Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(LVOV)
Destination station
(KRAKOW)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
18.07.18 (Wednesday)
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 12:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
17:40 KRAKIV
698.25 340 80% 7111 SKADOVS'K - POZNAN'
  SETRA
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
20:40 KRAKIV
696.15 342 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 13:10
vul.Stryis'ka,109
19:20 KRAKIV
682.50 328 100% 7672 ChERNIVTsI - ChENSTOKhOVA
TOV DENYSIVKA-LIuKS   SKANIIa_49
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 14:00
vul.Stryis'ka,109
21:00 KRAKIV
603.89 330 100% 7029P KhERSON - PRAHA
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
18.07.18 309901 460100 820160
18.07.18 L'VIV (EVROKLUB) 15:00
Stryis'kyi AV, vul. Stryis'ka, 109
23:00 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
Tsentr.avtovokzal,ul.Bosatska,18,G10-G13
750.00 354 100% 1KRAK-1 KYIV AS KYIV (EVROKLUB) - KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
18.07.18 009801 000250 000593
18.07.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 341 96% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.07.18 009801 000250 000593
18.07.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 330 95% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
00:15 KRAKIV
603.75 354 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
23:20 KRAKIV
630.00 327 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
TZOV D.M.D. UKRAINA   NEOPLAN
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 18:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KRAKIV
577.50 357 100% 7105 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP MODUL'TRANS   NEOPLAN
18.07.18 309901 460141 820323
18.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.07.18 309901 460141 820324
18.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 366 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.07.18 460100 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva 1
02:30 KRAKIV
603.75 362 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:30 KRAKIV
603.75 361 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:50 KRAKIV
630.00 353 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
18.07.18 309901 460148 820140
18.07.18 L'VIV AS-8(SVYSTUN) 18:40
AS-8 pl.Dvirtseva,1
00:10 KRAKIV (SVYSTUN)
vul.Bosats'ka,18
500.00 328 100% 1TL_1 TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN) - LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 18:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
00:10 KRAKIV
577.50 336 100% 7668 TEREBOVLIa - LIuBOMEZh
FOP SVYSTUN B.R.   SETRA
18.07.18 309901 460142 820323
18.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 350 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:00 KRAKIV
577.50 353 100% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
18.07.18 309901 460142 820324
18.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
02:30 KRAKIV
603.75 354 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:10 KRAKIV
603.75 330 97% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 20:30
vul.Stryis'ka,109
06:10 KRAKIV
451.50 523 100% 7026 L'VIV - KRAKIV
PTT " VENTsEL'-TURYST"   EOS_57
18.07.18 309901 460114 820217
18.07.18 L'VIV (YaTsYV) 20:50
vul,Stryis'ka,109
03:55 KRAKIV (YaTsYV)
RDA_ul.Bosacka,18
570.00 340 100% 1IFVP IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV) - PRAHA"FLORENS"(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
03:50 KRAKIV
472.50 338 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 21:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:10 KRAKIV
451.50 330 100% 7026 L'VIV 8 - KRAKIV
PTT " VENTsEL'-TURYST"   BOVA
18.07.18 460100 460100 820160
18.07.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
05:40 KRAKIV
525.00 330 100% 0481 KYIV 1 - PRAHA
-VASYL'KIVTRANSAVTO- PP 20%   VANKhUL
18.07.18 460100 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
