Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(DNIPRO)
Destination station
(KAM`YANS'KE)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
12.12.18 (Wednesday)
12.12.18 120100 120100 000853
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:25
ul. Kurchatova,10
08:57 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 99% 5339(303005339) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
12.12.18 009199 120100 120800
12.12.18 DNIPRO 08:30
ul. Kurchatova, 10 pl.14 (of.Hiunsel)
09:15 DNIPRODZERZhYNS'K
130.00 43 100% 0035 DNIPRO - KYIV AV
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
12.12.18 120100 120100 000084
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:30
ul. Kurchatova,10
09:15 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 99% 35(306000035) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:30
ul. Kurchatova,10
09:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 97% 6090(306006090) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 009801 000079 001034
12.12.18 Dnipro[UA] 09:30
Avtovokzal, vul. Kurchatova, 10{48.4749 / 35.00854}
10:15 Kam’yans'ke[UA]
Bus station (Avtovokzal) Nr. 1 on 3 Volodymyra Sirenka str.
153.00 48 96% 900061900-1034/3958 ZAPORIZhZhIa[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 09:30
ul. Kurchatova,10
10:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6091(342006091) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000084
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 09:50
ul. Kurchatova,10
10:30 DN-ZhYNSK AS1
34.99 43 98% 147(354000147) DNEPR-SK AVTs - LUBNY AS
PPr`Avtoekspres-Dnipro   MERSEDES (18)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 10:30
ul. Kurchatova,10
11:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 5055(378005055) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 11:30
ul. Kurchatova,10
12:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6093(414006093) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 12:30
ul. Kurchatova,10
13:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7132(450007132) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000853
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:00
ul. Kurchatova,10
13:32 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 99% 5341(468005341) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
12.12.18 120100 120100 000084
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:30
ul. Kurchatova,10
14:00 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 99% 9361(486009361) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:30
ul. Kurchatova,10
14:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7050(486007050) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 14:15
ul. Kurchatova,10
15:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6139(513006139) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 15:15
ul. Kurchatova,10
16:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 6147(549006147) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 16:15
ul. Kurchatova,10
17:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6153(585006153) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000853
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 16:20
ul. Kurchatova,10
16:52 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 97% 5343(588005343) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 17:15
ul. Kurchatova,10
18:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6107(621006107) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 18:15
ul. Kurchatova,10
19:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6199(657006199) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 19:15
ul. Kurchatova,10
20:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 6203(693006203) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 20:30
ul. Kurchatova,10
21:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 97% 6101(738006101) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
12.12.18 120100 120100 000911
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 21:45
ul. Kurchatova,10
22:55 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7049(783007049) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
12.12.18 009801 000079 001034
12.12.18 Dnipro[UA] 21:55
Avtovokzal, vul. Kurchatova, 10{48.4749 / 35.00854}
22:45 Kam’yans'ke[UA]
Bus station (Avtovokzal) Nr. 1 on 3 Volodymyra Sirenka str.
153.00 54 96% 900057500-978/3566 ZAPORIZhZhIa[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
12.12.18 120100 120100 000084
12.12.18 DNEPR-SK AVTs 23:00
ul. Kurchatova,10
23:45 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 98% 613(828000613) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
12.12.18 009199 120100 120800
12.12.18 DNIPRO 23:00
ul. Kurchatova, 10 pl.14 (of.Hiunsel)
23:50 DNIPRODZERZhYNS'K
130.00 43 100% 0613 DNIPRO - KYIV AV
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
13.12.18 (Thursday)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 06:00
ul. Kurchatova,10
06:50 DN-ZhYNSK AS1
34.99 43 97% 161(216000161) DNEPR-SK AVTs - KREMENChUK AS
TOV.`DNEPRTURTRANS`   MERSEDES (17)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 06:45
ul. Kurchatova,10
07:45 DN-ZhYNSK AS1
30.00 48 99% 6067(243006067) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK Zh/D
TOV.`YNTERSPETsMARKET`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000926
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 06:45
ul. Kurchatova,10
07:47 DN-ZhYNSK Zh/D
30.00 49 99% 6067(243006067) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK Zh/D
TOV.`YNTERSPETsMARKET`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 06:51
ul. Kurchatova,10
07:26 DN-ZhYNSK AS1
58.50 126 97% 900(246600900) PAVLOHRAD AS - POZNAN' AV
FOP PAVLOVS'KYI I.P.   NEOPLAN (49)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 07:00
ul. Kurchatova,10
08:00 DN-ZhYNSK AS1
30.00 48 99% 6073(252006073) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK Zh/D
TOV.`YNTERSPETsMARKET`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000926
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 07:00
ul. Kurchatova,10
08:10 DN-ZhYNSK Zh/D
30.00 49 99% 6073(252006073) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK Zh/D
TOV.`YNTERSPETsMARKET`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 07:10
ul. Kurchatova,10
07:55 DN-ZhYNSK AS1
34.99 43 97% 273(258000273) DNEPR-SK AVTs - KANEV AS
PPr`Avtoekspres-Dnipro   MERSEDES (18)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 07:20
ul. Kurchatova,10
08:30 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6047(264006047) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000853
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:25
ul. Kurchatova,10
08:57 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 99% 5339(303005339) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
13.12.18 009199 120100 120800
13.12.18 DNIPRO 08:30
ul. Kurchatova, 10 pl.14 (of.Hiunsel)
09:15 DNIPRODZERZhYNS'K
130.00 43 100% 0035 DNIPRO - KYIV AV
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:30
ul. Kurchatova,10
09:15 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 99% 35(306000035) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 08:30
ul. Kurchatova,10
09:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 97% 6090(306006090) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 009801 000079 001034
13.12.18 Dnipro[UA] 09:30
Avtovokzal, vul. Kurchatova, 10{48.4749 / 35.00854}
10:15 Kam’yans'ke[UA]
Bus station (Avtovokzal) Nr. 1 on 3 Volodymyra Sirenka str.
