Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VROTSLAV)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
24.01.20 (Friday)
24.01.20 009801 000598 001260
24.01.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 96%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.01.20 009801 000598 000250
24.01.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 96%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.01.20 770100 000125 460100
24.01.20 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
704.33 634 83%  --  07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
24.01.20 309901 820460 460183
24.01.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
750.00 570 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.01.20 309901 820460 460167
24.01.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
750.00 640 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 15:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 769.2 98%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 15:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 769.2 98%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
24.01.20 460100 820220 460100
24.01.20 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
1200.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
24.01.20 309901 820327 460142
24.01.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
750.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.01.20 309901 820327 460141
24.01.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
750.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.01.20 309901 820145 460148
24.01.20 VROTsLAV*AV*(SVYSTUN) 16:40
vul.Sukha,1
05:40 L'VIV AS-8(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
700.00 613 100%  --  2TIeH YeLENIa-HURA(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 736.7 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 736.7 99%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 19:10
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
08:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 698.7 97%  --  80 7481 Vrotslav - Dnipro
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009801 000598 001260
24.01.20 Vrotslav[PL] 19:40
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
08:10 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.01.20 009801 000598 000250
24.01.20 Vrotslav[PL] 19:40
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
08:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.01.20 460100 820220 460100
24.01.20 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
800.00 722 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 752.9 97%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 752.9 99%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000105
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 644.5 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000105
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 644.5 98%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 660.8 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.01.20 009301 000128 000099
24.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 660.8 98%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 (Saturday)
25.01.20 009801 000598 001260
25.01.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 96%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.01.20 009801 000598 000250
25.01.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 96%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.01.20 009201 000113 000199
25.01.20 Vrotslav AV[pl] 10:40
vul.Sukha,1/11{51.09658/17.03382}
23:30 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
820.00 633 98%  --  RE-270001028 1028 Poznan' AV-Skadovs'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
25.01.20 770100 000125 460100
25.01.20 VROTsLAV 13:30
AV Vrotslav vul.. Sukha, 1/11
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
704.33 634 83%  --  07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
25.01.20 309901 820460 460183
25.01.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
750.00 570 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.20 309901 820460 460167
25.01.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
750.00 640 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 15:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 769.2 98%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 15:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 769.2 98%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
25.01.20 460100 820220 460100
25.01.20 VROTsLAV 15:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:25 L'VIV
1200.00 720 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.01.20 309901 820327 460142
25.01.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
750.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.20 309901 820327 460141
25.01.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
750.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 736.7 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 736.7 99%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 19:10
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
08:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 698.7 97%  --  80 7481 Vrotslav - Dnipro
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009801 000598 001260
25.01.20 Vrotslav[PL] 19:40
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
08:10 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.01.20 009801 000598 000250
25.01.20 Vrotslav[PL] 19:40
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.09643932947447 / 17.0348...
08:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.01.20 460100 820220 460100
25.01.20 VROTsLAV 20:00
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
09:45 L'VIV
800.00 722 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 752.9 97%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 752.9 99%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000105
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 644.5 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000105
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
800.00 644.5 98%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 660.8 98%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.01.20 009301 000128 000099
25.01.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 660.8 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...