Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KATOVYTSE)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
21.06.19 (Friday)
21.06.19 009302 000336 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AS 10:50
vul. Piotra Skarhi, 6{50.2622019/19.0165486}
21:45 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
500.00 547.1 98% 1757 LVV 002 Vrotslav-Kyev c 13.03.2017
«L'vivs'ke ATP-14630» PAT   Van Hool 49
21.06.19 309901 820172 460102
21.06.19 KATOVITsE(14630) 10:50
dw PKS, ul.Piotra Skargi,6
21:45 L'VIV (14630)
ul.Stryiskaia,109
470.00 443 100% 2VRTs63 VROTsLAV(14630) - KYIV DAChNA (14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
21.06.19 009302 000304 000105
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 14:00
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
22:30 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
1050.00 449.6 98% 2102 BMI 010 Poznan' - Khar'kov s 05.08.2017 po 28.08.2019
"Boreichuk M.I" FOP   Setra315HD
21.06.19 009801 000394 000250
21.06.19 Katovitse[PL] 15:00
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
23:40 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
695.00 417 96% 189006-1440/4288 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.06.19 009302 000126 000639
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AS 15:30
vul. P. Skarhi, 8{50.262728/19.017123}
02:20 L'VIV: L'viv AV "Stryis'kyi"
pry v'yzdi na avtovokzal, bilia shlahbauma
900.00 552.5 99% 1626 MSL 000083 Praha - Kyev-Kryvoi Roh(Dnepr, po pt z 16.06.2019)
Musil Tour   Van Hool 49
21.06.19 009302 000304 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 15:30
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
03:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
950.00 639.1 97% 825 MSL 000363 Praha - Kherson - (Zaporizhzhia)
Musil Tour   Van Hool 49
21.06.19 009304 000304 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 16:50
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
640.00 530.8 98% 4 PKE 002 Vrotslav - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
21.06.19 770100 000123 460100
21.06.19 KATOVITsE 16:50
AV Katovitse, Vul.. P.Skarhi, 1
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 442 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
21.06.19 009201 000112 000199
21.06.19 Katovitse AV[pl] 18:05
vul.Petra Skarhy,1{50.262681/19.0172363}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
650.00 528 97% RE-216007054 7054 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
21.06.19 009201 000358 000199
21.06.19 Katovitse[pl] 18:05
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
660.00 435 98% RE-231006005 6005 Slubitse AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
21.06.19 309901 820344 460149
21.06.19 KATOVITsE (LUTsYK) 18:10
vul.P.Skarhi,8
03:20 L'VIV*(LUTsYK)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
495.00 420 100% 2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (LUTsYK) - KYIV*(LUTsYK)
FORSAZh-AVTO (LUTsYK O.S.)   NEOPLAN-48
21.06.19 009201 000358 000199
21.06.19 Katovitse[pl] 18:50
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
660.00 422 97% RE-240008018 8018 Kolobzheh PKS-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
21.06.19 309901 820325 460142
21.06.19 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 430 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.06.19 309901 820325 460141
21.06.19 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 438 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.06.19 009301 001025 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 99% 17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
21.06.19 460100 820170 460100
21.06.19 KATOVITsE 19:15
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
07:25 L'VIV
650.00 548 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
21.06.19 009301 000304 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 99% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.06.19 460100 820170 460100
21.06.19 KATOVITsE 23:10
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
09:45 L'VIV
682.50 550 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
21.06.19 009301 000304 000099
21.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 97% 25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.06.19 (Saturday)
22.06.19 009301 000304 000105
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
650.00 476.6 97% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.06.19 009301 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 00:40
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 492.9 97% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.06.19 309901 820394 460101
22.06.19 KATOVITsE (TTBUS) 02:00
Dw PKS (ul.Piotra Skargi,1)
11:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
800.00 250 100% 414-7 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
22.06.19 009801 000394 000250
22.06.19 Katovitse[PL] 05:50
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
14:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
695.00 449 98% 188104-1438/4286 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
22.06.19 009302 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 05:50
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
15:30 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
635.00 487.5 98% 2887 MPK 002 Schetsyn - Nadvirna
"Mandrivnyk Prykarpattia" TOV   MANseats 49
22.06.19 009201 000358 000199
22.06.19 Katovitse[pl] 13:45
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
22:20 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
700.00 424 97% RE-270008016 8016 Poznan' AV-Skadovs'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
22.06.19 009302 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 15:00
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
00:20 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
900.00 476.6 97% 864 MSL 000333 Praha-Zaporozh'e(s 20.06.2019 - po sr, cht, sb)
Musil Tour   Van Hool 49
22.06.19 009801 000394 000250
22.06.19 Katovitse[PL] 15:00
Avtovokzal, vul. ks. Piotra Skargi 1 (Dw. Autobusowy Katowice...
