Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KRAKOW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
24.03.19 (Sunday)
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 12:30
vul. Bosiats'ka, 18
21:45 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
400.00 455 99% 1757 LVV 002 Vrotslav-Kyev c 13.03.2017
«L'vivs'ke ATP-14630» PAT   Van Hool 49
24.03.19 309901 820162 460102
24.03.19 KRAKIV(14630) 12:30
dw RDA, ul.Bosacka,18
21:45 L'VIV (14630)
ul.Stryiskaia,109
400.00 364 100% 2VRTs63 VROTsLAV(14630) - KYIV DAChNA (14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 14:50
vul. Bosiats'ka, 18
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 801.7 97% 2455 KVL 056 Vrotslav - Chernivtsi (mozhl. per-ka u Zamosts' abo Novovolyn
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 14:50
vul. Bosiats'ka, 18
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 812.5 99% 2246 KVL 016 Vrotslav - Kherson (mozhlyva peresadka v Zamosts' abo Novovo
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
24.03.19 009801 000593 000250
24.03.19 Krakiv[PL] 16:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
23:40 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 303 96% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.03.19 309901 820163 460104
24.03.19 KRAKIV (ARMAN) 17:00
Bosatska, 18 G14,15,16,17
01:30 L'VIV (ARMAN)
AV_ul.Stryiskaia,109
720.00 514 100% 2KhKP- PRAHA"FLORENS"(ARMAN) - KhERSON (ARMAN)
PF ARMAN   KLAS LIuKS
24.03.19 009304 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 18:20
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
640.00 444.1 98% 4 PKE 002 Vrotslav - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
24.03.19 770100 000122 460100
24.03.19 KRAKIV 18:20
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
654.02 364 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 19:45
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
700.00 395.5 98% 2046 VLR_U 257 Plzen' - Cherkassy
Vilartrans s.r.o   Van HoolAstron T916
24.03.19 309901 820323 460168
24.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:20 L'VIV*8 (MODUL'TRANS)
ZhD_AS,pl.Dvirtseva,1,bilia_bahazhnoho_viddilennia
500.00 325 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.03.19 309901 820323 460167
24.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
500.00 335 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.03.19 309901 820343 460149
24.03.19 KRAKIV (LUTsYK) 20:10
vul.Bosiats'ka,18
03:20 L'VIV*(LUTsYK)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
445.00 337 100% 2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (LUTsYK) - KYIV*(LUTsYK)
FORSAZh-AVTO (LUTsYK O.S.)   NEOPLAN-48
24.03.19 309901 820323 460142
24.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
650.00 350 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.03.19 309901 820323 460141
24.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
650.00 358 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.03.19 460100 820160 460100
24.03.19 KRAKIV 20:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:25 L'VIV
550.00 330 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
24.03.19 770100 000122 460100
24.03.19 KRAKIV 20:50
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
06:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.02 364 100% 052O SVEBODZIN - ChERNIVTsI
TOV "SNIaTYNS'KE ATP 12642"   SETRA
24.03.19 309901 820382 460165
24.03.19 KRAKIV (PALTOUR) 21:10
AS,ul.Bosiatska,18
04:50 L'VIV-8 (PALTOUR)
ZhD,AS-8,pl.Dvortsovaia,1
550.00 356 100% 2OV VROTsLAV (PALTOUR) - OSTRIH (PALTOUR)
FOP PAL'KO VALENTYNA ANATOLIIVNA   KLAS LIuKS
24.03.19 009302 000326 000099
24.03.19 KRAKIV AEROPORT: Krakiv aeroport 22:00
Kap. M. Medves'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 438.7 99% 590 ATR 006 Praha-Kyev s 09-08-16
"Avtotranzyt "PP   Neoplan316
24.03.19 009301 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.4 98% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:30
vul. Bosiats'ka, 18
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 417.1 99% 590 ATR 006 Praha-Kyev s 09-08-16
"Avtotranzyt "PP   Neoplan316
24.03.19 009302 000022 000105
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:20
vul. Bosiats'ka, 18
07:20 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
500.00 379.1 98% 2287 TRN 008 Schetsyn - Vynnytsa
"Ternvoiazh" PP   Skania K113 CLC
24.03.19 009302 000022 000099
24.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:55
