Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(WARSAW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
22.07.19 (Monday)
22.07.19 009301 000008 000100
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:20 L'VIV: L'viv AS-2
vul. Khmel'nyts'koho, 225{49.864257/24.05131}
700.00 460.4 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 009301 000008 000105
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:45 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
700.00 482.1 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 009301 000008 000099
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
700.00 503.8 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 009303 000008 000436
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 16:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: Zaliznychnyi vokzal
pl. Dvirtseva, 1, bilia bahazhnoho viddilennia
385.00 455 98% 2 PTR 002 Varshava - Chernivtsi
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
22.07.19 009303 000008 000639
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 16:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:40 L'VIV: L'viv AV "Stryis'kyi"
pry v'yzdi na avtovokzal, bilia shlahbauma
385.00 476.7 98% 2 PTR 002 Varshava - Chernivtsi
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
22.07.19 009304 000008 000099
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 17:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
525.00 476.6 99% 6 PKE 006 Bydhosch - Mamalyha
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
22.07.19 770100 820008 460100
22.07.19 VARShAVA 17:30
Varshava, AS Zakhodnia vul. Iierusalyms'ki alei, 144.
03:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
504.33 382 100% 026O BYDHOSch - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
22.07.19 009302 000008 000275
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 17:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:50 L'VIV: L'viv WOG AZS
Halyts'ke perekhrestia, vul. B. Khmel'nyts'koho, 291{49.87803...
550.00 547.1 98% 111 ROV 004 Varshava-Dolyna WithoutPrint
"Romanyshyn Oleksandr Volodymyrovych" FOP   Neolpan516 SHD
22.07.19 309901 820362 460103
22.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 17:50
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
05:00 L'VIV (ROMANYShYN)
zapravka_"WOG"(Halytskyi_per.),ul.Bohdana_Khmel'nytskoho,291
550.00 392 100% 1KLShVRSh1 VARShAVA (ROMANYShYN) - DOLYNA (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
22.07.19 009201 000009 000199
22.07.19 Varshava AS Zakhodnia [pl] 19:00
al.Iierusalim,144{52.2356/21.01038}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
610.00 412 99% RE-180006041 6041 Slups'k-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
22.07.19 009301 000008 000105
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 19:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:40 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
700.00 498.3 99% 97 8802 Lodz' - Dolyna
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 009301 000008 000099
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 19:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
700.00 509.2 99% 97 8802 Lodz' - Dolyna
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 309901 820362 460800
22.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 20:30
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
05:35 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvortsovaia,1
550.00 409 100% 2ChS SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - ChERNIVTsI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
22.07.19 309901 820362 460138
22.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 20:30
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
06:10 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
550.00 416 100% 2ChS SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - ChERNIVTsI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
22.07.19 009303 000815 000105
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS 21:40
Aleje Jerozolimskie, 144{52.2186224/20.9620915}
06:00 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
385.00 400.8 98% 8 PTR 008 Schetsyn -Kosiv
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
22.07.19 009303 000815 000099
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS 21:40
Aleje Jerozolimskie, 144{52.2186224/20.9620915}
06:30 L'VIV: bilia AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109, troleibusna zupynka pered avtovokzalom{4...
385.00 422.5 98% 8 PTR 008 Schetsyn -Kosiv
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
22.07.19 309901 820315 460142
22.07.19 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 23:00
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
08:20 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 367 100% 2ChHM_AKTs HDYNIa (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.19 309901 820315 460142
22.07.19 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 23:00
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
08:20 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
500.00 367 100% 2KPChHM HDYNIa (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.19 309901 820315 460141
22.07.19 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 23:00
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
09:00 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
500.00 375 100% 2KPChHM HDYNIa (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.19 309901 820315 460141
22.07.19 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 23:00
Zakhidna, al.Jerozolimskie,144
09:00 L'VIV (MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
500.00 375 100% 2ChHM_AKTs HDYNIa (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
22.07.19 009301 000008 000105
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
09:20 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 541.7 98% 11 8728 Hdans'k - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 460100 820200 460800
22.07.19 VARShAVA 23:00
Zachodnia, Aleje Jerozolimskie 144.
09:20 L'VIV 8
525.00 432 100% 8728P HDANS'K - KhERSON
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
22.07.19 009301 000008 000099
22.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 568.8 98% 11 8728 Hdans'k - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
22.07.19 460100 820200 460100
22.07.19 VARShAVA 23:00
Zachodnia, Aleje Jerozolimskie 144.