525.00 354 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 22:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:55 KRAKIV
577.50 347 88% 8708 YaREMChE - POZNAN'
FOP FEDAK I.M.   MAN_49
18.07.18 460800 460800 820160
18.07.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:50 KRAKIV
481.95 354 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL
19.07.18 (Thursday)
19.07.18 309901 460102 820162
19.07.18 L'VIV (14630) 06:00
vul.Stryis'ka,109
13:50 KRAKIV(14630)
Dw_RDA_ul.Bosacka,18
400.00 364 100% 1VRTs63 KYIV DAChNA (14630) - VROTsLAV(14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
19.07.18 309901 460107 821601
19.07.18 L'VIV (LVT) 08:00
vul.Kuznevycha 2
15:20 KRAKIV (LVT)
Parking_Wawel,Hotel_Sheraton
550.00 335 100% 1KZ-1 KYIV DAChNA (LVT) - HOZhUV-VEL'KOPOL'S'KYI (LVT)
PrAT L'vivinturtrans   KLAS LIuKS
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
20:40 KRAKIV
696.15 342 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 13:30
vul.Stryis'ka,109
21:45 KRAKIV
523.50 327 100% 7036 ZOLOChIV - KARLOVI VARY
TZOV "NASOROKh"   KAROSA_49
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 14:30
vul.Stryis'ka,109
21:45 KRAKIV
472.50 349 96% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   NEOPLAN_49
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:45 KRAKIV
514.50 330 92% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
19.07.18 009801 000250 000593
19.07.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 341 96% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.07.18 009801 000250 000593
19.07.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 330 95% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 15:45
vul.Stryis'ka,109
22:25 KRAKIV
630.00 327 88% 7712 KOLOMYIa - KhOMUTOV
PP "PRYKARPATS'KYI EKSPRES"   NEOPLAN
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
00:15 KRAKIV
603.75 354 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
19.07.18 460280 460280 820160
19.07.18 L'VIV 2 17:00
vul. B.Khmel'nyts'koho, 225
22:50 KRAKIV
577.50 307 97% 8555 KOLOMYIa - PLZEN'
PP "NIKOLO-UKRAINA"   SETRA
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
23:20 KRAKIV
630.00 327 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
TZOV D.M.D. UKRAINA   NEOPLAN
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 18:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KRAKIV
577.50 357 100% 7105 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP MODUL'TRANS   NEOPLAN
19.07.18 309901 460141 820323
19.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.07.18 309901 460141 820324
19.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 366 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.07.18 460100 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva 1
02:30 KRAKIV
603.75 362 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:30 KRAKIV
603.75 361 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:50 KRAKIV
630.00 353 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
19.07.18 309901 460148 820140
19.07.18 L'VIV AS-8(SVYSTUN) 18:40
AS-8 pl.Dvirtseva,1
00:10 KRAKIV (SVYSTUN)
vul.Bosats'ka,18
500.00 328 100% 1TL_1 TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN) - LIuBOMEZh*AV*(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 18:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
00:10 KRAKIV
577.50 336 100% 7668 TEREBOVLIa - LIuBOMEZh
FOP SVYSTUN B.R.   SETRA
19.07.18 309901 460142 820323
19.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 350 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:00 KRAKIV
577.50 353 100% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
19.07.18 309901 460142 820324
19.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 19:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
00:00 KRAKIV
483.00 341 100% 7669 STEBNYK - VROTsLAV
PP "HELIOS"   MAN_49
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
02:30 KRAKIV
603.75 354 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 19:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:00 KRAKIV
