Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VINNYTSIA)
Destination station
(TUL'CHYN)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
22.10.18 (Monday)
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 05:55
vul.Kyivs'ka,8
07:25 TUL'ChYN
88.11 83 100% 375 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 06:30
vul.Kyivs'ka,8
08:10 TUL'ChYN
88.11 83 100% 921 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
KhOMENKO MYKOLA PAVLOVYCh FOP   MERSEDES-17
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
08:25 TUL'ChYN
88.11 83 100% 513 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 06:45
vul.Kyivs'ka,8
08:45 TUL'ChYN
69.76 83 97% 65 VINNYTsIa 1 - MYKOLAIV
ORION-AVTO M.MYKOLAIV   MAN-28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 07:10
vul.Kyivs'ka,8
09:05 TUL'ChYN
88.11 83 100% 509 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 07:15
vul.Kyivs'ka,8
08:42 TUL'ChYN
88.11 83 100% 793 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OChERETNIuK VASYL' ARTEMOVYCh   MERSEDES-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 07:45
vul.Kyivs'ka,8
09:20 TUL'ChYN
88.11 83 100% 831 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
VIN-AVTO   EhTALON-27
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 08:15
vul.Kyivs'ka,8
10:10 TUL'ChYN
88.11 83 100% 271 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 08:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 TUL'ChYN
96.09 88 100% 1147 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN-25
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
10:45 TUL'ChYN
88.11 83 100% 593 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 09:20
vul.Kyivs'ka,8
11:07 TUL'ChYN
88.11 83 94% 742 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
SOZANS'KYI Yu.V.   EhTALON-26
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
11:35 TUL'ChYN
88.11 83 100% 679 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
DARMOROS MARYNA VALERIIVNA   MERSEDES-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 10:10
vul.Kyivs'ka,8
12:05 TUL'ChYN
88.11 83 100% 968 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-22
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:56 TUL'ChYN
88.11 83 100% 762 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 10:40
vul.Kyivs'ka,8
12:40 TUL'ChYN
88.11 83 81% 8010 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
TAKSOPARK PLIuS   MERSEDES-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 10:50
vul.Kyivs'ka,8
12:29 TUL'ChYN
88.11 83 97% 446 VINNYTsIa 1 - OBODIVKA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   TUR 28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 11:25
vul.Kyivs'ka,8
12:55 TUL'ChYN
88.11 83 97% 677 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-26
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
13:20 TUL'ChYN
88.11 83 84% 740 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
PANChAK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh   BAZ A 079.23
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 12:10
vul.Kyivs'ka,8
13:43 TUL'ChYN
88.11 83 100% 778 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OL'HOPOL' ATP TOV   BOHDAN-29
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 12:25
vul.Kyivs'ka,8
14:19 TUL'ChYN
88.11 83 100% 752TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 12:45
vul.Kyivs'ka,8
14:30 TUL'ChYN
88.11 83 94% 515 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
14:24 TUL'ChYN
88.11 83 100% 736 VINNYTsIa 1 - BILYI KAMIN'#
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
14:45 TUL'ChYN
88.11 83 97% 962 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:50 TUL'ChYN
88.11 83 100% 658 VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
VIN-AVTO   MERSEDES-16
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 13:40
vul.Kyivs'ka,8
15:15 TUL'ChYN
88.11 83 97% 377 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
15:30 TUL'ChYN
88.11 83 100% 766TYMCh VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
KRYZhOPOL'SKOE   EhTALON-28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 13:55
vul.Kyivs'ka,8
15:23 TUL'ChYN
88.11 83 97% 670 VINNYTsIa 1 - DEMIVKA#
ShPYL'OVYI MYKOLA VOLODYMYROVYCh   BOHDAN-25
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 14:15
vul.Kyivs'ka,8
16:00 TUL'ChYN
88.11 83 93% 786 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-23
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 14:35
vul.Kyivs'ka,8
16:11 TUL'ChYN
88.11 83 97% 565 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 14:45
vul.Kyivs'ka,8
16:38 TUL'ChYN
88.11 83 80% 636K VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-21
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 15:00
vul.Kyivs'ka,8
16:40 TUL'ChYN
88.11 83 100% 774 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   VANKhOL-36
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
16:35 TUL'ChYN
88.11 83 96% 796 VINNYTsIa 1 - VASYLIVKA(ChECh.)
