Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(TERNOPOL')
Destination station
(TEREBOVLIA)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
25.06.18 (Monday)
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 05:50
vul. Zhyvova, 7
06:39 TEREBOVLIa
26.76 33 97% 868V TERNOPIL' AV - MEL'NYTsIa PODIL'S'KA
BAB'YaK Yu.V. FOP   MERSEDES 17
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 05:50
vul. Bilohirs'ka, 1
06:40 TEREBOVLIa
30.12 32 100% 354P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:00
vul. Bilohirs'ka, 1
06:42 TEREBOVLIa
26.76 33 90% 459 TERNOPIL' AS-2 - PAPIRNIa
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:10
vul. Bilohirs'ka, 1
06:50 TEREBOVLIa
30.49 32 100% 350P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 06:20
vul. Zhyvova, 7
07:05 TEREBOVLIa
24.27 33 88% 311V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
VELYHAN ZYNOVII ROMANOVYCh PP   BOHDAN 25
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:20
vul. Bilohirs'ka, 1
07:20 TEREBOVLIa
26.76 32 100% 426 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
ChEKhOVS'KYI YOSYP HNATOVYCh PP   BAZ AO79-21
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:30
vul. Bilohirs'ka, 1
07:45 TEREBOVLIa
37.04 48 100% 326P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 06:35
vul. Zhyvova, 7
07:20 TEREBOVLIa
20.50 33 100% 171 TERNOPIL' AV - ChERNIVTsI
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:50
vul. Bilohirs'ka, 1
08:00 TEREBOVLIa
37.97 38 100% 303P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
ZBARAZ'KE ATP-16140 PrAT   PAZ 20/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 07:00
vul. Zhyvova, 7
07:45 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 331V TERNOPIL' AV - BORSchIV
TERNVOIaZh PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 07:10
vul. Zhyvova, 7
07:50 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 863V TERNOPIL' AV - KOShYLIVTsI#
KURITsA I.Ya. PP   MERSEDES 15
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 07:15
vul. Bilohirs'ka, 1
08:15 TEREBOVLIa
29.04 32 97% 434 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 07:35
vul. Zhyvova, 7
08:25 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 325V TERNOPIL' AV - BIL'ChE-ZOLOTE#
TERNVOIaZh PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 07:55
vul. Zhyvova, 7
08:40 TEREBOVLIa
25.63 33 96% 340V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 24
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 08:25
vul. Zhyvova, 7
09:15 TEREBOVLIa
20.50 33 100% 161M TERNOPIL' AV - ChERNIVTsI
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   PEHASO 35
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 08:35
vul. Bilohirs'ka, 1
09:40 TEREBOVLIa
38.14 38 100% 307P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
YaNKOVS'KYI TADEI BORYSOVYCh   PAZ 20/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 08:40
vul. Zhyvova, 7
09:25 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 367V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
TERNVOIaZh PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:00
vul. Zhyvova, 7
09:45 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 379V TERNOPIL' AV - BORSchIV
TERNVOIaZh PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:05
vul. Zhyvova, 7
09:45 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 382V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 09:10
vul. Bilohirs'ka, 1
10:00 TEREBOVLIa
30.12 32 100% 355P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:30
vul. Zhyvova, 7
10:20 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 344V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:35
vul. Zhyvova, 7
10:25 TEREBOVLIa
24.08 33 97% 883V TERNOPIL' AV - TsELIIV#
HUSIaTYN AVTOPASAZh PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 09:45
vul. Bilohirs'ka, 1
10:32 TEREBOVLIa
26.76 32 100% 430 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA   BAZ AO79-25
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:50
vul. Zhyvova, 7
10:35 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 145 KREMENETs' - ChERNIVTsI
SKOROPLIaS VITALII VIKTOROVYCh PP   MERS SPRINTER
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 09:55
vul. Zhyvova, 7
10:45 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 302v TERNOPIL' AV - ChORTKIV
