Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VINNYTSIA)
Destination station
(KHMEL'NICKIY)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
26.11.20 (Thursday)
26.11.20 050100 050100 680100
26.11.20 VINNYTsIa 1 20:25
vul.Kyivs'ka,8
22:15 KhMEL'NYTs'KYI
130.80 117 100%  --  34BN KhERSON - VARShAVA AV"ZAKhODNIa"
ORION-AVTO MZhR TDV m.MYKOLAIV   MAN-30
26.11.20 050100 050100 680100
26.11.20 VINNYTsIa 1 21:50
vul.Kyivs'ka,8
00:20 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 117 100%  --  558 KYIV AV - KOSIV
TzOV MODUL'TRANS   MERSEDES-16
26.11.20 309901 050109 680129
26.11.20 VINNYTsIa TsENTRAL'NYI*(MODUL'TRANS 21:50
AV Vul.Kyivs'ka,8
00:20 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Vinnyts'ke_shose,23
100.00 130 100%  --  2VKK KYIV*(MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.11.20 050200 050200 680100
26.11.20 VINNYTsIa 2 22:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
00:20 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 111 100%  --  558T KYIV AV - KOSIV
TzOV MODUL'TRANS   MERSEDES
26.11.20 309901 050202 680129
26.11.20 VINNYTsIa ZAKhIDNYI*(MODUL'TRANS) 22:10
AV “Zakhidnyi”(vul.Khmel'nyts'ke shose,107)
00:20 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Vinnyts'ke_shose,23
100.00 124 100%  --  2VKK KYIV*(MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.11.20 050100 050100 680100
26.11.20 VINNYTsIa 1 22:15
vul.Kyivs'ka,8
00:05 KhMEL'NYTs'KYI
130.78 117 100%  --  110BNN KhERSON - POZNAN'
ORION-AVTO MZhR TDV m.MYKOLAIV   MAN-30
26.11.20 050100 050100 680100
26.11.20 VINNYTsIa 1 22:20
vul.Kyivs'ka,8
00:55 KhMEL'NYTs'KYI
119.40 120 100%  --  106BN ZAPORIZhZhIa - SUChAVA (AEROPORT)
DENYSIVKA-AVTO PKP   NEOPLAN-50
27.11.20 (Friday)
27.11.20 009202 000128 000060
27.11.20 Vinnytsia AS1[ua] 01:55
Kyivs'ka vul. 8{49.2366976/28.4829415}
03:35 Khmel'nyts'kyi AV[ua]
Vinnyts'ke shose vul. 23{49.432239/27.026073}
102.28 111 99%  --  RE-630009643 9643 Odesa AV-Chernivtsi AS1
DENYSIVKA TDV   Dal'neho sledovanyia
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 01:55
vul.Kyivs'ka,8
03:35 KhMEL'NYTs'KYI
102.12 117 100%  --  643 ODESA(BAZAR)# - ChERNIVTsI
DENYSIVKA ChERNIVTsI TDV   MERSEDES-47
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 02:50
vul.Kyivs'ka,8
06:15 KhMEL'NYTs'KYI
121.70 118 100%  --  55BNL1 KALANChAK KPVV (s.Khorly) - LYPKANY(MD)
MALOFEIeV ANATOLII MYKOLAIOVYCh   NEOPLAN-50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 06:31
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
08:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 82% 107B VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
P'YaTAK VITALII VOLODYMYROVYCh   MERSEDES 13
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 06:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:00 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  2990 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 07:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
09:55 KhMEL'NYTs'KYI
117.44 111 90%  --  341V TUL'ChYN - NETIShYN
TUL'ChYNSKOE   EhTALON 28
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 07:55
vul.Kyivs'ka,8
09:45 KhMEL'NYTs'KYI
122.20 117 94%  --  147BN1 KhERSON - HDYNIa
ORION-AVTO MZhR TDV m.MYKOLAIV   MAN-30
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 08:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
10:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  287 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
27.11.20 009301 000018 000086
27.11.20 VINNYTsIa: AS-1 09:00
Vul. Kyivs'ka, 8{49.2367005/28.4807533}
11:05 KhMEL'NYTs'KYI: AV "Tsentral'nyi"
Vinnyts'ke shosse, 23{49.432153/27.025565}
100.00 135.4 99%  --  221 Kherson - Schetsyn (po Ukraini)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 09:00
vul.Kyivs'ka,8
11:05 KhMEL'NYTs'KYI
147.30 118 97%  --  50BN KhERSON - SchETsYN
SOP-TRANS FOP   MERSEDES B.50
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 09:00
vul.Kyivs'ka,8
11:30 KhMEL'NYTs'KYI
141.80 119 100%  --  401ZhVPU ZhYTOMYR - PLZEN'
HREChANIuK MAKSYM VIKTOROVYCh   NEOPLAN-47
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 09:25