23:40 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
695.00 417 96% 189006-1440/4288 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
22.06.19 009302 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 15:30
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
03:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
950.00 639.1 97% 825 MSL 000363 Praha - Kherson - (Zaporizhzhia)
Musil Tour   Van Hool 49
22.06.19 309901 820394 460101
22.06.19 KATOVITsE (TTBUS) 16:10
Dw PKS (ul.Piotra Skargi,1)
01:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
800.00 250 100% 414-2 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
22.06.19 009302 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 16:40
vul. Piotra Skarhi, 1{50.2612399/19.0178029}
03:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 525.4 98% 2839 LAT 008 Vrotslav - Kropyvnyts'kyi
"LYS-AVTO-TRANS" PP   SetraS 315
22.06.19 309901 820374 460161
22.06.19 KATOVITsE (LYSAT) 16:40
AV, vul.P.Skarhi,1
03:20 L'VIV (LYSAT)
AV,vul.Stryis'ka,109
600.00 453 100% 2KRVR VROTsLAV (LYSAT) - KROPYVNYTs'KYI (LYSAT)
PP "Lys-avto-trans"   NEOPLAN-49
22.06.19 770100 000123 460100
22.06.19 KATOVITsE 16:50
AV Katovitse, Vul.. P.Skarhi, 1
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 442 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
22.06.19 009201 000358 000199
22.06.19 Katovitse[pl] 18:05
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
660.00 435 98% RE-231006005 6005 Slubitse AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
22.06.19 009201 000112 000199
22.06.19 Katovitse AV[pl] 18:05
vul.Petra Skarhy,1{50.262681/19.0172363}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
650.00 528 97% RE-216007054 7054 Schetsyn-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
22.06.19 309901 820344 460149
22.06.19 KATOVITsE (LUTsYK) 18:10
vul.P.Skarhi,8
03:20 L'VIV*(LUTsYK)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
495.00 420 100% 2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (LUTsYK) - KYIV*(LUTsYK)
FORSAZh-AVTO (LUTsYK O.S.)   NEOPLAN-48
22.06.19 009201 000358 000199
22.06.19 Katovitse[pl] 18:50
ul. Piotra Skargi, 6{50.2616375/19.0193009}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
660.00 422 97% RE-240008018 8018 Kolobzheh PKS-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
22.06.19 309901 820325 460142
22.06.19 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
700.00 430 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.06.19 309901 820325 460141
22.06.19 KATOVITsE (MODUL'TRANS) 19:00
AV ul.Piotra Skargi,6
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
700.00 438 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.06.19 009301 001025 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse, Dw. PKS 19:15
ul. P.Skargi
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 99% 17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
22.06.19 460100 820170 460100
22.06.19 KATOVITsE 19:15
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
07:25 L'VIV
650.00 548 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
22.06.19 009301 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 20:25
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 520 99% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.06.19 460100 820170 460100
22.06.19 KATOVITsE 21:55
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
08:00 L'VIV
682.50 548 100% 7119PV VROTsLAV - DNIPRO
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
22.06.19 009301 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 21:55
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
08:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 525.4 99% 80 7481 Vrotslav - Dnipro
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.06.19 460100 820170 460100
22.06.19 KATOVITsE 23:10
Dworzec Autobusowy ul. Piotra Skargi 6 40-211 Katowice platfo...
09:45 L'VIV
682.50 550 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
22.06.19 009301 000304 000099
22.06.19 KATOVITsE: Katovitse AV 23:10
vul. Piotra Skarhy, 1{50.2612399/19.0178029}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
650.00 557.9 97% 25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...