOVITsE
551.25 572 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 22:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
05:25 KATOVITsE
683.00 565 100% 8708 YaREMChE - POZNAN'
FOP FEDAK I.M.   MAN_49
22.08.18 460100 460100 820170
22.08.18 L'VIV 23:40
vul.Stryis'ka,109
05:30 KATOVITsE
630.00 548 93% 7731 KhARKIV - POZNAN'
PP AVTOTRANZYT   SETRA_49
22.08.18 460800 460800 820170
22.08.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
09:15 KATOVITsE
588.50 572 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...