Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VROTSLAV)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
20.09.20 (Sunday)
20.09.20 009301 000128 000099
20.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
20.09.20 009801 000598 001260
20.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 97%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 009801 000598 001260
20.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 97%  --  189012-1609/4708 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 009801 000598 000250
20.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 97%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 009801 000598 000250
20.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 97%  --  189012-1609/4708 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 309901 820460 460196
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820460 460196
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:45 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820460 460197
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:05 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820460 460197
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820327 460196
20.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 668 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820327 460197
20.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:25 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 678 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820460 460183
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
02:55 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
850.00 564 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820460 460167
20.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
850.00 634 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820327 460142
20.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
900.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 309901 820327 460141
20.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
900.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.09.20 009301 000128 000099
20.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 736.7 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
20.09.20 009801 000598 001260
20.09.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 009801 000598 000250
20.09.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
20.09.20 009292 000113 000107
20.09.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 618 99%  --  RE-432005014 5014 Praha Florenc-Kyiv AV
AVTOTRANZYT PP   Dal'neho sledovanyia
20.09.20 009301 000128 000105
20.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 644.5 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
20.09.20 009301 000128 000099
20.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 660.8 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.09.20 (Monday)
21.09.20 009292 000113 000107
21.09.20 Vrotslav AV[pl] 08:30
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
20:50 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
772.00 620 99%  --  RE-306000012 12 Vrotslav AV-Chernihiv AV
ATLASTRAVELBUS/AVTOEKSPRES   VAN HOOL ASTRO
21.09.20 009301 000128 000099
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.09.20 009801 000598 001260
21.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 97%  --  189012-1609/4708 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 009801 000598 001260
21.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 97%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 009801 000598 000250
21.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 97%  --  189012-1609/4708 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 009801 000598 000250
21.09.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 97%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 309901 820460 460196
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820460 460196
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:45 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820460 460197
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:05 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820460 460197
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820327 460196
21.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 668 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820327 460197
21.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:25 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 678 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820460 460183
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
02:55 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
850.00 564 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820460 460167
21.09.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
850.00 634 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820327 460142
21.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
900.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 309901 820327 460141
21.09.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
900.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
21.09.20 009301 000128 000099
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 736.7 98%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.09.20 009801 000598 001260
21.09.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 009801 000598 000250
21.09.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 98%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
21.09.20 009292 000113 000107
21.09.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 618 98%  --  RE-432000121 121 Praha Florents-Zaporizhzhia AS1
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   Dal'neho sledovanyia
21.09.20 009292 000113 000107
21.09.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 614 99%  --  RE-432000065 65 Praha Florents-Kharkiv AV
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   Dal'neho sledovanyia
21.09.20 009302 000128 000099
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 17:35
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
850.00 709.6 99%  --  3324 VTA 040 Praha - Kryvyi Rih
"Vasyl'kivtransavto""PP   Bova59 seats
21.09.20 009302 000128 000099
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 17:35
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:25 L'VIV: L'viv AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryiska, 109{49.7868753922/24.0174141526}
850.00 709.6 98%  --  3345 VTA 046 Praha - Sumy
"Vasyl'kivtransavto""PP   Bova59 seats
21.09.20 009301 000128 000105
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 644.5 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
21.09.20 009301 000128 000099
21.09.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 660.8 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...