vul. Bosiats'ka, 18
08:45 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
450.00 422.5 97% 1617 DEP 006 Praha-Krakov-Chernovtsy s 26.01.2017 (po vs)
"Denysivka plius" PKP   Neolpan516 SHD
25.03.19 (Monday)
25.03.19 460100 820160 460100
25.03.19 KRAKIV 00:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
09:45 L'VIV
577.50 332 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.03.19 009301 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 97% 25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 009301 000022 000105
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 460100 820160 460800
25.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:05 L'VIV 8
577.50 330 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
25.03.19 009301 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 460100 820160 460100
25.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:30 L'VIV
577.50 338 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
25.03.19 309901 820393 460101
25.03.19 KRAKIV (TTBUS) 03:20
Dw RDA (ul.Bosacka,18)
11:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
700.00 323 100% 414-7 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
25.03.19 009801 000593 000250
25.03.19 Krakiv[PL] 07:30
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
14:50 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 330 97% 188102-1245/3795 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.03.19 009302 000022 000105
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 15:30
vul. Bosiats'ka, 18
22:30 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
1000.00 368.3 99% 2102 BMI 010 Poznan' - Khar'kov s 05.08.2017 po 28.05.2019
"Boreichuk M.I" FOP   Setra315HD
25.03.19 009801 000593 000250
25.03.19 Krakiv[PL] 16:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
23:40 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 303 96% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.03.19 009304 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 18:20
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
640.00 444.1 98% 4 PKE 002 Vrotslav - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
25.03.19 009302 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 18:20
vul. Bosiats'ka, 18
03:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 427.9 97% 2839 LAT 008 Vrotslav - Kropyvnyts'kyi
"LYS-AVTO-TRANS" PP   SetraS 315
25.03.19 770100 000122 460100
25.03.19 KRAKIV 18:20
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
654.02 364 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
25.03.19 309901 820373 460161
25.03.19 KRAKIV (LYSAT) 18:20
AV, vul.Bosats'ka,18
03:20 L'VIV (LYSAT)
AV,vul.Stryis'ka,109
600.00 374 100% 2KRVR VROTsLAV (LYSAT) - KROPYVNYTs'KYI (LYSAT)
PP "Lys-avto-trans"   NEOPLAN-49
25.03.19 309901 820323 460168
25.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:20 L'VIV*8 (MODUL'TRANS)
ZhD_AS,pl.Dvirtseva,1,bilia_bahazhnoho_viddilennia
500.00 325 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.03.19 309901 820323 460167
25.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
500.00 335 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.03.19 309901 820323 460142
25.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
650.00 350 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.03.19 309901 820323 460141
25.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
650.00 358 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
25.03.19 009301 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 99% 17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 460100 820160 460100
25.03.19 KRAKIV 20:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:25 L'VIV
550.00 330 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
25.03.19 770100 000122 460100
25.03.19 KRAKIV 20:50
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
06:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.02 364 100% 052O SVEBODZIN - ChERNIVTsI
TOV "SNIaTYNS'KE ATP 12642"   SETRA
25.03.19 009301 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.4 98% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 009301 000022 000099
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 465.8 98% 78 7257 Chenstokhova - Truskavets'
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
25.03.19 460100 820160 460100
25.03.19 KRAKIV 22:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:10 L'VIV
