Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(ZHITOMIR)
Destination station
(CHERNIAKHIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
19.07.18 (Thursday)
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 04:50
ul. Kyevskaia, 93
05:15 ChERNIaKhIV
17.80 25 100% 1470 ZhYTOMYR - ST.ChOPOVYChI#
PP RAFAL'S'KA T.M.   RUTA-19
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 05:50
ul. Khlebnaia, 14
06:35 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 854A ZhYTOMYR-2 - OSNYKY#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 06:10
ul. Kyevskaia, 93
06:38 ChERNIaKhIV
18.90 25 96% 1318 ZhYTOMYR - KATERYNIVKA(V.V)#
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 06:20
ul. Kyevskaia, 93
06:36 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1147 ZhYTOMYR - MALYN
PP "RIM-Bohdan"   FOL'KSVAHEN
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 06:20
ul. Khlebnaia, 14
07:15 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 78 ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   PAZ-32054
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 06:30
ul. Khlebnaia, 14
07:29 ChERNIaKhIV AS
20.90 27 100% 73 ZhYTOMYR-2 - MALYNIVKA#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 06:35
ul. Kyevskaia, 93
07:04 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1218 ZhYTOMYR - HRUShKY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 06:40
ul. Kyevskaia, 93
07:20 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1436 ZhYTOMYR - SLOVEChNE
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   EhTALON-29
19.07.18 180100 180100 180612
19.07.18 ZhYTOMYR 06:50
ul. Kyevskaia, 93
07:15 ChERNIaKhIV+
18.00 25 100% 1298 ZhYTOMYR - MALYN
PP RAFAL'S'KYI M.Y.   RUTA-19
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 06:50
ul. Khlebnaia, 14
07:38 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 66 ZhYTOMYR-2 - K.IVANOVYChI#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 07:00
ul. Kyevskaia, 93
07:15 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1127 ZhYTOMYR - MALYN
PP "RIM-Bohdan"   FOL'KSVAHEN
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 07:10
ul. Kyevskaia, 93
07:34 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 629 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 07:15
ul. Khlebnaia, 14
08:03 ChERNIaKhIV AS
19.40 27 100% 1380 ZhYTOMYR-2 - PULYNY
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   RUTA
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 07:30
ul. Kyevskaia, 93
07:57 ChERNIaKhIV
17.50 25 97% 1591 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 07:40
ul. Kyevskaia, 93
08:09 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1500 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 07:40
ul. Khlebnaia, 14
08:24 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 80A ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 07:55
ul. Kyevskaia, 93
08:22 ChERNIaKhIV
18.90 25 87% 100 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 08:00
ul. Kyevskaia, 93
08:22 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1633 ZhYTOMYR - OVRUCh
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 08:05
ul. Khlebnaia, 14
08:35 ChERNIaKhIV AS
20.40 27 100% 59 ZhYTOMYR-2 - SVYDIa#
PP"RIM-BOHDAN"   MERSEDES
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 08:30
ul. Kyevskaia, 93
08:57 ChERNIaKhIV
17.50 25 100% 1593 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 08:50
ul. Kyevskaia, 93
09:15 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 2047 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 09:05
ul. Kyevskaia, 93
09:30 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 637 ZhYTOMYR - SERBY#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 09:05
ul. Khlebnaia, 14
09:50 ChERNIaKhIV AS
19.50 26.7 100% 55 ZhYTOMYR-2 - SchENIIV#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 09:35
ul. Khlebnaia, 14
10:24 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 75 ZhYTOMYR-2 - DAVYDIVKA#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 09:40
ul. Kyevskaia, 93
10:04 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1327 ZhYTOMYR - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   EhTALON-29
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 09:50
ul. Kyevskaia, 93
10:14 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1113 ZhYTOMYR - MALYN
PP "RIM-Bohdan"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:00
ul. Kyevskaia, 93
10:35 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1346 ZhYTOMYR - SLOVEChNE
