Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(TERNOPOL')
Destination station
(DRUZHBA)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
23.06.18 (Saturday)
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 11:30
vul. Zhyvova, 7
12:00 DRUZhBA
20.33 24 83% 953V TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-28
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 11:40
vul. Zhyvova, 7
12:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 506V TERNOPIL' AV - BARYSh#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:00
vul. Bilohirs'ka, 1
12:34 DRUZhBA
19.62 23 100% 373 TERNOPIL' AS-2 - KOBYLOVOLOKY
YaSINOVS'KYI IVAN YaROSLAVOVYCh PP   BAZ 24
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:10
vul. Zhyvova, 7
12:30 DRUZhBA
18.19 24 93% 324V TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
OSTAPChUK O.I. FOP   MAN1
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:10
vul. Zhyvova, 7
12:34 DRUZhBA
19.23 24 100% 423 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 29
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:15
vul. Bilohirs'ka, 1
12:45 DRUZhBA
17.55 23 100% 327P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:25
vul. Bilohirs'ka, 1
12:53 DRUZhBA
20.07 24 87% 461 TERNOPIL' AS-2 - PAPIRNIa
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:40
vul. Zhyvova, 7
13:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 490V TERNOPIL' AV - ZOL.POTIK
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:40
vul. Zhyvova, 7
13:25 DRUZhBA
17.62 24 97% 391V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BEREZhANYAVTOTRANS TDV   ZAZ IVAN-26
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:45
vul. Bilohirs'ka, 1
13:25 DRUZhBA
19.97 23 87% 473 TERNOPIL' AS-2 - KhOROSTKIV
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:50
vul. Zhyvova, 7
13:20 DRUZhBA
16.06 24 100% 467V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT35
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 12:55
vul. Zhyvova, 7
13:23 DRUZhBA
18.19 24 93% 322v TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 22
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:05
vul. Zhyvova, 7
13:29 DRUZhBA
18.40 23 100% 403V TERNOPIL' AV - HUSIaTYN
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:10
vul. Zhyvova, 7
13:45 DRUZhBA
19.23 24 100% 488V TERNOPIL' AV - BEREM'YaNY/ZhNIBORODY/#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 28
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:10
vul. Bilohirs'ka, 1
13:53 DRUZhBA
18.40 23 100% 428V TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
ChEKhOVS'KYI YOSYP HNATOVYCh PP   BAZ AO79-21
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:20
vul. Bilohirs'ka, 1
13:51 DRUZhBA
21.11 23 100% 352P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:25
vul. Zhyvova, 7
13:50 DRUZhBA
16.68 23 83% 313V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
VELYHAN ZYNOVII ROMANOVYCh PP   BOHDAN 25
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:05 DRUZhBA
18.19 24 100% 936 TERNOPIL' AV - LYTIaChI#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:10 DRUZhBA
17.93 24 100% 396V TERNOPIL' AV - STARYI NYZhBIROK#
KINDZER VOLODYMYR MYRONOVYCh PP   BAZ AO79-29
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:40
vul. Bilohirs'ka, 1
14:12 DRUZhBA
20.85 23 97% 356P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 13:50
vul. Zhyvova, 7
14:25 DRUZhBA
19.23 24 87% 500V TERNOPIL' AV - HUBYN#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   YOIO-27
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:05
vul. Bilohirs'ka, 1
14:48 DRUZhBA
19.97 23 97% 436 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 14:25
vul. Zhyvova, 7
14:54 DRUZhBA
19.23 24 100% 342V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 24
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 14:30
vul. Zhyvova, 7
15:04 DRUZhBA
19.23 24 97% 498V TERNOPIL' AV - KOROPETs'
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   PAZ 423001
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 14:35
