Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VINNYTSIA)
Destination station
(KHMEL'NICKIY)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
05.07.20 (Sunday)
05.07.20 050100 050100 680100
05.07.20 VINNYTsIa 1 06:00
vul.Kyivs'ka,8
08:10 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 125 94%  --  120BN KhERSON - SchETsYN
LIuKS-REIZEN TOV   NEOPLAN-48
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 06:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
08:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  391 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN 25
05.07.20 050100 050100 680100
05.07.20 VINNYTsIa 1 06:00
vul.Kyivs'ka,8
08:30 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 125 94%  --  119BN KhERSON - HDANS'K
LIuKS-REIZEN TOV   NEOPLAN-48
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 06:20
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
08:30 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 120 100%  --  119BN KhERSON - HDANS'K
LIuKS-REIZEN TOV   NEOPLAN 48
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 06:31
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
08:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 94%  --  107B VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
P'YaTAK VITALII VOLODYMYROVYCh   MERSEDES 13
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 06:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:00 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  2990 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 07:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:55 KhMEL'NYTs'KYI
117.44 111 97%  --  341V TUL'ChYN - NETIShYN
TUL'ChYNSKOE   EhTALON 28
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 08:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
10:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  287 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 09:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  347 HAISYN - KhMEL'NYTs'KYI
HAISYNSKOE   BOHDAN 28
05.07.20 050200 050200 680200
05.07.20 VINNYTsIa 2 09:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:25 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  522 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
05.07.20 050100 050100 680100
05.07.20 VINNYTsIa 1 09:51
vul.Kyivs'ka,8
13:30 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 125 100%  --  1ZSS-3 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh(m.VINNYTsIa)   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:45 KhMEL'NYTs'KYI
110.00 113 84%  --  149BN-5 HENIChES'K - ChES'KE BUDEIOVITsE
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:45 KhMEL'NYTs'KYI
152.80 113 88%  --  149BN_U KhERSON - SchETsYN
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-4 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-3 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-2 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-5 ZAPORIZhZhIa - KOLOBZhEH
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-6 ZAPORIZhZhIa - USTKA
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
12:54 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
05.07.20 050200 050200 680200
05.07.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
125.15 113 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 12:05
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  301 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:48 KhMEL'NYTs'KYI
118.82 111 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
FOP "OLIINYK VALERII MYKOLAIOVYCh"   RENO
05.07.20 050200 050200 680200
05.07.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:55 KhMEL'NYTs'KYI 2
118.82 113 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
FOP "OLIINYK VALERII MYKOLAIOVYCh"   RENO
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 13:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:05 KhMEL'NYTs'KYI
105.97 111 97%  --  343 VINNYTsIa 2 - KAM.PODIL'S'KYI
BALLA INNA VOLODYMYRIVNA   EhTALON 28
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 14:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:45 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  289 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 15:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
17:15 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  401 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN 25
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 15:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
18:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 97% 29 VINNYTsIa 2 - ChEMERIVTsI
ChEMEROVETsKOE   LAINER 45
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 16:45
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:05 KhMEL'NYTs'KYI
112.40 111 94%  --  806 VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
DOLYNNYI T.M. TERNOP.OBL.   EhTALON 26
05.07.20 050100 050100 680100
05.07.20 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
19:20 KhMEL'NYTs'KYI
110.00 120 100%  --  21BNUKR VINNYTsIa 1 - VROTsLAV
OSTAPChUK V.V. FOP   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 17:20
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:20 KhMEL'NYTs'KYI
100.00 113 100%  --  21BNUKR VINNYTsIa 1 - VROTsLAV
FOP "OSTAPChUK V.V."   NEOPLAN 42
05.07.20 050200 050200 680100
05.07.20 VINNYTsIa 2 17:25
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:00 KhMEL'NYTs'KYI
121.80 110 100%  --  1ODK ODESA PRYVOKZAL'NA - KOShITsE (SK)
TOV "INTERBUS"   MERSEDES B.50
05.07.20 050200 050200 680200