09:55 L'VIV
525.00 440 100% 8728P HDANS'K - KhERSON
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
22.07.19 770100 820008 460100
22.07.19 VARShAVA 23:20
Varshava, AS Zakhodnia vul. Iierusalyms'ki alei, 144.
07:40 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 382 100% 04O SchETsYN - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
22.07.19 009304 000008 000099
22.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 23:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
10:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
550.00 595.9 99% 3 PKE 004 Schetsyn - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
23.07.19 (Tuesday)
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 03:10
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
11:35 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 417.1 97% 38 7683 Schetsin - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 03:10
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
11:50 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 427.9 97% 57 8731 Hdynia - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 03:10
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
12:05 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 444.2 97% 38 7683 Schetsin - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 03:10
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
12:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
620.00 444.1 97% 57 8731 Hdynia - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009801 000100 001260
23.07.19 Varshava Zakhodnia[PL] 09:00
Avtovokzal "Zakhodnia", (Dw.PKS Zachodnia), vul. Al. Jerozlim...
18:30 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Zupynka bilia Zaliznychnoho vokzalu, Dvirtseva ploscha, 1
500.00 373 99% 154814-1473/4348 VARShAVA ZAKhODNIa[PL] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.07.19 009801 000100 000250
23.07.19 Varshava Zakhodnia[PL] 09:00
Avtovokzal "Zakhodnia", (Dw.PKS Zachodnia), vul. Al. Jerozlim...
19:10 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
500.00 406 99% 154814-1473/4348 VARShAVA ZAKhODNIa[PL] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 09:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
19:15 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 552.5 98% 26 1027A Varshava-L'viv 09:40
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 09:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
19:40 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 574.2 98% 26 1027A Varshava-L'viv 09:40
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000100
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:20 L'VIV: L'viv AS-2
vul. Khmel'nyts'koho, 225{49.864257/24.05131}
700.00 460.4 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
00:45 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
700.00 482.1 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 15:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
700.00 503.8 98% 74 7181 Lodz' - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009303 000008 000436
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 16:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:10 L'VIV: Zaliznychnyi vokzal
pl. Dvirtseva, 1, bilia bahazhnoho viddilennia
385.00 455 98% 2 PTR 002 Varshava - Chernivtsi
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
23.07.19 009303 000008 000639
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 16:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
01:40 L'VIV: L'viv AV "Stryis'kyi"
pry v'yzdi na avtovokzal, bilia shlahbauma
385.00 476.7 98% 2 PTR 002 Varshava - Chernivtsi
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
23.07.19 009304 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 17:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
525.00 476.6 99% 6 PKE 006 Bydhosch - Mamalyha
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
23.07.19 770100 820008 460100
23.07.19 VARShAVA 17:30
Varshava, AS Zakhodnia vul. Iierusalyms'ki alei, 144.
03:00 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
504.33 382 100% 026O BYDHOSch - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
23.07.19 009302 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 17:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 655.4 99% 2244 KVL 014 Hdynia - Kherson (mozhlyva peresadka v Zamosts' abo Novovoly
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
23.07.19 009302 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 17:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:15 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 655.4 98% 2690 KVL 058 Hdynia-Chernivtsi (mozhl. per-ka u Zamosts' abo Novovolyns'ku
"Kovel's'ke ATP" TDV   Bova49 seats
23.07.19 009302 000008 000275
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 17:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:50 L'VIV: L'viv WOG AZS
Halyts'ke perekhrestia, vul. B. Khmel'nyts'koho, 291{49.87803...