LEKhMAN ANATOLII IHOROVYCh   BAZ AO79-25
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 10:05
vul. Zhyvova, 7
10:42 TEREBOVLIa
27.11 33 90% 307VO TERNOPIL' AV - KOPYChYNTsI
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:05
vul. Bilohirs'ka, 1
10:56 TEREBOVLIa
23.87 32 90% 341P TERNOPIL' AS-2 - HUMNYS'KA
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:10
vul. Bilohirs'ka, 1
11:20 TEREBOVLIa
37.97 38 100% 304P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
ZBARAZ'KE ATP-16140 PrAT   PAZ 20/20
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:20
vul. Bilohirs'ka, 1
11:06 TEREBOVLIa
30.49 32 100% 351P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 10:35
vul. Zhyvova, 7
11:20 TEREBOVLIa
18.80 33 100% 319A TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   BAZ AO79-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 10:40
vul. Zhyvova, 7
11:30 TEREBOVLIa
28.54 33 100% 378V TERNOPIL' AV - OKOPY#
KRYZhEVS'KYI IVAN ChESLAVOVYCh PP   BAZ 25
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:55
vul. Bilohirs'ka, 1
11:47 TEREBOVLIa
26.44 32 100% 345P TERNOPIL' AS-2 - ROMANIVKA/TEREB/#
DARMOHRAI VIKTOR YeVHENOVYCh PP   BOHDAN 22/21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:00
vul. Zhyvova, 7
11:42 TEREBOVLIa
26.05 33 100% 353v TERNOPIL' AV - KOPYChYNTsI
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 11:00
vul. Bilohirs'ka, 1
12:30 TEREBOVLIa
47.50 50 100% 301P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LAVRYK VOLODYMYR PETROVYCh PP   MERSEDES 310
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:10
vul. Zhyvova, 7
12:00 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 350V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:20
vul. Zhyvova, 7
12:15 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 348V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ AO79-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:30
vul. Zhyvova, 7
12:12 TEREBOVLIa
27.11 33 83% 953V TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:30
vul. Zhyvova, 7
12:15 TEREBOVLIa
26.76 33 100% 46A TERNOPIL' AV - HORODENKA
EKSPRES AVTOLIuKS TOV   MERS VARIO
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:40
vul. Zhyvova, 7
12:20 TEREBOVLIa
28.54 33 100% 316V TERNOPIL' AV - SKOV'YaTYN#
ShYIKA MYKhAILO IVANOVYCh PP   MERSEDES 612D
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 11:40
vul. Zhyvova, 7
12:30 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 195A RIVNE - ChERNIVTsI
KORETs'AVTOTRANS PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:00
vul. Bilohirs'ka, 1
12:50 TEREBOVLIa
28.54 32 100% 373 TERNOPIL' AS-2 - KOBYLOVOLOKY
YaSINOVS'KYI IVAN YaROSLAVOVYCh PP   BAZ 24
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 12:10
vul. Zhyvova, 7
12:48 TEREBOVLIa
24.27 33 93% 324V TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
OSTAPChUK O.I. FOP   MAN1
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:15
vul. Bilohirs'ka, 1
13:30 TEREBOVLIa
37.04 48 100% 327P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 12:20
vul. Zhyvova, 7
13:10 TEREBOVLIa
29.25 33 97% 388V TERNOPIL' AV - BORSchIV
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   RUTA
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:25
vul. Bilohirs'ka, 1
13:07 TEREBOVLIa
26.76 33 87% 461 TERNOPIL' AS-2 - PAPIRNIa
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 12:40
vul. Zhyvova, 7
13:50 TEREBOVLIa
23.50 33 97% 391V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BEREZhANYAVTOTRANS TDV   ZAZ IVAN-26
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:45
vul. Bilohirs'ka, 1
13:40 TEREBOVLIa
29.04 32 84% 473 TERNOPIL' AS-2 - KhOROSTKIV
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 12:50
vul. Zhyvova, 7
13:35 TEREBOVLIa
21.41 33 100% 467V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT35
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 12:55
vul. Zhyvova, 7
13:37 TEREBOVLIa
24.27 33 93% 322v TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 22
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:00
vul. Zhyvova, 7
13:45 TEREBOVLIa
28.36 33 96% 334V TERNOPIL' AV - VERBIVKA/BORSch/#
BUHERChUK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh PP   MERSEDES 612D
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:05
vul. Zhyvova, 7
13:45 TEREBOVLIa
