Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VROTSLAV)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
23.10.20 (Friday)
23.10.20 009301 000128 000099
23.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 98%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.10.20 009801 000598 001260
23.10.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 99%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009801 000598 000250
23.10.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 99%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009292 000113 000199
23.10.20 Vrotslav AV[pl] 11:45
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
01:20 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
850.00 655 98%  --  RE-288003044 3044 Poznan' AV-Kherson AV
LUX-TRANS   Dal'neho sledovanyia
23.10.20 309901 820460 460196
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820460 460196
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:45 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
850.00 655 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820460 460197
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:05 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
850.00 665 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820460 460197
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820327 460196
23.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
850.00 654 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820327 460197
23.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:30 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
850.00 664 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820460 460183
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
02:55 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
850.00 565 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820460 460167
23.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
850.00 635 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820327 460142
23.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
850.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 309901 820327 460141
23.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
850.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
23.10.20 009301 000128 000099
23.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 736.7 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.10.20 009801 000598 001260
23.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 96%  --  189010-1533/5259 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009801 000598 001260
23.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 99%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009801 000598 000250
23.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 99%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009801 000598 000250
23.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 96%  --  189010-1533/5259 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
23.10.20 009292 000113 000107
23.10.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 618 99%  --  RE-432000121 121 Praha Florents-Zaporizhzhia AS1
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   Dal'neho sledovanyia
23.10.20 009292 000113 000107
23.10.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 614 98%  --  RE-432000065 65 Praha Florents-Kharkiv AV
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   Dal'neho sledovanyia
23.10.20 009305 000128 001356
23.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:20
vul. Sukha, 1/1{51.0965813/17.0316342}
09:00 L'VIV: ZhD " Tsentral'nyi "
Dvirtseva ploscha, budynok 1
850.00 758.4 98%  --  311 0521 SchETsYN - TIaChIV
POLIaNS'KYI E.L.   NeoplanN216H
23.10.20 009301 000128 000105
23.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 644.5 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
23.10.20 009301 000128 000099
23.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 660.8 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.10.20 (Saturday)
24.10.20 009292 000113 000107
24.10.20 Vrotslav AV[pl] 08:30
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
20:50 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
770.00 620 98%  --  RE-306000012 12 Vrotslav AV-Chernihiv AV
ATLASTRAVELBUS/AVTOEKSPRES   VAN HOOL ASTRO
24.10.20 009301 000128 000099
24.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 98%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.10.20 009801 000598 001260
24.10.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 590 99%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009801 000598 000250
24.10.20 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 623 99%  --  189012-1609/5181 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009292 000113 000199
24.10.20 Vrotslav AV[pl] 10:30
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
23:00 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
900.00 620 97%  --  RE-252001988 1988 Poznan' AV-Zaporizhzhia AS1
WEZUN   Dal'neho sledovanyia
24.10.20 009292 000113 000199
24.10.20 Vrotslav AV[pl] 11:00
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
22:30 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1000.00 644 97%  --  RE-396006023 6023 Vrotslav AV-Kharkiv AV
KALUZhENOV V.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
24.10.20 309901 820460 460196
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
900.00 655 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820460 460196
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
03:45 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
850.00 655 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820460 460197
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:05 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
850.00 665 100%  --  2VP PILA (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820460 460197
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
900.00 665 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820327 460196
24.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
850.00 654 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820327 460197
24.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 15:50
AV ul.Sucha,1/11
03:30 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AV_vul.Stryis'ka,109
850.00 664 100%  --  2VV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820460 460183
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
02:55 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
850.00 565 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820460 460167
24.10.20 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 16:00
ul.Sucha,1-4
03:25 L'VIV*(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
850.00 635 100%  --  2KPBYD BYDHOSch (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820327 460142
24.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:55 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
AS-8_zal.vokzal,pl.Dvirtseva,1,_2-3_platforma
850.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 309901 820327 460141
24.10.20 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
04:25 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
850.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
24.10.20 009301 000128 000099
24.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 736.7 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.10.20 009801 000598 001260
24.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 99%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009801 000598 001260
24.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
06:40 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
695.00 585 96%  --  189010-1533/5259 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009801 000598 000250
24.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 99%  --  189010-1533/4653 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009801 000598 000250
24.10.20 Vrotslav[PL] 17:15
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
07:15 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
695.00 617 96%  --  189010-1533/5259 VROTsLAV[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
24.10.20 009292 000113 000107
24.10.20 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 618 99%  --  RE-432005014 5014 Praha Florenc-Kyiv AV
AVTOTRANZYT PP   Dal'neho sledovanyia
24.10.20 009292 000113 000107
24.10.20 Vrotslav AV[pl] 19:20
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:45 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
850.00 617 97%  --  RE-570005432 5432 Poznan' AV-Kharkiv AV
AVTOTRANZYT PP   Dal'neho sledovanyia
24.10.20 009301 000128 000105
24.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AS-8
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
600.00 644.5 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
24.10.20 009301 000128 000099
24.10.20 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
600.00 660.8 98%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...