Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KIEV)
Destination station
(ODESSA)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
14.12.18 (Friday)
14.12.18 300100 300100 510100
14.12.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
481.86 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
14:35 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 436 96% 900007700-1023/3768 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 08:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
15:20 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 427 98% 900090300-1021/3737 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 009801 001093 000059
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
356.00 449 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:10 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 454 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 12:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
19:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 422 99% 900004900-988/3769 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 300100 300100 510100
14.12.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:05
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:30 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 300100 300100 510100
14.12.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 87% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 22:15
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:00 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 398 99% 900032500-1024/3772 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.12.18 300100 300100 510100
14.12.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 97% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
14.12.18 300100 300100 510100
14.12.18 KYIV AV 23:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
07:25 ODESA
423.21 480 88% 9483 HOMEL' - KhERSON
ORION-AVTO   MERSEDES-45
14.12.18 009801 001093 001094
14.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:50
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
06:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 433 98% 900032506-1005/3906 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 (Saturday)
15.12.18 300100 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
481.86 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
14:35 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 436 96% 900007700-1023/3768 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009199 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
15.12.18 009199 300100 518000
15.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
15.12.18 009801 001093 000059
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
356.00 449 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:10 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 454 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009199 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
15.12.18 009199 300100 518000
15.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 12:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
19:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 422 99% 900004900-988/3769 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009199 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
15.12.18 009199 300100 518000
15.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
15.12.18 300100 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 16:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
22:50 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 379 97% 900058500-1025/3770 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:25 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 417 96% 900074700-1009/3379 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:05
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:30 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009199 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
15.12.18 300100 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 87% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
15.12.18 009199 300100 518000
15.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 22:15
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:00 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 398 99% 900032500-1024/3772 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009199 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
15.12.18 300100 300100 510100
15.12.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 97% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
15.12.18 009199 300100 518000
15.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:45 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 390 98% 900089500-1015/3385 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.12.18 009801 001093 001094
15.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:50
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
06:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 433 98% 900032506-1005/3906 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 (Sunday)
16.12.18 300100 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
481.86 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
14:35 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 436 96% 900007700-1023/3768 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009199 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
16.12.18 009199 300100 518000
16.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 08:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
15:20 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 427 98% 900090300-1021/3737 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009801 001093 000059
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
356.00 449 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:10 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 454 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009199 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
16.12.18 009199 300100 518000
16.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 12:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
19:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 422 99% 900004900-988/3769 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009199 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
16.12.18 009199 300100 518000
16.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
16.12.18 300100 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 16:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
22:50 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 379 97% 900058500-1025/3770 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:25 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 417 96% 900074700-1009/3379 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:05
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:30 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009199 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
16.12.18 300100 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 87% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
16.12.18 009199 300100 518000
16.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 22:15
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:00 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 398 99% 900032500-1024/3772 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.12.18 009199 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
16.12.18 300100 300100 510100
16.12.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 97% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
16.12.18 009199 300100 518000
16.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
16.12.18 009801 001093 001094
16.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:50
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
06:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 433 98% 900032506-1005/3906 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 (Monday)
17.12.18 300100 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 06:10
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
14:05 ODESA
481.86 480 100% 0211 KYIV AV - B.DNISTROVS'K
BELHOROD-DNISTROVS'KE ATP 15107 VAT   MERSEDES-45
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 07:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
14:35 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 436 96% 900007700-1023/3768 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009199 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:10 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
17.12.18 009199 300100 518000
17.12.18 KYIV AV 08:05
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
14:30 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1157 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 08:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
15:20 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 427 98% 900090300-1021/3737 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 000059
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:00 Odesa (Pryvoz)[UA]
Avtovokzal "Pryvoz", vul. Novoschipnyi riad, 5
356.00 449 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 10:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
17:10 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 454 98% 900000121-1261/3844 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009199 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:20 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
335.00 483 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
17.12.18 009199 300100 518000
17.12.18 KYIV AV 10:15
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
17:40 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
335.00 489 100% 0639 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-49
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 12:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
18:05 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 395 97% 900029900-997/3738 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 12:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
19:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 422 99% 900004900-988/3769 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (PRYVOZ)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009199 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:30 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
17.12.18 009199 300100 518000
17.12.18 KYIV AV 13:40
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
19:50 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
17.12.18 300100 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 13:40
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
19:50 ODESA
430.00 483 100% 0435 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   MAN-46
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 16:30
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
22:50 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 379 97% 900058500-1025/3770 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:00
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:25 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 417 96% 900074700-1009/3379 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 18:05
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
00:30 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 406 96% 900058502-1008/3845 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009199 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
00:35 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
425.00 483 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
17.12.18 300100 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 18:30
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
00:50 ODESA
360.00 491 87% 9444 KYIV AV - HALATs
"YuNAS" TOV   MERSEDES-303
17.12.18 009199 300100 518000
17.12.18 KYIV AV 18:30
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
01:10 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
425.00 489 100% 1159 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-32
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 22:15
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:00 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
416.00 398 99% 900032500-1024/3772 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009199 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:00 ODESA
m.Odesa_vul.Kolontaivs'ka,21
395.00 483 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
17.12.18 300100 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 23:00
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
05:10 ODESA
430.00 483 97% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA
TOV 'Hiunsel'   Gunsel-Neoplan
17.12.18 009199 300100 518000
17.12.18 KYIV AV 23:00
Moskovskaia pl., 3 (of.Hiunsel)
05:20 ODESA PRYVOKZAL'NA
m.Odesa_Starosinna_pl.2
395.00 489 100% 0217 BORYSPIL' AEROPORT - ODESA PRYVOKZAL'NA
TOV 'Hiunsel / VpiServis'   Gunsel-Neoplan
17.12.18 300100 300100 510100
17.12.18 KYIV AV 23:35
Kyev, METRO Demyevskaia, Moskovs'ka ploscha, 3 (kasa № 2 - 4)
07:25 ODESA
423.21 480 88% 9483 HOMEL' - KhERSON
ORION-AVTO   MERSEDES-45
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:45
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
05:45 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
456.00 390 98% 900089500-1015/3385 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
17.12.18 009801 001093 001094
17.12.18 Kyiv (Vydubychi)[UA] 23:50
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10...
06:40 Odesa (Starosinna)[UA]
Avtostantsiia "Starosinna", pl. Starosinna, 1A-2, pl. № 4
356.00 433 98% 900032506-1005/3906 BORYSPIL' (AEROPORT)[UA] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...