525.00 330 85% 7121 DNIPRO - SchETsIN
PP "AVTOEKSPRES-DNIPRO"   VANKhUL
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:10 KRAKIV
603.75 330 97% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 20:30
vul.Stryis'ka,109
06:10 KRAKIV
451.50 523 100% 7025 L'VIV - KRAKIV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
19.07.18 309901 460149 820343
19.07.18 L'VIV*(LUTsYK) 21:00
ZhD vokzal,ostanovka marshrutnoho taksi N29
04:10 KRAKIV (LUTsYK)
vul.Bosiats'ka,18
420.00 337 100% 1KLP-L KYIV (LUTsYK) - POZNAN' (LUTsYK)
FOP LUTsYK OLENA SERHIIVNA   NEOPLAN-48
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
03:50 KRAKIV
472.50 338 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 21:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:10 KRAKIV
451.50 330 100% 7025 L'VIV 8 - KRAKIV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   SETRA
19.07.18 460100 460100 820160
19.07.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
05:40 KRAKIV
525.00 330 88% 0480 KYIV 1 - PRAHA
PP AVTOTRANZYT   VANKhUL
19.07.18 460100 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
525.00 354 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
19.07.18 460800 460800 820160
19.07.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:50 KRAKIV
481.95 354 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL
20.07.18 (Friday)
20.07.18 309901 460109 820115
20.07.18 L'VIV/stykovka(ALTRANS) 07:40
vul.Stryis'ka,109
14:50 KRAKIV (ALTRANS)
Dw_RDA_ul.Bosacka,18
500.00 365 100% 1KVRTs1 KYIV*(ALTRANS) - VROTsLAV (ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 07:40
vul.Stryis'ka,109
15:10 KRAKIV
525.00 324 100% 6301 KYIV 1 - VROTsLAV
PP PASLAVS'KYI Ya.A   VANKhUL
20.07.18 309901 460157 820115
20.07.18 L'VIV (ALTRANS) 08:10
ZLV pl.Dvirtseva,1
14:50 KRAKIV (ALTRANS)
Dw_RDA_ul.Bosacka,18
500.00 355 100% 1KVRTs1 KYIV*(ALTRANS) - VROTsLAV (ALTRANS)
ALTRANS (FOP PASLAVSKYI)   KLAS LIuKS
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 12:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
17:40 KRAKIV
698.25 340 80% 7111 SKADOVS'K - POZNAN'
  SETRA
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
20:40 KRAKIV
696.15 342 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 13:10
vul.Stryis'ka,109
19:20 KRAKIV
682.50 328 100% 7672 ChERNIVTsI - ChENSTOKhOVA
TOV DENYSIVKA-LIuKS   SKANIIa_49
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 14:00
vul.Stryis'ka,109
21:00 KRAKIV
603.89 330 100% 7029 KAMIaNETs' PODIL'S'KYI - PRAHA
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 14:30
vul.Stryis'ka,109
21:45 KRAKIV
472.50 349 96% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   NEOPLAN_49
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:45 KRAKIV
514.50 330 92% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
20.07.18 309901 460100 820160
20.07.18 L'VIV (EVROKLUB) 15:00
Stryis'kyi AV, vul. Stryis'ka, 109
23:00 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
Tsentr.avtovokzal,ul.Bosatska,18,G10-G13
750.00 354 100% 1KRAK-1 KYIV AS KYIV (EVROKLUB) - KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
20.07.18 009801 000250 000593
20.07.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 341 96% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.07.18 009801 000250 000593
20.07.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 330 95% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
00:15 KRAKIV
603.75 354 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
20.07.18 460280 460280 820160
20.07.18 L'VIV 2 17:00
vul. B.Khmel'nyts'koho, 225
22:50 KRAKIV
577.50 307 97% 8555 KOLOMYIa - PLZEN'
PP "NIKOLO-UKRAINA"   SETRA
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
23:20 KRAKIV
630.00 327 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
TZOV D.M.D. UKRAINA   NEOPLAN
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 17:45
vul.Stryis'ka,109
01:50 KRAKIV
550.00 349 100% 0492 KYIV 1 - PRAHA
KP KYIVPASTRANS   VANKhUL