26.76 33 100% 403V TERNOPIL' AV - HUSIaTYN
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:10
vul. Bilohirs'ka, 1
14:10 TEREBOVLIa
26.76 32 100% 428V TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
ChEKhOVS'KYI YOSYP HNATOVYCh PP   BAZ AO79-21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:15
vul. Zhyvova, 7
14:05 TEREBOVLIa
29.25 33 100% 358V TERNOPIL' AV - MEL'NYTsIa PODIL'S'KA
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   ZAZ IVAN-25
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:20
vul. Bilohirs'ka, 1
14:06 TEREBOVLIa
30.49 32 100% 352P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:20
vul. Zhyvova, 7
14:10 TEREBOVLIa
25.63 33 88% 341 TERNOPIL' AV - HORODENKA
NOV-TRANS-AVTO PP   BAZ 24
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:25
vul. Zhyvova, 7
14:10 TEREBOVLIa
24.27 33 83% 313V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
VELYHAN ZYNOVII ROMANOVYCh PP   BOHDAN 25
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:24 TEREBOVLIa
23.90 33 100% 396V TERNOPIL' AV - STARYI NYZhBIROK#
KINDZER VOLODYMYR MYRONOVYCh PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:31 TEREBOVLIa
24.27 33 100% 936 TERNOPIL' AV - LYTIaChI#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:40
vul. Zhyvova, 7
14:15 TEREBOVLIa
21.41 33 97% 124V TERNOPIL' AV - SLOBIDKA#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:40
vul. Bilohirs'ka, 1
14:30 TEREBOVLIa
30.12 32 97% 356P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 13:50
vul. Zhyvova, 7
14:40 TEREBOVLIa
29.25 33 100% 328V TERNOPIL' AV - BIL'ChE-ZOLOTE#
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   BOHDAN 25
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:50
vul. Bilohirs'ka, 1
15:00 TEREBOVLIa
37.97 38 100% 305P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
ZBARAZ'KE ATP-16140 PrAT   PAZ 20/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:05
vul. Zhyvova, 7
14:45 TEREBOVLIa
28.54 33 96% 310V TERNOPIL' AV - BEREZhANKA/BORSch/#
ZIuBRETs'KYI V.M.PP   MERSEDES BENS 313D
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:05
vul. Bilohirs'ka, 1
15:05 TEREBOVLIa
29.04 32 97% 436 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:10
vul. Zhyvova, 7
15:00 TEREBOVLIa
20.50 33 93% 335 TERNOPIL' AV - KOLOMYIa
KOLOMYIS'KE ATP PAT   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:25
vul. Zhyvova, 7
15:10 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 342V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 24
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:35
vul. Zhyvova, 7
15:20 TEREBOVLIa
24.27 33 97% 944V TERNOPIL' AV - USTEChKO#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:40
vul. Zhyvova, 7
15:30 TEREBOVLIa
29.25 33 92% 362V TERNOPIL' AV - HOROShOVA#
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   PAZ-21
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:40
vul. Bilohirs'ka, 1
15:32 TEREBOVLIa
26.44 32 97% 346P TERNOPIL' AS-2 - ROMANIVKA/TEREB/#
DARMOHRAI VIKTOR YeVHENOVYCh PP   BOHDAN 22/21
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:45
vul. Zhyvova, 7
15:32 TEREBOVLIa
25.63 33 93% 369V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
TERNVOIaZh PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 14:50
vul. Zhyvova, 7
15:40 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 155A RIVNE - ChERNIVTsI
DENYSIVKA ChERNIVETs'KE TDV   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 15:00
vul. Bilohirs'ka, 1
15:48 TEREBOVLIa
26.76 32 100% 431 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA   BAZ AO79-25
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:05
vul. Zhyvova, 7
15:42 TEREBOVLIa
27.11 33 97% 306VO TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:10
vul. Zhyvova, 7
15:57 TEREBOVLIa
29.25 33 100% 356V TERNOPIL' AV - OKOPY#
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   RUTA
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:15
vul. Zhyvova, 7
16:05 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 346V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:25
vul. Zhyvova, 7
16:10 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 304 TERNOPIL' AV - ChERNIVTsI
DENYSIVKA ChERNIVETs'KE TDV   MERSEDES 310
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:30
vul. Zhyvova, 7
16:15 TEREBOVLIa
21.41 33 100% 258 TERNOPIL' AV - SNIaTYN