451.50 330 100% 7059 ChENSTOKhOVA - TRUSKAVETs'
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   EOS_59
25.03.19 009302 000022 000105
25.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:20
vul. Bosiats'ka, 18
07:20 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
500.00 379.1 98% 2287 TRN 008 Schetsyn - Vynnytsa
"Ternvoiazh" PP   Skania K113 CLC
26.03.19 (Tuesday)
26.03.19 460100 820160 460100
26.03.19 KRAKIV 00:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
09:45 L'VIV
577.50 332 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
26.03.19 009301 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 97% 25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 009304 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 01:30
vul. Bosiats'ka, 18
10:20 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
700.00 465.8 98% 8 PKE 008 Plzen' - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
26.03.19 009301 000022 000105
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 460100 820160 460800
26.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:05 L'VIV 8
577.50 330 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
26.03.19 009301 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 460100 820160 460100
26.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:30 L'VIV
577.50 338 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
26.03.19 309901 820393 460101
26.03.19 KRAKIV (TTBUS) 03:20
Dw RDA (ul.Bosacka,18)
11:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
700.00 323 100% 414-7 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
26.03.19 009801 000593 000250
26.03.19 Krakiv[PL] 07:30
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
14:50 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 330 97% 188102-1245/3795 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 12:30
vul. Bosiats'ka, 18
21:45 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
400.00 455 99% 1757 LVV 002 Vrotslav-Kyev c 13.03.2017
«L'vivs'ke ATP-14630» PAT   Van Hool 49
26.03.19 309901 820162 460102
26.03.19 KRAKIV(14630) 12:30
dw RDA, ul.Bosacka,18
21:45 L'VIV (14630)
ul.Stryiskaia,109
400.00 364 100% 2VRTs63 VROTsLAV(14630) - KYIV DAChNA (14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 14:50
vul. Bosiats'ka, 18
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 812.5 99% 2246 KVL 016 Vrotslav - Kherson (mozhlyva peresadka v Zamosts' abo Novovo
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 14:50
vul. Bosiats'ka, 18
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 801.7 97% 2455 KVL 056 Vrotslav - Chernivtsi (mozhl. per-ka u Zamosts' abo Novovolyn
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
26.03.19 009801 000593 000250
26.03.19 Krakiv[PL] 16:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
23:40 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 303 96% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 17:30
vul. Bosiats'ka, 18
03:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
990.00 520 98% 825 MSL 000363 Praha - Kherson - (Zaporizhzhia)
"Sukhar Nataliia Volodymyrivna" FOP   Van Hool 49
26.03.19 009304 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 18:20
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
640.00 444.1 98% 4 PKE 002 Vrotslav - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
26.03.19 770100 000122 460100
26.03.19 KRAKIV 18:20
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
654.02 364 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 19:45
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
700.00 395.5 98% 2046 VLR_U 257 Plzen' - Cherkassy
Vilartrans s.r.o   Van HoolAstron T916
26.03.19 309901 820323 460168
26.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:20 L'VIV*8 (MODUL'TRANS)
ZhD_AS,pl.Dvirtseva,1,bilia_bahazhnoho_viddilennia
500.00 325 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.03.19 309901 820323 460167
26.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
500.00 335 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.03.19 309901 820343 460149
26.03.19 KRAKIV (LUTsYK) 20:10
vul.Bosiats'ka,18
03:20 L'VIV*(LUTsYK)
Zaliznychnyi_vokzal_"Tsentral'nyi",bilia_kafe_"Vechirnii_vokzal"
445.00 337 100% 2KPT PIOTRKUV-TRYBUNAL'S'KYI (LUTsYK) - KYIV*(LUTsYK)
FORSAZh-AVTO (LUTsYK O.S.)   NEOPLAN-48
26.03.19 309901 820358 460154
26.03.19 KRAKIV (BOHEMYIa) 20:15
AV ul.Bosacka,18
04:10 L'VIV (BOHEMYIa)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