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:30 KhMEL'NYTs'KYI
141.80 111 100%  --  401ZhVPU ZhYTOMYR - PLZEN'
HREChANIuK MAKSYM VIKTOROVYCh   NEOPLAN 42
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 09:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
11:51 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 97%  --  347 HAISYN - KhMEL'NYTs'KYI
HAISYNSKOE   NEOPLAN 48
27.11.20 050200 050200 680200
27.11.20 VINNYTsIa 2 09:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:25 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  522 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
27.11.20 009201 000128 000060
27.11.20 Vinnytsia AS1[ua] 09:50
Kyivs'ka vul. 8{49.2366976/28.4829415}
11:40 Khmel'nyts'kyi AV[ua]
Vinnyts'ke shose vul. 23{49.432239/27.026073}
100.00 117 99%  --  RE-9001024 1024 Kherson AV-L'viv AS8
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
27.11.20 009201 000128 000060
27.11.20 Vinnytsia AS1[ua] 09:50
Kyivs'ka vul. 8{49.2366976/28.4829415}
11:40 Khmel'nyts'kyi AV[ua]
Vinnyts'ke shose vul. 23{49.432239/27.026073}
100.00 125 97%  --  RE-708001025 1025 Zaporizhzhia AV-L'viv AS8
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
11:45 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 119 100%  --  149BN-U KhERSON - SchETsYN
STETsYK TARAS VOLODYMYROVYCh(m.VINNYTsIa)   MERSEDES B.50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
12:54 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
27.11.20 050200 050200 680200
27.11.20 VINNYTsIa 2 10:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
13:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
125.15 113 87%  --  222 VINNYTsIa 2 - KRASYLIV
SP ShTEFANYK-ARSENIuK   MERSEDES
27.11.20 009201 000128 000060
27.11.20 Vinnytsia AS1[ua] 11:00
Kyivs'ka vul. 8{49.2366976/28.4829415}
13:25 Khmel'nyts'kyi AV[ua]
Vinnyts'ke shose vul. 23{49.432239/27.026073}
100.00 125 98%  --  RE-24008300 8300 Zaporizhzhia AV-Slups'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 12:05
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:10 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  301 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 30
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 12:15
vul.Kyivs'ka,8
14:10 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 117 100%  --  1SL SIeVIeRODONETs'K - L'VIV 8
TOV "TK"SV-TRANS PLIuS"   BOVA-50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:48 KhMEL'NYTs'KYI
118.82 111 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
ShYMChYShYN O.V. FOP   RENO
27.11.20 050200 050200 680200
27.11.20 VINNYTsIa 2 12:30
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
14:55 KhMEL'NYTs'KYI 2
118.82 113 100%  --  312. VINNYTsIa 2 - TERNOPIL'
ShYMChYShYN O.V. FOP   RENO
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 12:35
vul.Kyivs'ka,8
14:40 KhMEL'NYTs'KYI
141.80 120 97%  --  51BNU DNIPRO - ZELENA-HURA
HREChANIuK VIKTOR IVANOVYCh   MERSEDES B.50
27.11.20 009301 000018 000086
27.11.20 VINNYTsIa: AS-1 13:00
Vul. Kyivs'ka, 8{49.2367005/28.4807533}
15:50 KhMEL'NYTs'KYI: AV "Tsentral'nyi"
Vinnyts'ke shosse, 23{49.432153/27.025565}
100.00 184.2 97%  --  173 Kherson - Hdans'k (po Ukraini)
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 13:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:05 KhMEL'NYTs'KYI
112.40 111 100%  --  343 VINNYTsIa 2 - KAM.PODIL'S'KYI
BALLA INNA VOLODYMYRIVNA   EhTALON 28
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 14:35
vul.Kyivs'ka,8
16:35 KhMEL'NYTs'KYI
141.80 124 97%  --  8BNVU VINNYTsIa 1 - VARShAVA
HREChANIuK VIKTOR IVANOVYCh   NEOPLAN-48
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 14:35
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:45 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  289 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 28
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 15:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
16:35 KhMEL'NYTs'KYI
141.80 117 100%  --  0001U VINNYTsIa 1 - VARShAVA
HREChANIuK V.Y.   NEOPLAN 42
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 15:00
vul.Kyivs'ka,8
17:20 KhMEL'NYTs'KYI