vul. Zhyvova, 7
15:05 DRUZhBA
18.19 24 97% 944V TERNOPIL' AV - USTEChKO#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:40
vul. Bilohirs'ka, 1
15:19 DRUZhBA
18.31 23 97% 346P TERNOPIL' AS-2 - ROMANIVKA/TEREB/#
DARMOHRAI VIKTOR YeVHENOVYCh PP   BOHDAN 22/21
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 14:45
vul. Zhyvova, 7
15:17 DRUZhBA
19.23 24 87% 906V TERNOPIL' AV - SNOVYDIV#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 28
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 15:00
vul. Bilohirs'ka, 1
15:33 DRUZhBA
18.40 23 100% 431 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA   BAZ AO79-25
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 15:05
vul. Zhyvova, 7
15:30 DRUZhBA
20.33 24 97% 306VO TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 15:05
vul. Zhyvova, 7
15:40 DRUZhBA
16.02 24 100% 399A TERNOPIL' AV - YaREMChA
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   BAZ-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 15:15
vul. Zhyvova, 7
15:50 DRUZhBA
19.23 24 100% 346V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 15:40
vul. Zhyvova, 7
15:54 DRUZhBA
17.62 23 97% 384V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 15:40
vul. Zhyvova, 7
16:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 496V TERNOPIL' AV - ZOL.POTIK
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 16:05
vul. Zhyvova, 7
16:41 DRUZhBA
18.06 24 100% 398V TERNOPIL' AV - TsELIIV#
HUSIaTYN AVTOPASAZh PP   BAZ AO79-29
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:10
vul. Bilohirs'ka, 1
16:45 DRUZhBA
16.53 23 90% 342P TERNOPIL' AS-2 - HUMNYS'KA
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 16:20
vul. Zhyvova, 7
16:39 DRUZhBA
19.27 24 100% 337V TERNOPIL' AV - KULAKIVTsI#
KURITsA I.Ya. PP   FOL'SKVAHEN 15
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:35
vul. Bilohirs'ka, 1
17:07 DRUZhBA
20.85 23 97% 357V TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
23.06.18 610200 610200 612973
23.06.18 TERNOPIL' AS-2 17:10
vul. Bilohirs'ka, 1
17:41 DRUZhBA
17.55 23 97% 325P TERNOPIL' AS-2 - RIZDVIaNY
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 17:15
vul. Zhyvova, 7
17:50 DRUZhBA
19.23 24 97% 486V TERNOPIL' AV - BUChACh
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 17:55
vul. Zhyvova, 7
18:20 DRUZhBA
17.39 24 100% 488 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
TEREShKUN IHOR MYKOLAIOVYCh PP   MERSEDES 18
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 18:10
vul. Zhyvova, 7
18:45 DRUZhBA
19.23 24 100% 492V TERNOPIL' AV - BUChACh
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 18:30
vul. Zhyvova, 7
19:04 DRUZhBA
19.23 24 100% 352V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 18:45
vul. Zhyvova, 7
19:09 DRUZhBA
18.49 23 100% 11P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ 29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 18:45
vul. Zhyvova, 7
19:16 DRUZhBA
19.27 24 93% 410V TERNOPIL' AV - MONASTYRYS'KA
KRAINYChYN ANATOLII IVANOVYCh PP   BAZ AO79-29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 19:00
vul. Zhyvova, 7
19:35 DRUZhBA
20.33 24 100% 912V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BOIKO A.H.PP   BAZ 29
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 19:20
vul. Zhyvova, 7
19:49 DRUZhBA
16.06 24 100% 465V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT36 18
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 19:30
vul. Zhyvova, 7
20:03 DRUZhBA
18.49 23 100% 12P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   MERSEDES 18
23.06.18 610100 610100 613900
23.06.18 TERNOPIL' AV 19:50
vul. Zhyvova, 7
20:24 DRUZhBA
16.53 23 100% 2036P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
24.06.18 (Sunday)
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 05:50
vul. Zhyvova, 7
06:20 DRUZhBA
20.07 24 97% 868V TERNOPIL' AV - MEL'NYTsIa PODIL'S'KA
BAB'YaK Yu.V. FOP   MERSEDES 17
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 05:50
vul. Bilohirs'ka, 1
06:22 DRUZhBA
