Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(ODESSA)
Destination station
(KIEV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
23.06.18 (Saturday)
23.06.18 518000 518000 300100
23.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 1B
23:30 KYIV 1
437.00 485 97% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV HIuNSEL   NEOPLAN 216
23.06.18 518200 518200 310200
23.06.18 ODESA STAROSINNA 17:15
pl.Starosinna, 1a,2
23:30 KYIV AS-KYIV
435.00 485 97% 1158 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
23.06.18 009801 001094 001093
23.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
00:50 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900090409-1194/3846 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.06.18 510100 510100 300100
23.06.18 ODESA 20:00
ul. Kolontaevskaia, 58
03:45 KYIV 1
200.00 470 100% 2OM1 ODESA - MINS'K
TOV AVTOEKSPRES   NEOPLAN 49
23.06.18 009199 518000 300100
23.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 21:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
03:55 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
335.00 486 100% 0640 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
23.06.18 518200 518200 310200
23.06.18 ODESA STAROSINNA 21:15
pl.Starosinna, 1a,2
04:00 KYIV AS-KYIV
370.00 485 100% 640 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-46
23.06.18 009801 001094 001093
23.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 22:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
05:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 416 95% 900007800-1043/3413 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.06.18 009801 001094 001093
23.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 23:55
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
06:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 399 98% 900005000-975/3345 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.06.18 (Sunday)
24.06.18 009199 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 00:35
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
07:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0436 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
24.06.18 518200 518200 310200
24.06.18 ODESA STAROSINNA 00:35
pl.Starosinna, 1a,2
07:25 KYIV AS-KYIV
415.00 485 97% 436 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   NEOPLAN-46
24.06.18 009801 001094 001093
24.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:20
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
08:00 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 399 96% 900005003-1042/3412 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.06.18 009801 001094 001093
24.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
07:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 384 97% 900074800-1052/3422 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.06.18 009199 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 05:45
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
12:15 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
425.00 489 100% 1160 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
24.06.18 518200 518200 310200
24.06.18 ODESA STAROSINNA 05:45
pl.Starosinna, 1a,2
12:15 KYIV AS-KYIV
435.00 485 87% 1160 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
24.06.18 518000 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 06:10
Starosennaia ploschad', 1B
13:45 KYIV 1
317.12 486 100% 70A ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST TOV   MERSEDES-18
24.06.18 510100 510100 300100
24.06.18 ODESA 06:40
ul. Kolontaevskaia, 58
13:45 KYIV 1
336.56 481 97% 70 ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST OOO   MERSEDES 18
24.06.18 009801 001094 001093
24.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
14:35 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900058600-976/3346 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.06.18 009801 000059 001093
24.06.18 Odesa (Pryvoz)[UA] 12:30
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5{46.46727985939...
19:30 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 455 98% 277406-1249/3825 VARNA[BG] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.06.18 009199 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 13:30
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
20:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0218 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
24.06.18 518200 518200 310200
24.06.18 ODESA STAROSINNA 13:30
pl.Starosinna, 1a,2
20:00 KYIV AS-KYIV
415.00 485 97% 218 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   NEOPLAN-46
24.06.18 518000 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 1B
23:30 KYIV 1
437.00 485 97% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV HIuNSEL   NEOPLAN 216
24.06.18 518200 518200 310200
24.06.18 ODESA STAROSINNA 17:15
pl.Starosinna, 1a,2
23:30 KYIV AS-KYIV
435.00 485 97% 1158 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
24.06.18 510100 510100 300100
24.06.18 ODESA 20:00
ul. Kolontaevskaia, 58
03:45 KYIV 1
200.00 470 100% 2OM ODESA - MINS'K
OAO HOMEL'SKYI AVTOBUSNYI PARK 1   NEOPLAN 40
24.06.18 009199 518000 300100
24.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 21:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
03:55 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
335.00 486 100% 0640 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
25.06.18 (Monday)
25.06.18 009199 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 00:35
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
07:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0436 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:20
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
08:00 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 399 96% 900005003-1042/3412 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
07:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 384 97% 900074800-1052/3422 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009199 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 05:45
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
12:15 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
425.00 489 100% 1160 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
25.06.18 518200 518200 310200
25.06.18 ODESA STAROSINNA 05:45
pl.Starosinna, 1a,2
12:15 KYIV AS-KYIV
435.00 485 87% 1160 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 06:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
12:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 417 98% 900089600-1054/3424 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 518000 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 06:10
Starosennaia ploschad', 1B
13:45 KYIV 1
317.12 486 100% 70A ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST TOV   MERSEDES-18
25.06.18 510100 510100 300100
25.06.18 ODESA 06:40
ul. Kolontaevskaia, 58
13:45 KYIV 1
336.56 481 97% 70 ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST OOO   MERSEDES 18
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
14:35 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900058600-976/3346 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009801 000059 001093
25.06.18 Odesa (Pryvoz)[UA] 10:00
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5{46.46727985939...