153.00 48 96% 900061900-1034/3958 ZAPORIZhZhIa[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 09:30
ul. Kurchatova,10
10:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6091(342006091) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 09:50
ul. Kurchatova,10
10:30 DN-ZhYNSK AS1
34.99 43 98% 147(354000147) DNEPR-SK AVTs - LUBNY AS
PPr`Avtoekspres-Dnipro   MERSEDES (18)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 10:30
ul. Kurchatova,10
11:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 5055(378005055) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 11:30
ul. Kurchatova,10
12:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6093(414006093) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 12:30
ul. Kurchatova,10
13:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7132(450007132) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000853
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:00
ul. Kurchatova,10
13:32 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 99% 5341(468005341) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:30
ul. Kurchatova,10
14:00 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 99% 9361(486009361) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 13:30
ul. Kurchatova,10
14:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7050(486007050) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 14:15
ul. Kurchatova,10
15:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6139(513006139) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 15:15
ul. Kurchatova,10
16:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 6147(549006147) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 16:15
ul. Kurchatova,10
17:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6153(585006153) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000853
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 16:20
ul. Kurchatova,10
16:52 RAZV.DN-ZhYNS
15.99 21 97% 5343(588005343) DNEPR-SK AVTs - SURSKO-MYKhAI
TDV`NOVOMOSKOVS'KE ATP   EhTALON (28)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 17:15
ul. Kurchatova,10
18:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6107(621006107) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 18:15
ul. Kurchatova,10
19:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 99% 6199(657006199) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 19:00
ul. Kurchatova,10
19:50 DN-ZhYNSK AS1
346.00 43 99% 9102(684009102) DNEPR-SK AVTs - KYShYNEV AS
IP `ZhOLNACh OLEKSANDR`   KAROSA (40)
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 19:01
ul. Kurchatova,10
19:50 DN-ZhYNSK AS1
30.00 43 97% 9102(684609102) DNEPR-SK AVTs - TAM.PLATONOV
IP `ZhOLNACh OLEKSANDR`   KAROSA (40)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 19:15
ul. Kurchatova,10
20:25 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 6203(693006203) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 20:30
ul. Kurchatova,10
21:40 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 97% 6101(738006101) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   EhTALON (29)
13.12.18 120100 120100 000911
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 21:45
ul. Kurchatova,10
22:55 DN-ZhYNSK LEV
31.99 58 98% 7049(783007049) DNEPR-SK AVTs - DN-ZhYNSK LEV
TDV `AVTOPROMIN'`   MERSEDES (55)
13.12.18 009801 000079 001034
13.12.18 Dnipro[UA] 21:55
Avtovokzal, vul. Kurchatova, 10{48.4749 / 35.00854}
22:45 Kam’yans'ke[UA]
Bus station (Avtovokzal) Nr. 1 on 3 Volodymyra Sirenka str.
153.00 54 96% 900057500-978/3566 ZAPORIZhZhIa[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
13.12.18 120100 120100 000084
13.12.18 DNEPR-SK AVTs 23:00
ul. Kurchatova,10
23:45 DN-ZhYNSK AS1
129.99 43 98% 613(828000613) DNEPR-SK AVTs - KYEV TsENTRAL
TOV `HIuNSEL`   MAN (46)
13.12.18 009199 120100 120800
13.12.18 DNIPRO 23:00
ul. Kurchatova, 10 pl.14 (of.Hiunsel)
23:50 DNIPRODZERZhYNS'K
130.00 43 100% 0613 DNIPRO - KYIV AV
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...