20.85 23 100% 354P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:00
vul. Bilohirs'ka, 1
06:28 DRUZhBA
20.07 24 90% 459 TERNOPIL' AS-2 - PAPIRNIa
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:10
vul. Bilohirs'ka, 1
06:40 DRUZhBA
21.11 23 100% 350P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 06:20
vul. Zhyvova, 7
06:55 DRUZhBA
16.06 24 97% 283 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
TROIaN OLEH IHOROVYCh PP   FOL'SKV LT35
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:20
vul. Bilohirs'ka, 1
07:03 DRUZhBA
18.40 23 100% 426 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
ChEKhOVS'KYI YOSYP HNATOVYCh PP   BAZ AO79-21
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 06:30
vul. Bilohirs'ka, 1
07:00 DRUZhBA
17.55 23 100% 326P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 06:30
vul. Zhyvova, 7
07:07 DRUZhBA
19.27 24 97% 543 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
KRAINYChYN ANATOLII IVANOVYCh PP   IVEKO 3510
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 07:00
vul. Zhyvova, 7
07:30 DRUZhBA
16.02 24 97% 279 ZBARAZh - BUKOVEL'#
ZBARAZ'KE ATP-16140 PrAT   BAZ 29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 07:15
vul. Bilohirs'ka, 1
07:58 DRUZhBA
19.97 23 97% 434 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 07:35
vul. Zhyvova, 7
08:10 DRUZhBA
19.23 24 100% 325V TERNOPIL' AV - BIL'ChE-ZOLOTE#
TERNVOIaZh PP   BAZ 29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 08:00
vul. Zhyvova, 7
08:35 DRUZhBA
16.02 24 87% 281 ZBARAZh - IV.FRANKIVS'K 2
ZBARAZ'KE ATP-16140 PrAT   BAZ-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 08:30
vul. Zhyvova, 7
09:05 DRUZhBA
19.23 24 100% 494V TERNOPIL' AV - ZOL.POTIK
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 09:05
vul. Zhyvova, 7
09:30 DRUZhBA
17.62 23 97% 382V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 09:10
vul. Bilohirs'ka, 1
09:42 DRUZhBA
20.85 23 100% 355P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 09:30
vul. Zhyvova, 7
10:04 DRUZhBA
19.23 24 100% 344V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 09:35
vul. Zhyvova, 7
10:11 DRUZhBA
18.06 24 97% 883V TERNOPIL' AV - TsELIIV#
HUSIaTYN AVTOPASAZh PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 09:45
vul. Bilohirs'ka, 1
10:18 DRUZhBA
18.40 23 100% 430 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA   BAZ AO79-25
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 09:50
vul. Zhyvova, 7
10:25 DRUZhBA
21.41 24 100% 501 DUBNO - IV.FRANKIVS'K 2
ZUBKOVYCh V.I. FOP   BAZ-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 10:05
vul. Zhyvova, 7
10:30 DRUZhBA
20.33 24 90% 307VO TERNOPIL' AV - KOPYChYNTsI
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:05
vul. Bilohirs'ka, 1
10:40 DRUZhBA
16.53 23 90% 341P TERNOPIL' AS-2 - HUMNYS'KA
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 10:15
vul. Zhyvova, 7
10:50 DRUZhBA
19.23 24 87% 425A TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:20
vul. Bilohirs'ka, 1
10:51 DRUZhBA
21.11 23 100% 351P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 10:40
vul. Zhyvova, 7
11:15 DRUZhBA
17.62 24 90% 377 PIDVOLOChYS'K - IV.FRANKIVS'K 2
PIDVOLOChYS'KE ATP-16141 PAT   BAZ-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 10:55
vul. Bilohirs'ka, 1
11:34 DRUZhBA
18.31 23 100% 345P TERNOPIL' AS-2 - ROMANIVKA/TEREB/#
DARMOHRAI VIKTOR YeVHENOVYCh PP   BOHDAN 22/21
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 11:00
vul. Zhyvova, 7
11:30 DRUZhBA
19.55 24 100% 353v TERNOPIL' AV - KOPYChYNTsI
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 11:10
vul. Zhyvova, 7
11:44 DRUZhBA
19.23 24 100% 350V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 11:20
vul. Zhyvova, 7
11:49 DRUZhBA
19.23 24 97% 348V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 11:30
vul. Zhyvova, 7
12:00 DRUZhBA
20.33 24 83% 953V TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 11:40
vul. Zhyvova, 7
12:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 506V TERNOPIL' AV - BARYSh#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:00