16:15 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 400 97% 900000211-1213/3693 ODESA (PRYVOZ)[UA] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 12:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
19:40 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 433 98% 900032600-1047/3417 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009199 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 13:30
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
20:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0218 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
25.06.18 518200 518200 310200
25.06.18 ODESA STAROSINNA 13:30
pl.Starosinna, 1a,2
20:00 KYIV AS-KYIV
415.00 485 97% 218 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   NEOPLAN-46
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 16:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
22:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 417 95% 900090400-1056/3426 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 510100 510100 300100
25.06.18 ODESA 16:25
ul. Kolontaevskaia, 58
23:00 KYIV 1
399.30 480 100% 21BNN KhERSON - HOMEL'
ODO "ORYON-AVTO"   MERSEDES 50
25.06.18 009199 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
23:30 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
425.00 489 100% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
25.06.18 518000 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 1B
23:30 KYIV 1
437.00 485 97% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV HIuNSEL   NEOPLAN 216
25.06.18 518200 518200 310200
25.06.18 ODESA STAROSINNA 17:15
pl.Starosinna, 1a,2
23:30 KYIV AS-KYIV
435.00 485 97% 1158 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
00:50 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900090409-1194/3846 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 18:35
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
00:40 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 379 95% 900030000-971/3341 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 510100 510100 300100
25.06.18 ODESA 20:00
ul. Kolontaevskaia, 58
03:45 KYIV 1
200.00 470 100% 2OM1 ODESA - MINS'K
TOV AVTOEKSPRES   NEOPLAN 49
25.06.18 009199 518000 300100
25.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 21:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
03:55 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
335.00 486 100% 0640 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
25.06.18 518200 518200 310200
25.06.18 ODESA STAROSINNA 21:15
pl.Starosinna, 1a,2
04:00 KYIV AS-KYIV
370.00 485 100% 640 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-46
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 22:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
05:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 416 95% 900007800-1043/3413 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.06.18 009801 001094 001093
25.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 23:55
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
06:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 399 98% 900005000-975/3345 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 (Tuesday)
26.06.18 009199 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 00:35
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
07:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0436 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
26.06.18 518200 518200 310200
26.06.18 ODESA STAROSINNA 00:35
pl.Starosinna, 1a,2
07:25 KYIV AS-KYIV
415.00 485 97% 436 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   NEOPLAN-46
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:20
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
08:00 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 399 96% 900005003-1042/3412 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 01:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
07:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 384 97% 900074800-1052/3422 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009199 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 05:45
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
12:15 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
425.00 489 100% 1160 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.06.18 518200 518200 310200
26.06.18 ODESA STAROSINNA 05:45
pl.Starosinna, 1a,2
12:15 KYIV AS-KYIV
435.00 485 87% 1160 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 06:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
12:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 417 98% 900089600-1054/3424 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 518000 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 06:10
Starosennaia ploschad', 1B
13:45 KYIV 1
317.12 486 100% 70A ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST TOV   MERSEDES-18
26.06.18 510100 510100 300100
26.06.18 ODESA 06:40
ul. Kolontaevskaia, 58
13:45 KYIV 1
336.56 481 97% 70 ODESA PRYVOKZAL'NA - KYIV 1
TURYST OOO   MERSEDES 18
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
14:35 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900058600-976/3346 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009801 000059 001093
26.06.18 Odesa (Pryvoz)[UA] 10:00
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5{46.46727985939...
16:15 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 400 97% 900000211-1213/3693 ODESA (PRYVOZ)[UA] - KYEV (VYDUBYChY)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009199 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 13:30
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
20:00 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
395.00 489 100% 0218 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
26.06.18 518200 518200 310200
26.06.18 ODESA STAROSINNA 13:30
pl.Starosinna, 1a,2
20:00 KYIV AS-KYIV
415.00 485 97% 218 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   NEOPLAN-46
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 16:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
22:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 417 95% 900090400-1056/3426 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 510700 510700 300900
26.06.18 ODESA PRYVOZ 16:30
ul. Novoschepnoi riad, 5
22:50 KYIV AS"KYIV"
314.50 470 100% 02MSK ODESA PRYVOZ - MOSKVA YuZhN VOR
KOChEV   NEOPLAN 122
26.06.18 009199 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
23:30 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
425.00 489 100% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
26.06.18 518000 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 17:15
Starosennaia ploschad', 1B
23:30 KYIV 1
437.00 485 97% 1158 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV HIuNSEL   NEOPLAN 216
26.06.18 518200 518200 310200
26.06.18 ODESA STAROSINNA 17:15
pl.Starosinna, 1a,2
23:30 KYIV AS-KYIV
435.00 485 97% 1158 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-32
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
00:50 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
315.00 438 99% 900090409-1194/3846 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 18:35
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
00:40 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
415.00 379 95% 900030000-971/3341 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 510100 510100 300100
26.06.18 ODESA 20:00
ul. Kolontaevskaia, 58
03:45 KYIV 1
200.00 470 100% 2OM ODESA - MINS'K
OAO HOMEL'SKYI AVTOBUSNYI PARK 1   NEOPLAN 40
26.06.18 009199 518000 300100
26.06.18 ODESA PRYVOKZAL'NA 21:15
Starosennaia ploschad', 2 (of.Hiunsel)
03:55 KYIV AV
m.Kyiv_Moskovs'ka_pl.,3
335.00 486 100% 0640 ODESA PRYVOKZAL'NA - BORYSPIL' AEROPORT
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
26.06.18 518200 518200 310200
26.06.18 ODESA STAROSINNA 21:15
pl.Starosinna, 1a,2
04:00 KYIV AS-KYIV
370.00 485 100% 640 ODESA STAROSINNA - BORYSPIL' AEROPORT
HIuNSEL TOV   MAN-46
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 22:30
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
05:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 416 95% 900007800-1043/3413 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.06.18 009801 001094 001093
26.06.18 Odesa (Starosennaia)[UA] 23:55
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4{46....
06:25 Kyev (Vydubychy)[UA]
Bus Station (Avtovokzal) "Vydubychi", 10A Naberezhno pechyors...
375.00 399 98% 900005000-975/3345 ODESA (STAROSENNAIa)[UA] - BORISPIL (AIRPORT)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...