TOV "Avtosvit LTD"   BAZ-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 10:00
ul. Khlebnaia, 14
10:49 ChERNIaKhIV AS
20.90 27 100% 2458 ZhYTOMYR-2 - SLAVIV#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:10
ul. Kyevskaia, 93
10:33 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1335 ZhYTOMYR - HAIKY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-18
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 10:20
ul. Khlebnaia, 14
11:09 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 80 ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:30
ul. Kyevskaia, 93
10:59 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1340 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:35
ul. Kyevskaia, 93
10:57 ChERNIaKhIV
17.50 25 100% 1595 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:40
ul. Kyevskaia, 93
10:59 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1625 ZhYTOMYR - OVRUCh
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 10:40
ul. Kyevskaia, 93
11:05 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1074 ZhYTOMYR - VELYKA HLUMChA#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 11:00
ul. Kyevskaia, 93
11:25 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1080 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 11:15
ul. Kyevskaia, 93
11:40 ChERNIaKhIV
19.50 25 87% 1612 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "Zhytomyrstaravto"   EhTALON-30
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 11:15
ul. Khlebnaia, 14
11:59 ChERNIaKhIV AS
19.40 27 100% 62 ZhYTOMYR-2 - HORBULIV#
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 11:30
ul. Kyevskaia, 93
11:59 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1220 ZhYTOMYR - HRUShKY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 11:40
ul. Khlebnaia, 14
12:29 ChERNIaKhIV AS
20.90 27 100% 74 ZhYTOMYR-2 - MALYNIVKA#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:00
ul. Kyevskaia, 93
12:15 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1116 ZhYTOMYR - MALYN
PP "RIM-Bohdan"   FOL'KSVAHEN
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:05
ul. Kyevskaia, 93
12:31 ChERNIaKhIV
18.90 25 84% 2075 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 12:05
ul. Khlebnaia, 14
13:00 ChERNIaKhIV AS
20.40 27 100% 68 ZhYTOMYR-2 - SchERBYNY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:10
ul. Kyevskaia, 93
12:35 ChERNIaKhIV
17.80 25 90% 1474 ZhYTOMYR - ST.ChOPOVYChI#
PP RAFAL'S'KA T.M.   RUTA-19
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:15
ul. Kyevskaia, 93
12:45 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1356 ZhYTOMYR - OVRUCh
TOV "Avtosvit LTD"   BAZ-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 12:25
ul. Khlebnaia, 14
13:28 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 67 ZhYTOMYR-2 - K.IVANOVYChI#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:30
ul. Kyevskaia, 93
12:54 ChERNIaKhIV
18.90 25 94% 1405 ZhYTOMYR - KROPYVNIa#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:40
ul. Kyevskaia, 93
13:10 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 747 ZhYTOMYR - LUHYNY
TOV "Avtosvit LTD"   FOL'KSVAHEN
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 12:50
ul. Kyevskaia, 93
13:15 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 2038 ZhYTOMYR - SLOVEChNE
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   BAZ-A 079.23
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:00
ul. Kyevskaia, 93
13:30 ChERNIaKhIV
18.90 25 90% 1627 ZhYTOMYR - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 13:00
ul. Khlebnaia, 14
13:45 ChERNIaKhIV AS
19.50 26.7 100% 56A ZhYTOMYR-2 - SchENIIV#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:15
ul. Kyevskaia, 93
13:40 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1518 ZhYTOMYR - BAZAR#
PP "RIM-Bohdan"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:15
ul. Kyevskaia, 93
13:42 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 641 ZhYTOMYR - YeMIL'ChYNE
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:20
ul. Kyevskaia, 93
13:55 ChERNIaKhIV
18.90 25 88% 1366 ZhYTOMYR - OVRUCh
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:25
ul. Kyevskaia, 93
13:50 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 106 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 13:40
ul. Kyevskaia, 93
14:15 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1434 ZhYTOMYR - KALYNIVKA(OL)#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 13:40
ul. Khlebnaia, 14
14:25 ChERNIaKhIV AS