vul. Bilohirs'ka, 1
12:34 DRUZhBA
19.62 23 100% 373 TERNOPIL' AS-2 - KOBYLOVOLOKY
YaSINOVS'KYI IVAN YaROSLAVOVYCh PP   BAZ 24
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:10
vul. Zhyvova, 7
12:30 DRUZhBA
18.19 24 93% 324V TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
OSTAPChUK O.I. FOP   MAN1
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:10
vul. Zhyvova, 7
12:34 DRUZhBA
19.23 24 100% 423 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:15
vul. Bilohirs'ka, 1
12:45 DRUZhBA
17.55 23 100% 327P TERNOPIL' AS-2 - TEREBOVLIa
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:25
vul. Bilohirs'ka, 1
12:53 DRUZhBA
20.07 24 87% 461 TERNOPIL' AS-2 - PAPIRNIa
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:40
vul. Zhyvova, 7
13:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 490V TERNOPIL' AV - ZOL.POTIK
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:40
vul. Zhyvova, 7
13:25 DRUZhBA
17.62 24 97% 391V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BEREZhANYAVTOTRANS TDV   ZAZ IVAN-26
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 12:45
vul. Bilohirs'ka, 1
13:25 DRUZhBA
19.97 23 87% 473 TERNOPIL' AS-2 - KhOROSTKIV
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:50
vul. Zhyvova, 7
13:20 DRUZhBA
16.06 24 100% 467V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT35
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 12:55
vul. Zhyvova, 7
13:23 DRUZhBA
18.19 24 93% 322v TERNOPIL' AV - ZALISchYKY
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 22
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:05
vul. Zhyvova, 7
13:29 DRUZhBA
18.40 23 100% 403V TERNOPIL' AV - HUSIaTYN
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:10
vul. Zhyvova, 7
13:45 DRUZhBA
19.23 24 100% 488V TERNOPIL' AV - BEREM'YaNY/ZhNIBORODY/#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 28
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:10
vul. Bilohirs'ka, 1
13:53 DRUZhBA
18.40 23 100% 428V TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
ChEKhOVS'KYI YOSYP HNATOVYCh PP   BAZ AO79-21
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:20
vul. Bilohirs'ka, 1
13:51 DRUZhBA
21.11 23 100% 352P TERNOPIL' AS-2 - VELYKYI HOVYLIV
MYKhAILIuK MYKhAILO OMELIaNOVYCh   ETALON 23/20
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:25
vul. Zhyvova, 7
13:50 DRUZhBA
16.68 23 83% 313V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
VELYHAN ZYNOVII ROMANOVYCh PP   BOHDAN 25
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:05 DRUZhBA
18.19 24 100% 936 TERNOPIL' AV - LYTIaChI#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:35
vul. Zhyvova, 7
14:10 DRUZhBA
17.93 24 100% 396V TERNOPIL' AV - STARYI NYZhBIROK#
KINDZER VOLODYMYR MYRONOVYCh PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 13:40
vul. Bilohirs'ka, 1
14:12 DRUZhBA
20.85 23 97% 356P TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 13:50
vul. Zhyvova, 7
14:25 DRUZhBA
19.23 24 87% 500V TERNOPIL' AV - HUBYN#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   YOIO-27
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:05
vul. Bilohirs'ka, 1
14:48 DRUZhBA
19.97 23 97% 436 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
MYKULYNTsI ATP-16144 TOV   BAZ AO79-21
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 14:25
vul. Zhyvova, 7
14:54 DRUZhBA
19.23 24 100% 342V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 24
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 14:30
vul. Zhyvova, 7
15:04 DRUZhBA
19.23 24 97% 498V TERNOPIL' AV - KOROPETs'
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   PAZ 423001
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 14:35
vul. Zhyvova, 7
15:05 DRUZhBA
18.19 24 97% 944V TERNOPIL' AV - USTEChKO#
BESASchUK IVAN IVANOVYCh   MERSEDES 18
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 14:40
vul. Bilohirs'ka, 1
15:19 DRUZhBA
18.31 23 97% 346P TERNOPIL' AS-2 - ROMANIVKA/TEREB/#
DARMOHRAI VIKTOR YeVHENOVYCh PP   BOHDAN 22/21