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 18:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KRAKIV
577.50 357 100% 7105 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP MODUL'TRANS   NEOPLAN
20.07.18 309901 460141 820323
20.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 309901 460141 820324
20.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 366 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 460100 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva 1
02:30 KRAKIV
603.75 362 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:30 KRAKIV
603.75 361 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:50 KRAKIV
630.00 353 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
20.07.18 309901 460142 820323
20.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 350 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:00 KRAKIV
577.50 353 100% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
20.07.18 309901 460142 820324
20.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
02:30 KRAKIV
603.75 354 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:10 KRAKIV
603.75 330 97% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
20.07.18 309901 460104 820163
20.07.18 L'VIV (ARMAN) 20:00
vul.Stryis'ka,109
02:30 KRAKIV (ARMAN)
AV_ul.Bosacka,18,platf.G14,G15,G16,G17
600.00 346 100% 1KhKP- KhERSON (ARMAN) - PRAHA"FLORENS"(ARMAN)
PF ARMAN   KLAS LIuKS
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 20:30
vul.Stryis'ka,109
06:10 KRAKIV
451.50 523 100% 7026 L'VIV - KRAKIV
PTT " VENTsEL'-TURYST"   EOS_57
20.07.18 309901 460114 820217
20.07.18 L'VIV (YaTsYV) 20:50
vul,Stryis'ka,109
03:55 KRAKIV (YaTsYV)
RDA_ul.Bosacka,18
570.00 340 100% 1IFVP IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV) - PRAHA"FLORENS"(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
03:50 KRAKIV
472.50 338 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 21:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:10 KRAKIV
451.50 330 100% 7026 L'VIV 8 - KRAKIV
PTT " VENTsEL'-TURYST"   BOVA
20.07.18 460100 460100 820160
20.07.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
05:40 KRAKIV
525.00 330 100% 0481 KYIV 1 - PRAHA
-VASYL'KIVTRANSAVTO- PP 20%   VANKhUL
20.07.18 460100 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
525.00 354 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
20.07.18 460800 460800 820160
20.07.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:50 KRAKIV
481.95 354 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL
21.07.18 (Saturday)
21.07.18 309901 460102 820162
21.07.18 L'VIV (14630) 06:00
vul.Stryis'ka,109
13:50 KRAKIV(14630)
Dw_RDA_ul.Bosacka,18
400.00 364 100% 1VRTs63 KYIV DAChNA (14630) - VROTsLAV(14630)
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"   VOL'VO-45
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 13:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
20:40 KRAKIV
696.15 342 100% 7060 NOVA KAKhOVKA - SchETsIN
FOP KhARKAVYI V.I.(M)   MAN_49
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 14:30
vul.Stryis'ka,109
21:45 KRAKIV
472.50 349 96% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   NEOPLAN_49
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 15:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:45 KRAKIV
514.50 330 92% 7057 NADVIRNA - PLZEN'
VITAL EURO TRANS   BOVA
21.07.18 309901 460100 820160
21.07.18 L'VIV (EVROKLUB) 15:00
Stryis'kyi AV, vul. Stryis'ka, 109
23:00 KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
Tsentr.avtovokzal,ul.Bosatska,18,G10-G13
750.00 354 100% 1KRAK-1 KYIV AS KYIV (EVROKLUB) - KRAKIV/abo KEL'N/abo FRANKFURT/a
YeVROKLUB TOV   MERSEDES B.50
21.07.18 009801 000250 000593
21.07.18 Lvov [UA] 15:15
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 341 96% 189003-1324/4029 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - VROTsLAV[PL]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.07.18 009801 000250 000593
21.07.18 Lvov [UA] 15:20
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109{49.786514961895165 / 24.01763...