20.40 27 100% 60 ZhYTOMYR-2 - SVYDIa#
PP"RIM-BOHDAN"   MERSEDES
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:00
ul. Kyevskaia, 93
14:30 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1225 ZhYTOMYR - MYROLIuBIV(LUH)#
TOV "Avtosvit LTD"   EhTALON-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 14:00
ul. Khlebnaia, 14
14:49 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 97% 76 ZhYTOMYR-2 - DAVYDIVKA#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:05
ul. Kyevskaia, 93
14:27 ChERNIaKhIV
17.50 25 100% 1597 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:20
ul. Kyevskaia, 93
14:50 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1055 ZhYTOMYR - KALYNIVKA(LUH)#
TOV "Avtosvit LTD"   EhTALON-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 14:20
ul. Khlebnaia, 14
15:09 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 81 ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:25
ul. Kyevskaia, 93
14:44 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1043 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:30
ul. Kyevskaia, 93
14:54 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 921 ZhYTOMYR - BIHUN'#
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   EhTALON-29
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:40
ul. Kyevskaia, 93
15:20 ChERNIaKhIV
19.50 25 100% 232 KhMIL'NYK - MALYN
TOV "Zhytomyrstaravto"   EhTALON-30
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 14:40
ul. Khlebnaia, 14
15:28 ChERNIaKhIV AS
19.40 27 100% 138A ZhYTOMYR-2 - PULYNY
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   RUTA
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:50
ul. Kyevskaia, 93
15:16 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1409 ZhYTOMYR - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   PAZ-672
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:50
ul. Kyevskaia, 93
15:18 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1314 ZhYTOMYR - KATERYNIVKA(V.V)#
PP "RIM-BOHDAN"   YONYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 14:51
ul. Kyevskaia, 93
15:23 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 308 ZhYTOMYR - RADChA(NR)#
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-29
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:00
ul. Kyevskaia, 93
15:27 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1000 ZhYTOMYR - LYSTVYN#
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   EhTALON-30
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 15:00
ul. Khlebnaia, 14
15:49 ChERNIaKhIV AS
20.90 27 100% 2464 ZhYTOMYR-2 - SLAVIV#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:10
ul. Kyevskaia, 93
15:32 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 753 ZhYTOMYR - OVRUCh
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 15:20
ul. Khlebnaia, 14
16:09 ChERNIaKhIV AS
20.90 27 100% 74A ZhYTOMYR-2 - MALYNIVKA#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:30
ul. Kyevskaia, 93
15:58 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1033 ZhYTOMYR - KOPYSchE#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:35
ul. Kyevskaia, 93
15:59 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 2125 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-18
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 15:35
ul. Khlebnaia, 14
16:20 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 81B ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   RUTA 25
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:50
ul. Kyevskaia, 93
16:05 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1125 ZhYTOMYR - MALYN
PP "RIM-Bohdan"   FOL'KSVAHEN
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 15:50
ul. Kyevskaia, 93
16:18 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1517 ZhYTOMYR - OVRUCh
TOV "Avtosvit LTD"   PAZ-4234
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 15:50
ul. Khlebnaia, 14
16:35 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 856 ZhYTOMYR-2 - SLOBIDKA(ChRN)#
PP KOZLOV M.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 16:00
ul. Kyevskaia, 93
16:30 ChERNIaKhIV
17.80 25 97% 1503 ZhYTOMYR - SAVLUKY#
PP RAFAL'S'KA T.M.   RUTA-17
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 16:15
ul. Kyevskaia, 93
16:37 ChERNIaKhIV
17.50 25 100% 7571 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 16:15
ul. Kyevskaia, 93
16:45 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 882A ZhYTOMYR - LYPNYKY#
TOV "Avtosvit LTD"   EhTALON-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 16:20