SNIaTYNAVTO TOV   MERSEDES 19
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:35
vul. Zhyvova, 7
16:25 TEREBOVLIa
29.25 33 83% 390V TERNOPIL' AV - BORSchIV
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   GhAZ-3221
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 15:40
vul. Zhyvova, 7
16:29 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 384V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:00
vul. Zhyvova, 7
16:40 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 865V TERNOPIL' AV - KOShYLIVTsI#
KURITsA I.Ya. PP   MERSEDES 15
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:05
vul. Zhyvova, 7
16:55 TEREBOVLIa
24.08 33 100% 398V TERNOPIL' AV - TsELIIV#
HUSIaTYN AVTOPASAZh PP   BAZ AO79-29
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:05
vul. Bilohirs'ka, 1
17:35 TEREBOVLIa
47.50 50 100% 302P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LAVRYK VOLODYMYR PETROVYCh PP   MERSEDES 310
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:10
vul. Bilohirs'ka, 1
17:01 TEREBOVLIa
23.87 32 90% 342P TERNOPIL' AS-2 - HUMNYS'KA
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:15
vul. Zhyvova, 7
17:00 TEREBOVLIa
28.36 33 92% 336V TERNOPIL' AV - NIVRA#
BUHERChUK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh PP   MERSEDES 18
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:20
vul. Zhyvova, 7
16:59 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 337V TERNOPIL' AV - KULAKIVTsI#
KURITsA I.Ya. PP   FOL'SKVAHEN 15
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:25
vul. Bilohirs'ka, 1
17:18 TEREBOVLIa
28.54 32 96% 375 TERNOPIL' AS-2 - KOBYLOVOLOKY
YaSINOVS'KYI IVAN YaROSLAVOVYCh PP   BAZ 24
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:30
vul. Zhyvova, 7
17:09 TEREBOVLIa
28.54 33 100% 960V TERNOPIL' AV - KUDRYNTsI#
HOLOVANChUK I.A. FOP   MERSEDES 18
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:35
vul. Bilohirs'ka, 1
17:24 TEREBOVLIa
30.12 32 97% 357V TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 16:45
vul. Zhyvova, 7
17:35 TEREBOVLIa
25.69 33 100% 304V TERNOPIL' AV - BILYI POTIK
LEKhMAN ANATOLII IHOROVYCh   BAZ AO79-25
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 17:00
vul. Zhyvova, 7
17:50 TEREBOVLIa
22.12 33 100% 158 TERNOPIL' AV - KOLOMYIa
POVShENIuK V.I.PP   BAZ AO79.23
25.06.18 610200 610200 612900
25.06.18 TERNOPIL' AS-2 17:10
vul. Bilohirs'ka, 1
17:51 TEREBOVLIa
25.34 32 97% 325P TERNOPIL' AS-2 - RIZDVIaNY
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 17:20
vul. Zhyvova, 7
18:10 TEREBOVLIa
25.63 33 97% 958V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 18:05
vul. Zhyvova, 7
18:55 TEREBOVLIa
22.65 33 100% 166A L'VIV - ZALISchYKY
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   PEHASO 35
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 18:30
vul. Zhyvova, 7
19:20 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 352V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 18:40
vul. Zhyvova, 7
19:30 TEREBOVLIa
29.25 33 83% 366V TERNOPIL' AV - MEL'NYTsIa PODIL'S'KA
BORSchIVS'KE ATP-16138 TOV   RUTA 15
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 18:45
vul. Zhyvova, 7
19:35 TEREBOVLIa
26.70 33 100% 11P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 19:00
vul. Zhyvova, 7
19:45 TEREBOVLIa
27.11 33 100% 912V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BOIKO A.H.PP   BAZ 29
25.06.18 610100 610100 612971
25.06.18 TERNOPIL' AV 19:20
vul. Zhyvova, 7
19:57 TEREBOVLIa-STRUSIV#
18.73 29 100% 465V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT36 18
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 19:20
vul. Zhyvova, 7
20:00 TEREBOVLIa
28.54 33 100% 878V TERNOPIL' AV - MYKhAILIVKA/BORSch/#
SAIaNChUK V.I.PP   MERS SPRINTER
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 19:30
vul. Zhyvova, 7
20:20 TEREBOVLIa
26.70 32 100% 12P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   MERSEDES 18
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 19:50
vul. Zhyvova, 7
20:40 TEREBOVLIa
23.87 32 100% 2036P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
25.06.18 610100 610100 612900
25.06.18 TERNOPIL' AV 20:15
vul. Zhyvova, 7
20:55 TEREBOVLIa
25.63 33 100% 266 L'VIV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ AO79-29

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...