174.70 117 100%  --  74BNKhSch KhERSON - SchETsYN
PP "TERNVOIaZh"   MERSEDES B.50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 15:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
17:25 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100%  --  401 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   BOHDAN 25
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 15:15
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
17:20 KhMEL'NYTs'KYI
174.70 20 100%  --  74BNKhSch KhERSON - SchETsYN
PP "TERNVOIaZh"   MERSEDES B.50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 15:55
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
18:20 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 100% 29 VINNYTsIa 2 - ChEMERIVTsI
ChEMEROVETsKOE   LAINER 45
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 16:30
vul.Kyivs'ka,8
18:40 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 117 93%  --  1ChK ChERKASY - KOLOBZhEH
KhORKAVYI VASYL' IVANOVYCh FOP   NEOPLAN-48
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 16:30
vul.Kyivs'ka,8
18:40 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 120 100%  --  1ChK-1 ChERKASY - KOLOBZhEH
KhORKAVYI VASYL' IVANOVYCh FOP   NEOPLAN-48
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 16:30
vul.Kyivs'ka,8
18:45 KhMEL'NYTs'KYI
108.80 125 94%  --  137BN KhERSON - HDYNIa
ATP PODILLIa-TUR PP   MERSEDES B.50
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
19:20 KhMEL'NYTs'KYI
110.00 120 94%  --  21BNUKR VINNYTsIa 1 - VROTsLAV
OSTAPChUK V.V. FOP   MERSEDES B.50
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 17:00
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:00 KhMEL'NYTs'KYI
125.15 111 87% 320 VINNYTsIa 2 - RIVNE
PP "ATP KRYVEShKO"   MERSEDES 25
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 17:20
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
19:20 KhMEL'NYTs'KYI
110.00 113 97%  --  21BNUKR VINNYTsIa 1 - VROTsLAV
FOP "OSTAPChUK V.V."   NEOPLAN 42
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
19:15 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 117 95%  --  101BN VINNYTsIa 1 - SchETsYN
KOVEL'S'KE ATP TDV   NEOPLAN-48
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
19:15 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 188 100%  --  41BN KhERSON - HDYNIa
KOVEL'S'KE ATP TDV   NEOPLAN-48
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
19:15 KhMEL'NYTs'KYI
119.80 117 100%  --  102BNN VINNYTsIa 1 - VROTsLAV
KOVEL'S'KE ATP TDV   NEOPLAN-48
27.11.20 050200 050200 680200
27.11.20 VINNYTsIa 2 18:50
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
22:05 KhMEL'NYTs'KYI 2
145.15 134 100%  --  524 VINNYTsIa 2 - KhMEL'NYTs'KYI 2
PP "ATP PODILLIa-TUR"   MERSEDES 17
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 20:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
22:05 KhMEL'NYTs'KYI
119.92 117 90%  --  638O ODESA - KhUST
TOV. TURYST ODESA   NEOPLAN 42
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 21:50
vul.Kyivs'ka,8
00:20 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 117 100%  --  558 KYIV AV - KOSIV
TzOV MODUL'TRANS   MERSEDES-16
27.11.20 309901 050109 680129
27.11.20 VINNYTsIa TsENTRAL'NYI*(MODUL'TRANS 21:50
AV Vul.Kyivs'ka,8
00:20 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Vinnyts'ke_shose,23
100.00 130 100%  --  2VKK KYIV*(MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.11.20 050200 050200 680100
27.11.20 VINNYTsIa 2 22:10
vul.Khmel'nyts'ke shose,107
00:20 KhMEL'NYTs'KYI
119.90 111 100%  --  558T KYIV AV - KOSIV
TzOV MODUL'TRANS   MERSEDES
27.11.20 309901 050202 680129
27.11.20 VINNYTsIa ZAKhIDNYI*(MODUL'TRANS) 22:10
AV “Zakhidnyi”(vul.Khmel'nyts'ke shose,107)
00:20 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
AV_vul.Vinnyts'ke_shose,23
100.00 124 100%  --  2VKK KYIV*(MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
27.11.20 050100 050100 680100
27.11.20 VINNYTsIa 1 22:20
vul.Kyivs'ka,8
00:55 KhMEL'NYTs'KYI
119.40 120 100%  --  105BNOBR ZAPORIZhZhIa - SUChAVA (AEROPORT)
ONChUL VASYL' IVANOVYCh   NEOPLAN-50

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...