ul. Khlebnaia, 14
17:13 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 67A ZhYTOMYR-2 - K.IVANOVYChI#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 16:50
ul. Kyevskaia, 93
17:20 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 915 ZhYTOMYR - SLOVEChNE
TDV "OVRUTs'KE ATP 11847"   EhTALON-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 16:50
ul. Khlebnaia, 14
17:35 ChERNIaKhIV AS
19.50 26.7 100% 56 ZhYTOMYR-2 - SchENIIV#
PP LAIChUK M.P.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:00
ul. Kyevskaia, 93
17:23 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 2101 ZhYTOMYR - VEL.TsVILIa#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:00
ul. Kyevskaia, 93
17:24 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1329 ZhYTOMYR - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:10
ul. Kyevskaia, 93
17:35 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1082 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 17:20
ul. Khlebnaia, 14
18:08 ChERNIaKhIV AS
19.40 27 100% 63 ZhYTOMYR-2 - NAUMENKA#
TOV "ZALIZNYI PEHAS"   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:25
ul. Kyevskaia, 93
17:54 ChERNIaKhIV
16.60 25 92% 985 ZhYTOMYR - OLEVS'K
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   EhTALON-30
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:30
ul. Kyevskaia, 93
17:57 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 2065 ZhYTOMYR - HAIKY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:40
ul. Kyevskaia, 93
18:10 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 700 ZhYTOMYR - RUBEZhIVKA#
PP "RIM-Bohdan"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 17:50
ul. Kyevskaia, 93
18:10 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1350 ZhYTOMYR - SLOVEChNE
TOV "Avtosvit LTD"   BAZ-29
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 17:55
ul. Khlebnaia, 14
18:35 ChERNIaKhIV AS
20.40 27 100% 69B ZhYTOMYR-2 - SchERBYNY#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 18:00
ul. Kyevskaia, 93
18:25 ChERNIaKhIV
19.50 25 100% 1614 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "Zhytomyrstaravto"   EhTALON-30
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 18:00
ul. Kyevskaia, 93
18:29 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 140K ZhYTOMYR - KROPYVNIa#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-21+10
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 18:05
ul. Kyevskaia, 93
18:30 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1419 ZhYTOMYR - NARODYChI
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 18:15
ul. Kyevskaia, 93
18:40 ChERNIaKhIV
18.90 25 97% 1076 ZhYTOMYR - VELYKA HLUMChA#
PP "RIM-BOHDAN"   YOUYI
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 18:20
ul. Kyevskaia, 93
18:45 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 112 ZhYTOMYR - IRShANS'K
PP "Rim-Bohdan"   EhTALON-25
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 18:20
ul. Khlebnaia, 14
19:14 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 77 ZhYTOMYR-2 - DAVYDIVKA#
PP BELIaVS'KYI Ye.V.   PAZ-32054
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 18:50
ul. Khlebnaia, 14
19:39 ChERNIaKhIV AS
19.50 27 100% 82 ZhYTOMYR-2 - TORChYN(Kor)#
PP SAVITs'KYI E.A.   PAZ-32054
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 19:00
ul. Kyevskaia, 93
19:31 ChERNIaKhIV
18.90 25 92% 2137 ZhYTOMYR - KhOROShIV
PP "Rim-Bohdan"   ShAOLIN'29
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 19:10
ul. Kyevskaia, 93
19:45 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 418 VINNYTsIa 1 - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   YK-250
19.07.18 180200 180200 180600
19.07.18 ZhYTOMYR-2 19:20
ul. Khlebnaia, 14
20:05 ChERNIaKhIV AS
20.40 27 100% 61 ZhYTOMYR-2 - SVYDIa#
PP"RIM-BOHDAN"   MERSEDES
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 19:30
ul. Kyevskaia, 93
19:45 ChERNIaKhIV
18.90 25 94% 2138 ZhYTOMYR - DOBRYN'#
PP "RIM-BOHDAN"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 19:45
ul. Kyevskaia, 93
20:08 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 491S ZhYTOMYR - BIHUN'#
TOV "Avtosvit LTD"   EhTALON-29
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 20:05
ul. Kyevskaia, 93
20:27 ChERNIaKhIV
17.50 25 100% 7573 ZhYTOMYR - MALYN
TOV "BMU "MALYNSPETsBUD N3"   MERSEDES-18
19.07.18 180100 180100 180600
19.07.18 ZhYTOMYR 20:40
ul. Kyevskaia, 93
21:10 ChERNIaKhIV
18.90 25 100% 1331 ZhYTOMYR - KOROSTEN'
TOV "Avtosvit LTD"   MERSEDES-18

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...