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 15:15
vul.Kyivs'ka,8
17:15 TUL'ChYN
63.20 83 100% 29 VINNYTsIa 1 - KOTOVS'K
PASAVTOTRANSSERVIS M.KOTOVS'K   BOHDAN-26
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 15:25
vul.Kyivs'ka,8
17:20 TUL'ChYN
88.11 83 100% 756TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 15:55
vul.Kyivs'ka,8
18:00 TUL'ChYN
88.11 83 80% 776 VINNYTsIa 1 - KODYMA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
18:15 TUL'ChYN
88.11 83 100% 854 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
18:50 TUL'ChYN
88.11 83 85% 754 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-15
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 17:30
vul.Kyivs'ka,8
19:04 TUL'ChYN
88.11 83 100% 992 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 18:25
vul.Kyivs'ka,8
20:21 TUL'ChYN
88.11 83 93% 806 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
YaMPOL'SKOE ATP 10551   EhTALON 28
22.10.18 050100 050100 056000
22.10.18 VINNYTsIa 1 19:45
vul.Kyivs'ka,8
21:30 TUL'ChYN
88.11 83 100% 764 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
23.10.18 (Tuesday)
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 05:20
vul.Kyivs'ka,8
06:57 TUL'ChYN
88.11 83 100% 591 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 05:55
vul.Kyivs'ka,8
07:25 TUL'ChYN
88.11 83 100% 375 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 06:30
vul.Kyivs'ka,8
08:10 TUL'ChYN
88.11 83 100% 921 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
KhOMENKO MYKOLA PAVLOVYCh FOP   MERSEDES-17
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
08:25 TUL'ChYN
88.11 83 100% 513 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 06:45
vul.Kyivs'ka,8
08:45 TUL'ChYN
69.76 83 97% 65 VINNYTsIa 1 - MYKOLAIV
ORION-AVTO M.MYKOLAIV   MAN-28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 07:10
vul.Kyivs'ka,8
09:05 TUL'ChYN
88.11 83 100% 509 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 07:15
vul.Kyivs'ka,8
08:42 TUL'ChYN
88.11 83 100% 793 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OChERETNIuK VASYL' ARTEMOVYCh   MERSEDES-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 07:45
vul.Kyivs'ka,8
09:20 TUL'ChYN
88.11 83 100% 831 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
VIN-AVTO   EhTALON-27
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 08:15
vul.Kyivs'ka,8
10:10 TUL'ChYN
88.11 83 100% 271 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 08:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 TUL'ChYN
96.09 88 100% 1147 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN-25
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
10:45 TUL'ChYN
88.11 83 100% 593 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 09:20
vul.Kyivs'ka,8
11:07 TUL'ChYN
88.11 83 94% 742 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
SOZANS'KYI Yu.V.   EhTALON-26
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
11:35 TUL'ChYN
88.11 83 100% 679 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
DARMOROS MARYNA VALERIIVNA   MERSEDES-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 10:10
vul.Kyivs'ka,8
12:05 TUL'ChYN
88.11 83 100% 968 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-22
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:56 TUL'ChYN
88.11 83 100% 762 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 10:40
vul.Kyivs'ka,8
12:40 TUL'ChYN
88.11 83 81% 8010 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
TAKSOPARK PLIuS   MERSEDES-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 10:50
vul.Kyivs'ka,8
12:29 TUL'ChYN
88.11 83 97% 446 VINNYTsIa 1 - OBODIVKA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   TUR 28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 11:25
vul.Kyivs'ka,8
12:55 TUL'ChYN
88.11 83 97% 677 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-26
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
13:20 TUL'ChYN
88.11 83 84% 740 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
PANChAK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh   BAZ A 079.23
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 12:10
vul.Kyivs'ka,8
13:43 TUL'ChYN
88.11 83 100% 778 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OL'HOPOL' ATP TOV   BOHDAN-29
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 12:25
vul.Kyivs'ka,8
14:19 TUL'ChYN
88.11 83 100% 752TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 12:45
vul.Kyivs'ka,8
14:30 TUL'ChYN
88.11 83 94% 515 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
14:24 TUL'ChYN
88.11 83 100% 736 VINNYTsIa 1 - BILYI KAMIN'#
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
14:45 TUL'ChYN
88.11 83 97% 962 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:50 TUL'ChYN
88.11 83 100% 658 VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
VIN-AVTO   MERSEDES-16
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 13:40
vul.Kyivs'ka,8
15:15 TUL'ChYN
88.11 83 97% 377 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
15:30 TUL'ChYN
88.11 83 100% 766TYMCh VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
KRYZhOPOL'SKOE   EhTALON-28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 13:55
vul.Kyivs'ka,8
15:23 TUL'ChYN
88.11 83 97% 670 VINNYTsIa 1 - DEMIVKA#
ShPYL'OVYI MYKOLA VOLODYMYROVYCh   BOHDAN-25
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 14:15
vul.Kyivs'ka,8
16:00 TUL'ChYN
88.11 83 93% 786 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-23
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 14:35
vul.Kyivs'ka,8
16:11 TUL'ChYN
88.11 83 97% 565 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 14:45
vul.Kyivs'ka,8
16:38 TUL'ChYN
88.11 83 80% 636K VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-21
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 15:00
vul.Kyivs'ka,8
16:40 TUL'ChYN
88.11 83 100% 774 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   VANKhOL-36
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
16:35 TUL'ChYN
88.11 83 96% 796 VINNYTsIa 1 - VASYLIVKA(ChECh.)
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 15:15
vul.Kyivs'ka,8
17:15 TUL'ChYN
63.20 83 100% 29 VINNYTsIa 1 - KOTOVS'K
PASAVTOTRANSSERVIS M.KOTOVS'K   BOHDAN-26
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 15:25
vul.Kyivs'ka,8
17:20 TUL'ChYN
88.11 83 100% 756TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 15:55
vul.Kyivs'ka,8
18:00 TUL'ChYN
88.11 83 80% 776 VINNYTsIa 1 - KODYMA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
18:15 TUL'ChYN
88.11 83 100% 854 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
18:50 TUL'ChYN
88.11 83 85% 754 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-15
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 17:30
vul.Kyivs'ka,8
19:04 TUL'ChYN
88.11 83 100% 992 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 18:25
vul.Kyivs'ka,8
20:21 TUL'ChYN
88.11 83 93% 806 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
YaMPOL'SKOE ATP 10551   EhTALON 28
23.10.18 050100 050100 056000
23.10.18 VINNYTsIa 1 19:45
vul.Kyivs'ka,8
21:30 TUL'ChYN
88.11 83 100% 764 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...