690.00 339 100% 2KhKV KARLOVI VARY (BOHEMYIa) - KhERSON (BOHEMYIa)
BOHEMIA VOYAGE s.r.o./TOV"Iksora"   MERSEDES B.50
26.03.19 309901 820323 460142
26.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
650.00 350 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.03.19 309901 820323 460141
26.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
650.00 358 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.03.19 009301 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 99% 17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 770100 000122 460100
26.03.19 KRAKIV 20:50
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
06:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.02 364 100% 052O SVEBODZIN - ChERNIVTsI
TOV "SNIaTYNS'KE ATP 12642"   SETRA
26.03.19 309901 820140 460123
26.03.19 KRAKIV (SVYSTUN) 21:30
pr.Zihmunda Krasins'koho,bilia hoteliu “Shyraton” i “Dzhubilat”
05:40 L'VIV*AV*(SVYSTUN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
500.00 328 100% 2TL LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN) - TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
26.03.19 009302 000326 000099
26.03.19 KRAKIV AEROPORT: Krakiv aeroport 22:00
Kap. M. Medves'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 438.7 99% 590 ATR 006 Praha-Kyev s 09-08-16
"Avtotranzyt "PP   Neoplan316
26.03.19 009301 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.4 98% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 009302 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:30
vul. Bosiats'ka, 18
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 417.1 99% 590 ATR 006 Praha-Kyev s 09-08-16
"Avtotranzyt "PP   Neoplan316
26.03.19 009302 000022 000105
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:20
vul. Bosiats'ka, 18
07:20 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
500.00 379.1 98% 2287 TRN 008 Schetsyn - Vynnytsa
"Ternvoiazh" PP   Skania K113 CLC
26.03.19 460100 820160 460100
26.03.19 KRAKIV 23:25
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
08:00 L'VIV
577.50 330 89% 7119PV VROTsLAV - DNIPRO
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
26.03.19 009301 000022 000099
26.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:25
vul. Bosiats'ka, 18
08:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 433.3 97% 80 7481 Vrotslav - Dnipro
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
26.03.19 309901 820160 460100
26.03.19 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a 23:30
Tsentral'nyi avtovokzal TsAV,vul.Bosatska,18,G10-G13
06:50 L'VIV (EVROKLUB)
Stryis'kyi_avtovokzal,vul.Stryis'ka,109
750.00 354 100% 2KRAK KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a - KYIV AS KYIV (EVROKLUB)
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
27.03.19 (Wednesday)
27.03.19 460100 820160 460100
27.03.19 KRAKIV 00:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
09:45 L'VIV
577.50 332 100% 7102 VROTsLAV - ChERNIVTsI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
27.03.19 009301 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 00:45
vul. Bosiats'ka, 18
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 460.4 97% 25 7102 Vrotslav - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 009304 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 01:30
vul. Bosiats'ka, 18
10:20 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
700.00 465.8 98% 8 PKE 008 Plzen' - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
27.03.19 009301 000022 000105
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 395.4 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 460100 820160 460800
27.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:05 L'VIV 8
577.50 330 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
27.03.19 009301 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 02:00
vul. Bosiats'ka, 18
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 411.7 99% 7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 460100 820160 460100
27.03.19 KRAKIV 02:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
10:30 L'VIV
577.50 338 100% 8751 POZNAN' - KYIV 7 "VYDUBYChI"
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
27.03.19 309901 820393 460101
27.03.19 KRAKIV (TTBUS) 03:20
Dw RDA (ul.Bosacka,18)
11:30 L'VIv (TTBUS)
AV"Stryis'kyi",vul.Stryis'ka,109
700.00 323 100% 414-7 PRAHA (TTBUS) - KYIV AS KYIV(TTBUS)
TOV"Trans-Tempo"   KLAS LIuKS
