Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KRAKOW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
18.02.20 (Tuesday)
18.02.20 009801 000593 001260
18.02.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 314 99%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.02.20 009801 000593 000250
18.02.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 346 99%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 97%  --  78 7257 Krakiv-L'viv(ATP)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 98%  --  153 (aktsiia -50%) 7257 Krakiv-L'viv(ATP) dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
18.02.20 309901 820458 460183
18.02.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
650.00 301 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 309901 820458 460167
18.02.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
650.00 371 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 309901 820323 460183
18.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 283 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 309901 820323 460167
18.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 353 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 309901 820343 460149
18.02.20 KRAKIV (FORSAZh) 20:10
vul.Bosiats'ka,18
03:20 L'VIV*(FORSAZh)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
495.00 337 100%  --  2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (FORSAZh) - KYIV*(FORSAZh)
TOV "AVTO FORSAZh"   NEOPLAN-48
18.02.20 009201 000110 000199
18.02.20 Krakiv AV[pl] 20:20
Bosacka, 18{50.06782889999999/19.9495489}
04:35 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
530.00 320 97%  --  RE-228006006 6006 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
18.02.20 309901 820323 460142
18.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 350 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 309901 820323 460141
18.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 358 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 97%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 97%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
18.02.20 009801 000593 001260
18.02.20 Krakiv[PL] 21:55
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
06:50 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 319 96%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.02.20 009801 000593 000250
18.02.20 Krakiv[PL] 21:55
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
07:30 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 352 96%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
18.02.20 009301 000022 000099
18.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 97%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
18.02.20 309901 820160 460100
18.02.20 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a 23:15
Tsentral'nyi avtovokzal TsAV,vul.Bosatska,18,G10-G13
07:00 L'VIV (EVROKLUB)
Stryis'kyi_avtovokzal,vul.Stryis'ka,109
750.00 354 100%  --  2KRAK KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a - KYIV/aboShTUTHART/aboROSTOK/ab
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
19.02.20 (Wednesday)
19.02.20 460100 820160 460100
19.02.20 KRAKIV 00:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
09:45 L'VIV
472.50 332 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 99%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 99%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000105
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
450.00 395.4 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000105
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 99%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000105
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
100.00 395.4 99%  --  92 (100 hryven') 8751 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 99%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
450.00 411.7 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009801 000593 001260
19.02.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 314 99%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.02.20 009801 000593 000250
19.02.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 346 99%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.02.20 009201 000110 000199
19.02.20 Krakiv AV[pl] 15:00
Bosacka, 18{50.06782889999999/19.9495489}
23:30 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
700.00 355 98%  --  RE-270001028 1028 Poznan' AV-Skadovs'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 16:00
vul. Bosiats'ka, 18
00:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
450.00 390 97%  --  159 8753 Poznan' - Kyiv (Do Vrotslava)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000105
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 16:00
vul. Bosiats'ka, 18
23:50 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
450.00 379.1 97%  --  159 8753 Poznan' - Kyiv (Do Vrotslava)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 309901 820163 460104
19.02.20 KRAKIV (ARMAN) 19:00
Bosatska, 18 G14,15,16,17
03:00 L'VIV (ARMAN)
AV_ul.Stryiskaia,109
600.00 319 100%  --  2KhVP PRAHA"FLORENS"(ARMAN) - KhERSON (ARMAN)
PF ARMAN   KLAS LIuKS
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 98%  --  120 7257 Krakiv-L'viv(Hal-Vsesvit)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 98%  --  155 (aktsiia -50%) 7257 Krakiv-L'viv(Hal-Vsesvit) dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 460100 820160 460100
19.02.20 KRAKIV 19:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
06:00 L'VIV
451.50 330 100%  --  70581 KRAKIV - L'VIV
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   EOS_59
19.02.20 309901 820458 460183
19.02.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
650.00 301 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 309901 820458 460167
19.02.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
650.00 371 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 309901 820323 460183
19.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 283 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 309901 820323 460167
19.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 353 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 009201 000110 000199
19.02.20 Krakiv AV[pl] 20:20
Bosacka, 18{50.06782889999999/19.9495489}
04:35 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
530.00 320 97%  --  RE-228006006 6006 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
19.02.20 309901 820323 460142
19.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 350 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 309901 820323 460141
19.02.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 358 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 97%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 97%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
19.02.20 460100 820160 460100
19.02.20 KRAKIV 20:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:25 L'VIV
800.00 330 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
19.02.20 009305 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 21:30
Avtovokzal, vul. Bosatska 18, platforma G 14 - G 17
05:30 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 444.2 99%  --  43 2165 LIBERETs' - RAKhIV
D.M.D GROUP   NeoplanN216H
19.02.20 009801 000593 001260
19.02.20 Krakiv[PL] 21:55
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
06:50 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 319 96%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.02.20 009801 000593 000250
19.02.20 Krakiv[PL] 21:55
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
07:30 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 352 96%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 97%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 009301 000022 000099
19.02.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
19.02.20 309901 820160 460100
19.02.20 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a 23:15
Tsentral'nyi avtovokzal TsAV,vul.Bosatska,18,G10-G13
07:00 L'VIV (EVROKLUB)
Stryis'kyi_avtovokzal,vul.Stryis'ka,109
750.00 354 100%  --  2KRAK KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a - KYIV/aboShTUTHART/aboROSTOK/ab
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...