Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KRAKOW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
20.01.20 (Monday)
20.01.20 009301 000022 000099
20.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 98%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
20.01.20 009301 000022 000099
20.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 99%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
20.01.20 009301 000022 000099
20.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
20.01.20 009301 000022 000099
20.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 98%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 (Tuesday)
21.01.20 009801 000593 001260
21.01.20 Krakiv[PL] 00:20
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
08:10 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 314 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.01.20 009801 000593 000250
21.01.20 Krakiv[PL] 00:20
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
08:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 346 96%  --  189010-1533/4493 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.01.20 460100 820160 460100
21.01.20 KRAKIV 00:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
09:45 L'VIV
577.50 332 100%  --  7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 99%  --  147 (atsiia -50%) 7102 Vrotslav - Chernivtsi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 98%  --  25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000105
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 97%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000105
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 97%  --  67 (aktsiia -50%) 8756 Poznan' - Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 309901 820393 460101
21.01.20 KRAKIV (TTBUS) 03:20
Dw RDA (ul.Bosacka,18)
11:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
700.00 150 100%  --  414-7 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
21.01.20 009801 000593 000250
21.01.20 Krakiv[PL] 07:30
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
14:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 346 99%  --  188104-1438/4286 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.01.20 009801 000593 001260
21.01.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
640.00 314 97%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.01.20 009801 000593 000250
21.01.20 Krakiv[PL] 14:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
640.00 346 97%  --  189008-1530/4504 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 99%  --  78 7257 Krakiv-L'viv(ATP)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 19:00
vul. Bosiats'ka, 18
04:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 422.5 97%  --  153 (aktsiia -50%) 7257 Krakiv-L'viv(ATP) dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 460100 820160 460100
21.01.20 KRAKIV 19:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
06:00 L'VIV
630.00 330 81%  --  70582 KRAKIV - L'VIV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   EOS_59
21.01.20 309901 820458 460183
21.01.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
650.00 301 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 309901 820458 460167
21.01.20 KRAKIV AP (MODUL'TRANS) 19:20
lotnisko,ul.Medwieckiego,1
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
650.00 371 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 309901 820323 460183
21.01.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:10 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
600.00 283 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 309901 820323 460167
21.01.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
03:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
600.00 353 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 309901 820343 460149
21.01.20 KRAKIV (FORSAZh) 20:10
vul.Bosiats'ka,18
03:20 L'VIV*(FORSAZh)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
495.00 337 100%  --  2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (FORSAZh) - KYIV*(FORSAZh)
TOV "AVTO FORSAZh"   NEOPLAN-48
21.01.20 309901 820358 460154
21.01.20 KRAKIV (YKSORA) 20:15
Krakov,parkovka Wawel,otel' Sheraton
04:10 L'VIV (YKSORA)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
690.00 339 100%  --  2KhKV KARLOVI VARY (YKSORA) - KhERSON (YKSORA)
TOV "Iksora"   MERSEDES B.50
21.01.20 309901 820323 460142
21.01.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
600.00 350 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 309901 820323 460141
21.01.20 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
600.00 358 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 98%  --  145 (aktsiia -50%) 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 99%  --  17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool90 mists'
21.01.20 460100 820160 460100
21.01.20 KRAKIV 20:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:25 L'VIV
800.00 330 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
21.01.20 009305 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 21:00
Avtovokzal, vul. Bosatska 18, platforma G 14 - G 17
04:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 433.3 98%  --  43 2165 LIBERETs' - RAKhIV
D.M.D GROUP   NeoplanN216H
21.01.20 309901 820451 460148
21.01.20 KRAKIV*(SVYSTUN) 21:30
Krakov,parkovka Wawel,hotel' Sheraton
05:40 L'VIV AS-8(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 340 100%  --  2TIeH YeLENIa-HURA(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 98%  --  127 (aktsiia -50%) 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv dec100
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.5 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.01.20 309901 820160 460100
21.01.20 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a 23:15
Tsentral'nyi avtovokzal TsAV,vul.Bosatska,18,G10-G13
07:00 L'VIV (EVROKLUB)
Stryis'kyi_avtovokzal,vul.Stryis'ka,109
750.00 354 100%  --  2KRAK KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a - KYIV/aboShTUTHART/aboROSTOK/ab
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
21.01.20 460100 820160 460100
21.01.20 KRAKIV 23:25
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
08:00 L'VIV
577.50 330 100%  --  7119PV VROTsLAV - DNIPRO
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
21.01.20 009301 000022 000099
21.01.20 KRAKIV: Krakiv AS 23:25
vul. Bosiats'ka, 18
08:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 433.3 98%  --  80 7481 Vrotslav - Dnipro
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...