27.03.19 009801 000593 000250
27.03.19 Krakiv[PL] 07:30
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
14:50 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 330 97% 188102-1245/3795 PRAHA[CZ] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.03.19 009801 000593 000250
27.03.19 Krakiv[PL] 16:40
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
23:40 L'viv [UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
640.00 303 96% 189004-1323/4028 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
27.03.19 009302 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 17:00
vul. Bosiats'ka, 18
00:20 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
900.00 368.3 99% 864 MSL 000333 Praha-Krakov-Zaporozh'e (c 05.10.2018 - po subotam)
"Sukhar Nataliia Volodymyrivna" FOP   Van Hool 49
27.03.19 309901 820163 460104
27.03.19 KRAKIV (ARMAN) 18:00
Bosatska, 18 G14,15,16,17
03:00 L'VIV (ARMAN)
AV_ul.Stryiskaia,109
720.00 319 100% 2KhVP PRAHA"FLORENS"(ARMAN) - KhERSON (ARMAN)
PF ARMAN   KLAS LIuKS
27.03.19 009304 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 18:20
vul. Bosiats'ka, 18
02:50 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
640.00 444.1 98% 4 PKE 002 Vrotslav - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
27.03.19 770100 000122 460100
27.03.19 KRAKIV 18:20
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
03:10 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
654.02 364 100% 07O VROTsLAV - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
27.03.19 309901 820323 460168
27.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:20 L'VIV*8 (MODUL'TRANS)
ZhD_AS,pl.Dvirtseva,1,bilia_bahazhnoho_viddilennia
500.00 325 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.03.19 309901 820323 460167
27.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:00
AV ul.Bosacka,18
04:40 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
500.00 335 100% 2KPB BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.03.19 309901 820323 460142
27.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
650.00 350 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.03.19 309901 820323 460141
27.03.19 KRAKIV (MODUL'TRANS) 20:30
AV ul.Bosacka,18
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
650.00 358 100% 2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.03.19 009301 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 20:45
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 476.7 99% 17 7129 Praha - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 460100 820160 460100
27.03.19 KRAKIV 20:45
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:25 L'VIV
550.00 330 100% 7129K PRAHA - KAMIaNETs' PODIL'S'KYI
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN_49
27.03.19 770100 000122 460100
27.03.19 KRAKIV 20:50
AV Krakiv, vul..Bosats'ka, 14
06:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.02 364 100% 052O SVEBODZIN - ChERNIVTsI
TOV "SNIaTYNS'KE ATP 12642"   SETRA
27.03.19 309901 820382 460165
27.03.19 KRAKIV (PALTOUR) 21:10
AS,ul.Bosiatska,18
04:50 L'VIV-8 (PALTOUR)
ZhD,AS-8,pl.Dvortsovaia,1
550.00 356 100% 2OV VROTsLAV (PALTOUR) - OSTRIH (PALTOUR)
FOP PAL'KO VALENTYNA ANATOLIIVNA   KLAS LIuKS
27.03.19 009301 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 422.4 98% 23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 009301 000022 000099
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 22:00
vul. Bosiats'ka, 18
07:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
430.00 465.8 98% 78 7257 Chenstokhova - Truskavets'
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mest
27.03.19 460100 820160 460100
27.03.19 KRAKIV 22:00
Dworzec autobusowy MDA w Krakowie. ul. Bosacka,18
07:10 L'VIV
451.50 330 100% 7059 ChENSTOKhOVA - TRUSKAVETs'
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   EOS_59
27.03.19 009302 000022 000105
27.03.19 KRAKIV: Krakiv AS 23:20
vul. Bosiats'ka, 18
07:20 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
500.00 379.1 98% 2287 TRN 008 Schetsyn - Vynnytsa
"Ternvoiazh" PP   Skania K113 CLC
27.03.19 309901 820160 460100
27.03.19 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a 23:30
Tsentral'nyi avtovokzal TsAV,vul.Bosatska,18,G10-G13
06:50 L'VIV (EVROKLUB)
Stryis'kyi_avtovokzal,vul.Stryis'ka,109
750.00 354 100% 2KRAK KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a - KYIV AS KYIV (EVROKLUB)
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...