22:40 Krakov[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
475.00 330 95% 188101-1244/3794 KYEV (VYDUBYChY)[UA] - PRAHA[CZ]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 17:00
vul.Stryis'ka,109
00:15 KRAKIV
603.75 354 100% 7019A KYIV 1 - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.07.18 460280 460280 820160
21.07.18 L'VIV 2 17:00
vul. B.Khmel'nyts'koho, 225
22:50 KRAKIV
577.50 307 97% 8555 KOLOMYIa - PLZEN'
PP "NIKOLO-UKRAINA"   SETRA
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 17:15
vul.Stryis'ka,109
23:20 KRAKIV
630.00 327 100% 7054 RAKhIV - LIBERETs'
TZOV D.M.D. UKRAINA   NEOPLAN
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 18:15
vul.Stryis'ka,109
00:10 KRAKIV
577.50 357 100% 7105 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP MODUL'TRANS   NEOPLAN
21.07.18 309901 460141 820323
21.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 309901 460141 820324
21.07.18 L'VIV (MODUL'TRANS) 18:15
AS-1 vul.Stryis'ka,109, 3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 366 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 460100 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva 1
02:30 KRAKIV
603.75 362 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 18:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:30 KRAKIV
603.75 361 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 18:20
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
23:50 KRAKIV
630.00 353 100% 8700 KhERSON - SchETsIN
FOP STETsYK T.V.   MAN_49
21.07.18 309901 460142 820323
21.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:00 KRAKIV (MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
550.00 350 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 18:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:00 KRAKIV
577.50 353 100% 7102 ChERNIVTsI - VROTsLAV
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN
21.07.18 309901 460142 820324
21.07.18 L'VIV 8 (MODUL'TRANS) 18:45
AS-8 zal.vokzal, pl.Dvirtseva, 2-3 platforma
01:20 KRAKIV AP BALITsE (MODUL'TRANS)
aeroport_Balitse
600.00 358 100% 1ChV ChERNIVTsI (MODUL'TRANS) - VROTsLAV (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 19:00
vul.Stryis'ka,109
02:30 KRAKIV
603.75 354 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 19:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:00 KRAKIV
525.00 330 85% 7121 DNIPRO - SchETsIN
PP "AVTOEKSPRES-DNIPRO"   VANKhUL
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 19:40
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
01:10 KRAKIV
603.75 330 97% 8780 L'VIV 8 - ZEL'ONA HURA
FOP POLIaNS'KYI E.L.   MAN_49
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 20:30
vul.Stryis'ka,109
06:10 KRAKIV
451.50 523 100% 7025 L'VIV - KRAKIV
TZOV"L'VIVS'KE ATP-14631"   NEOPLAN
21.07.18 309901 460114 820217
21.07.18 L'VIV (YaTsYV) 20:50
vul,Stryis'ka,109
03:55 KRAKIV (YaTsYV)
RDA_ul.Bosacka,18
570.00 340 100% 1IFVP IV.FRANKIVS'K AS-2(YaTsYV) - PRAHA"FLORENS"(YaTsYV)
FOP Yatsiv Volodymyr Vasyl'ovych   KLAS LIuKS
21.07.18 309901 460149 820343
21.07.18 L'VIV*(LUTsYK) 21:00
ZhD vokzal,ostanovka marshrutnoho taksi N29
04:10 KRAKIV (LUTsYK)
vul.Bosiats'ka,18
420.00 337 100% 1KLP-L KYIV (LUTsYK) - POZNAN' (LUTsYK)
FOP LUTsYK OLENA SERHIIVNA   NEOPLAN-48
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 21:15
vul.Stryis'ka,109
03:50 KRAKIV
472.50 338 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 21:15
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:10 KRAKIV
451.50 330 100% 7025 L'VIV 8 - KRAKIV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   SETRA
21.07.18 460100 460100 820160
21.07.18 L'VIV 21:40
vul.Stryis'ka,109
05:40 KRAKIV
525.00 330 88% 0480 KYIV 1 - PRAHA
PP AVTOTRANZYT   VANKhUL
21.07.18 460100 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva 1
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 22:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
472.50 330 100% 8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 22:05
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:50 KRAKIV
525.00 354 100% 8782 VINNYTsIa 1 - SchETsIN
PP "TERNVOIaZh"   MAN_49
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 22:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
03:55 KRAKIV
577.50 347 88% 8708 YaREMChE - POZNAN'
FOP FEDAK I.M.   MAN_49
21.07.18 460800 460800 820160
21.07.18 L'VIV 8 23:55
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
07:50 KRAKIV
481.95 354 100% 7124 KYIV 1 - SchETsIN
PP "ATP PODILLIa-TUR(M)"   VANKhUL

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...