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 14:45
vul. Zhyvova, 7
15:17 DRUZhBA
19.23 24 87% 906V TERNOPIL' AV - SNOVYDIV#
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ 28
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 15:00
vul. Bilohirs'ka, 1
15:33 DRUZhBA
18.40 23 100% 431 TERNOPIL' AS-2 - LASKIVTsI-2#
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA   BAZ AO79-25
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 15:05
vul. Zhyvova, 7
15:30 DRUZhBA
20.33 24 97% 306VO TERNOPIL' AV - KOTsIuBYNTsI#
BOIKO A.H.PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 15:05
vul. Zhyvova, 7
15:40 DRUZhBA
16.02 24 100% 399A TERNOPIL' AV - YaREMChA
TERNOPIL'S'KE ATP 16127 PAT   BAZ-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 15:15
vul. Zhyvova, 7
15:50 DRUZhBA
19.23 24 100% 346V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 15:40
vul. Zhyvova, 7
15:54 DRUZhBA
17.62 23 97% 384V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 15:40
vul. Zhyvova, 7
16:15 DRUZhBA
19.23 24 100% 496V TERNOPIL' AV - ZOL.POTIK
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 16:05
vul. Zhyvova, 7
16:41 DRUZhBA
18.06 24 100% 398V TERNOPIL' AV - TsELIIV#
HUSIaTYN AVTOPASAZh PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 16:10
vul. Zhyvova, 7
16:45 DRUZhBA
19.27 25 96% 444V TERNOPIL' AV - KOROPETs'
YaTsKIV V.V.PP   BOHDAN AO92
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:10
vul. Bilohirs'ka, 1
16:45 DRUZhBA
16.53 23 90% 342P TERNOPIL' AS-2 - HUMNYS'KA
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 16:20
vul. Zhyvova, 7
16:39 DRUZhBA
19.27 24 100% 337V TERNOPIL' AV - KULAKIVTsI#
KURITsA I.Ya. PP   FOL'SKVAHEN 15
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:25
vul. Bilohirs'ka, 1
16:59 DRUZhBA
19.62 23 93% 375 TERNOPIL' AS-2 - KOBYLOVOLOKY
YaSINOVS'KYI IVAN YaROSLAVOVYCh PP   BAZ 24
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 16:35
vul. Bilohirs'ka, 1
17:07 DRUZhBA
20.85 23 97% 357V TERNOPIL' AS-2 - IVANIVKA/TEREB/#
DOLYNNYI MYROSLAV SEMENOVYCh PP   ETALON 37
24.06.18 610200 610200 612973
24.06.18 TERNOPIL' AS-2 17:10
vul. Bilohirs'ka, 1
17:41 DRUZhBA
17.55 23 97% 325P TERNOPIL' AS-2 - RIZDVIaNY
LOZIuK IHOR MYKhAILOVYCh PP   MERSEDES 313D
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 17:15
vul. Zhyvova, 7
17:50 DRUZhBA
19.23 24 97% 486V TERNOPIL' AV - BUChACh
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 17:55
vul. Zhyvova, 7
18:20 DRUZhBA
17.39 24 100% 488 TERNOPIL' AV - IV.FRANKIVS'K 2
TEREShKUN IHOR MYKOLAIOVYCh PP   MERSEDES 18
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 18:10
vul. Zhyvova, 7
18:45 DRUZhBA
19.23 24 100% 492V TERNOPIL' AV - BUChACh
BUChATs'KE ATP-16139 TOV   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 18:30
vul. Zhyvova, 7
19:04 DRUZhBA
19.23 24 100% 352V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
ChORTKIVS'KE ATP 16142 TOV   BAZ 28
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 18:45
vul. Zhyvova, 7
19:09 DRUZhBA
18.49 23 100% 11P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   BAZ 29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 18:45
vul. Zhyvova, 7
19:16 DRUZhBA
19.27 24 93% 410V TERNOPIL' AV - MONASTYRYS'KA
KRAINYChYN ANATOLII IVANOVYCh PP   BAZ AO79-29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 19:00
vul. Zhyvova, 7
19:35 DRUZhBA
20.33 24 100% 912V TERNOPIL' AV - ChORTKIV
BOIKO A.H.PP   BAZ 29
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 19:20
vul. Zhyvova, 7
19:49 DRUZhBA
16.06 24 100% 465V TERNOPIL' AV - PIDHAITsI
KOLODNYTs'KYI DMYTRO MYKOLAIOVYCh PP   FOL'SKV LT36 18
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 19:30
vul. Zhyvova, 7
20:03 DRUZhBA
18.49 23 100% 12P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
SVYSTUN NATALIa YeVHENIVNA PP   MERSEDES 18
24.06.18 610100 610100 613900
24.06.18 TERNOPIL' AV 19:50
vul. Zhyvova, 7
20:24 DRUZhBA
16.53 23 100% 2036P TERNOPIL' AV - TEREBOVLIa
DUBYNA LIuBOV PAVLIVNA   BAZ 24/20

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...