Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KATOVYTSE)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
25.02.20 (Tuesday)
25.02.20 009801 000394 001260
25.02.20 Katovitse[PL] 13:10
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 400 95%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.20 009801 000394 000250
25.02.20 Katovitse[PL] 13:10
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 433 95%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.20 770100 000123 460100
25.02.20 KATOVITsE 16:50
AV Katovitse, Vul.. P.Skarhi, 1
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 442 100%  --  07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
25.02.20 309901 820344 460149
25.02.20 KATOVITsE (FORSAZh) 18:10
vul.P.Skarhi,8
03:20 L'VIV*(FORSAZh)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
445.00 420 100%  --  2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (FORSAZh) - KYIV*(FORSAZh)
TOV "AVTO FORSAZh"   NEOPLAN-48
25.02.20 309901 820325 460183
25.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 18:20
AV ul.Piotra Skargi,6
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 369 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.02.20 309901 820325 460167
25.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 18:20
AV ul.Piotra Skargi,6
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 439 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.02.20 009201 000112 000199
25.02.20 Katovitse AV[pl] 18:50
vul.Petra Skarhy,1{50.262681/19.0172363}
04:35 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
600.00 401 99%  --  RE-228006006 6006 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
25.02.20 309901 820325 460142
25.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 430 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.02.20 309901 820325 460141
25.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 438 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.02.20 009301 001025 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 98%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
25.02.20 009301 001025 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 97%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
25.02.20 460100 820170 460100
25.02.20 KATOVITsE 19:15
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
07:25 L'VIV
851.00 548 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.02.20 009305 000126 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse AS 20:00
Avtovokzal, vul. Piotra Skarhi 1{50.262728/19.017123}
05:30 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 509.2 97%  --  43 2165 LIBERETs' - RAKhIV
D.M.D GROUP   NeoplanN216H
25.02.20 309901 820141 460148
25.02.20 KATOVITsE*AV*(SVYSTUN) 20:05
vul.P.Skarhi,1
05:40 L'VIV AS-8(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
550.00 421 100%  --  2TIeH YeLENIa-HURA(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
25.02.20 009301 000304 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.02.20 009301 000304 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 98%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.02.20 009801 000394 001260
25.02.20 Katovitse[PL] 20:25
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
06:50 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 406 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.20 009801 000394 000250
25.02.20 Katovitse[PL] 20:25
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
07:30 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 438 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.20 460100 820170 460100
25.02.20 KATOVITsE 23:10
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
09:45 L'VIV
525.00 550 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.02.20 009301 000304 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 99%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
25.02.20 009301 000304 000099
25.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 98%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 (Wednesday)
26.02.20 009301 000304 000105
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 476.6 99%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000105
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
650.00 476.6 99%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 492.9 99%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 492.9 99%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009801 000394 000250
26.02.20 Katovitse[PL] 04:50
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
13:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 406 95%  --  188104-1438/4682 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 009801 000394 000250
26.02.20 Katovitse[PL] 04:50
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
13:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 406 97%  --  188104-1438/4683 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 009801 000394 001260
26.02.20 Katovitse[PL] 13:10
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 400 95%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 009801 000394 000250
26.02.20 Katovitse[PL] 13:10
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 433 95%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 009201 000358 000199
26.02.20 Katovitse[pl] 13:45
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
23:30 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
700.00 424 98%  --  RE-270001028 1028 Poznan' AV-Skadovs'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 14:15
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
00:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 492.9 98%  --  159 8753 Poznan' - Kyiv (Do Vrotslava)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000105
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 14:15
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
23:50 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 482 98%  --  159 8753 Poznan' - Kyiv (Do Vrotslava)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 770100 000123 460100
26.02.20 KATOVITsE 16:50
AV Katovitse, Vul.. P.Skarhi, 1
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 442 100%  --  07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
26.02.20 309901 820325 460183
26.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 18:20
AV ul.Piotra Skargi,6
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 369 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.20 309901 820325 460167
26.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 18:20
AV ul.Piotra Skargi,6
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 439 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.20 009201 000112 000199
26.02.20 Katovitse AV[pl] 18:50
vul.Petra Skarhy,1{50.262681/19.0172363}
04:35 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
600.00 401 99%  --  RE-228006006 6006 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
26.02.20 309901 820325 460142
26.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 430 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.20 309901 820325 460141
26.02.20 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
500.00 438 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.20 009301 001025 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 97%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
26.02.20 009301 001025 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 98%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
26.02.20 460100 820170 460100
26.02.20 KATOVITsE 19:15
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
07:25 L'VIV
851.00 548 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
26.02.20 009305 000126 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AS 20:00
Avtovokzal, vul. Piotra Skarhi 1{50.262728/19.017123}
05:30 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 509.2 97%  --  43 2165 LIBERETs' - RAKhIV
D.M.D GROUP   NeoplanN216H
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 98%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009801 000394 001260
26.02.20 Katovitse[PL] 20:25
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
06:50 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 406 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 009801 000394 000250
26.02.20 Katovitse[PL] 20:25
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
07:30 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 438 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.20 460100 820170 460100
26.02.20 KATOVITsE 23:10
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
09:45 L'VIV
525.00 550 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 99%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
26.02.20 009301 000304 000099
26.02.20 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 98%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...