05.07.20 VINNYTsIa 2 18:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
22:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  524 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
06.07.20 (Monday)
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 00:15
vul.Kyivs'ka,8
02:15 KhMEL'NYTs'KYI
94.51 117 100%  --  144 ODESA - L'VIV 8
TOV.TURYST M.ODESA   MERSEDES-47
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 01:35
vul.Kyivs'ka,8
03:30 KhMEL'NYTs'KYI
129.60 117 100%  --  1BL BEL'TsI - L'VIV 8
TzOV "EVRO-LIuKS"   MERSEDES-47
06.07.20 009202 000128 000060
06.07.20 Vinnytsia AS1[ua] 01:55
Kyivs'ka vul. 8{49.2366976/28.4829415}
03:35 Khmel'nyts'kyi AV[ua]
Vinnyts'ke shose vul. 23{49.432239/27.026073}
101.00 111 98%  --  RE-630009643 9643 Odesa AV-Chernivtsi AS1
DENYSIVKA TDV   Dal'neho sledovanyia
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 02:05
vul.Kyivs'ka,8
03:55 KhMEL'NYTs'KYI
123.30 118 100%  --  55BNL KALANChAK KPVV (s.Khorly) - LYPKANY(MD)
MALOFEIeV ANATOLII MYKOLAIOVYCh   NEOPLAN-50
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 06:00
vul.Kyivs'ka,8
08:10 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 125 100%  --  120BNL KhERSON - SchETsYN
LIuKS-REIZEN TOV   NEOPLAN-48
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 06:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
08:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  391 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN 25
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 06:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:00 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  2990 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 07:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:55 KhMEL'NYTs'KYI
117.44 111 97%  --  341V TUL'ChYN - NETIShYN
TUL'ChYNSKOE   EhTALON 28
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 08:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
10:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  287 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 09:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  347 HAISYN - KhMEL'NYTs'KYI
HAISYNSKOE   BOHDAN 28
06.07.20 050200 050200 680200
06.07.20 VINNYTsIa 2 09:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:25 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  522 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 09:51
vul.Kyivs'ka,8
13:30 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 125 100%  --  1ZSS-3 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh(m.VINNYTsIa)   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:45 KhMEL'NYTs'KYI
110.00 113 84%  --  149BN-5 HENIChES'K - ChES'KE BUDEIOVITsE
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:45 KhMEL'NYTs'KYI
152.80 113 88%  --  149BN_U KhERSON - SchETsYN
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-2 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-5 ZAPORIZhZhIa - KOLOBZhEH
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-6 ZAPORIZhZhIa - USTKA
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-4 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:11
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 118 87%  --  1ZSS-3 ZAPORIZhZhIa - SLUPS'K
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh   MERSEDES B.50
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
12:54 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
06.07.20 050200 050200 680200
06.07.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
125.15 113 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 12:05
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  301 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:48 KhMEL'NYTs'KYI
118.82 111 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
FOP "OLIINYK VALERII MYKOLAIOVYCh"   RENO
06.07.20 050200 050200 680200
06.07.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:55 KhMEL'NYTs'KYI 2
118.82 113 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
FOP "OLIINYK VALERII MYKOLAIOVYCh"   RENO
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 13:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:05 KhMEL'NYTs'KYI
105.97 111 97%  --  343 VINNYTsIa 2 - KAM.PODIL'S'KYI
BALLA INNA VOLODYMYRIVNA   EhTALON 28
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 14:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:45 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  289 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 15:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
17:15 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  401 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN 25
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 15:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
18:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 97% 29 VINNYTsIa 2 - ChEMERIVTsI
ChEMEROVETsKOE   LAINER 45
06.07.20 050200 050200 680100
06.07.20 VINNYTsIa 2 16:45
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:05 KhMEL'NYTs'KYI
112.40 111 94%  --  806 VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
DOLYNNYI T.M. TERNOP.OBL.   EhTALON 26
06.07.20 050200 050200 680200
06.07.20 VINNYTsIa 2 18:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
22:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  524 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
06.07.20 050100 050100 680100
06.07.20 VINNYTsIa 1 22:20
vul.Kyivs'ka,8
00:55 KhMEL'NYTs'KYI
119.40 120 100%  --  105BNOBR ZAPORIZhZhIa - SUChAVA (AEROPORT)
ONChUL VASYL' IVANOVYCh   NEOPLAN-50

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...