550.00 547.1 98% 111 ROV 004 Varshava-Dolyna WithoutPrint
"Romanyshyn Oleksandr Volodymyrovych" FOP   Neolpan516 SHD
23.07.19 309901 820362 460103
23.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 17:50
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
05:00 L'VIV (ROMANYShYN)
zapravka_"WOG"(Halytskyi_per.),ul.Bohdana_Khmel'nytskoho,291
550.00 392 100% 1KLShVRSh1 VARShAVA (ROMANYShYN) - DOLYNA (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:15 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
550.00 498.3 98% 101 88A Varshava-L'viv-Drohobych 18:30 (Polonus)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
03:40 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
550.00 520 98% 101 88A Varshava-L'viv-Drohobych 18:30 (Polonus)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009201 000009 000199
23.07.19 Varshava AS Zakhodnia [pl] 19:00
al.Iierusalim,144{52.2356/21.01038}
00:10 L'viv AS8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.8399319/23.9937662}
610.00 412 99% RE-180006041 6041 Slups'k-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 19:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:40 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
700.00 498.3 99% 97 8802 Lodz' - Dolyna
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 19:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
04:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
700.00 509.2 99% 97 8802 Lodz' - Dolyna
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 20:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
05:25 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 541.7 98% 21 8710A Varshava-L'viv 20:00
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 20:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
05:45 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 557.9 98% 21 8710A Varshava-L'viv 20:00
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 309901 820362 460800
23.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 20:30
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
05:35 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvortsovaia,1
550.00 409 100% 2ChS SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - ChERNIVTsI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
23.07.19 309901 820362 460138
23.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 20:30
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
06:10 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
550.00 416 100% 2ChS SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - ChERNIVTsI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
23.07.19 009801 000100 000250
23.07.19 Varshava Zakhodnia[PL] 20:30
Avtovokzal "Zakhodnia", (Dw.PKS Zachodnia), vul. Al. Jerozlim...
06:50 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Striis'ka, 109
500.00 438 99% 154810-1390/4229 VARShAVA ZAKhODNIa[PL] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 21:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:25 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 509.2 99% 14 8705A Varshava-L'viv 21:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 21:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
06:45 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 525.4 99% 14 8705A Varshava-L'viv 21:30
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 009303 000815 000105
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS 21:40
Aleje Jerozolimskie, 144{52.2186224/20.9620915}
06:00 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
385.00 400.8 98% 8 PTR 008 Schetsyn -Kosiv
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
23.07.19 009303 000815 000099
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS 21:40
Aleje Jerozolimskie, 144{52.2186224/20.9620915}
06:30 L'VIV: bilia AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109, troleibusna zupynka pered avtovokzalom{4...
385.00 422.5 98% 8 PTR 008 Schetsyn -Kosiv
P-Trans Sp. z o.o.   SetraS 315
23.07.19 309901 820362 460802
23.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 23:00
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
08:20 L'VIV 8*(ROMANYShYN)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
550.00 368 100% 2KPChH HDYNIa (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
23.07.19 309901 820362 460138
23.07.19 VARShAVA (ROMANYShYN) 23:00
AV»Zakhodnia»,alleia Erozolymska,144,platforma N10
09:00 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,_3_platforma
550.00 376 100% 2KPChH HDYNIa (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
FOP Romanyshyn "TUR-TRANS"   KLAS LIuKS
23.07.19 009301 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
09:20 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
500.00 541.7 98% 11 8728 Hdans'k - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 460100 820200 460800
23.07.19 VARShAVA 23:00
Zachodnia, Aleje Jerozolimskie 144.
09:20 L'VIV 8
525.00 432 100% 8728P HDANS'K - KhERSON
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
23.07.19 009301 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:00
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
500.00 568.8 98% 11 8728 Hdans'k - Kherson
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.07.19 460100 820200 460100
23.07.19 VARShAVA 23:00
Zachodnia, Aleje Jerozolimskie 144.
09:55 L'VIV
525.00 440 100% 8728P HDANS'K - KhERSON
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
23.07.19 770100 820008 460100
23.07.19 VARShAVA 23:20
Varshava, AS Zakhodnia vul. Iierusalyms'ki alei, 144.
07:40 L'VIV
vul.Stryis'ka,_109
554.33 382 100% 04O SchETsYN - ChERNIVTsI
PP PRYKARPATS'KYI EKSPRES   NEOPLAN
23.07.19 009304 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: Varshava AS PKS "Zakhidna 23:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
10:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
550.00 595.9 99% 3 PKE 004 Schetsyn - Chernivtsi
"Prykarpats'kyi ekspres" PP   Van Hool50 seats
23.07.19 009302 000008 000105
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
08:20 L'VIV: L'viv AS-8
Pl. Dvortsova, 1{49.8387788399/23.9957189374}
600.00 438.7 97% 2437 ROV 010 Hdynia-Chernovtsy WithoutPrint
"Romanyshyn Oleksandr Volodymyrovych" FOP   Neolpan516 SHD
23.07.19 009302 000008 000099
23.07.19 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 23:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
09:00 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
600.00 471.2 97% 2437 ROV 010 Hdynia-Chernovtsy WithoutPrint
"Romanyshyn Oleksandr Volodymyrovych" FOP   Neolpan516 SHD

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...