Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(WARSAW)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
11.12.23 (Monday)
11.12.23 009305 000815 001640
11.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 23:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
10:15 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 1950.1 97%  --  543 2330 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
11.12.23 009305 000008 001436
11.12.23 VARShAVA: AV Varshava PKS "Zakhidna 23:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
07:30 L'VIV: ZhD "Tsentral'nyi"
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
900.00 368.3 98%  --  428 1130 SLUPS'K - TIaChIV
TOV Mahren   NEOPLAN - 45
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 98%  --  1075 Slupsk - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TocoBus   Avtobus klasu Standart
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1145 Slupsk - Polonne
TocoBus   Avtobus klasu Standart
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 98%  --  1072 Slupsk - Uman'
TocoBus   Avtobus klasu Standart
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1054 Slupsk - Luts'k
TocoBus   Avtobus klasu Standart
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1165 Slupsk - Cherkasy
TocoBus   Avtobus klasu Standart
11.12.23 009309 001023 000963
11.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 99%  --  1049 Slupsk - Tiachiv
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 (Tuesday)
12.12.23 009301 000008 000099
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 03:10
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
12:05 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 438.7 99%  --  38 7683 Schetsyn - Kherson
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009001 000921 001159
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 07:00
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
18:00 L'VIV:Zaliznychnyi[ua]
Zaliznychnyi vokzal, parkovka, pl. Dvirtseva, 1 {49.838778839...
990.00 709 99%  --  12259 Schetsyn - Kherson
FOP Smil's'kyi M.M.   n/a
12.12.23 009001 000921 002750
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 07:00
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
18:30 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, mahazyn "Charka do sviata", bilia avtovokz...
990.00 710 99%  --  12259 Schetsyn - Kherson
FOP Smil's'kyi M.M.   n/a
12.12.23 009001 000921 003430
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 10:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
19:30 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
670.00 585 99%  --  15191 Varshava - L'viv - Kyiv (10:30)
Pavliuks-Trans   n/a
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 10:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
22:00 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 579.7 99%  --  541 1030 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009301 000008 000105
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 13:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
21:45 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8403654814404/23.9956582530450}
800.00 455 99%  --  433 [PL-UA] Poznan' - Odesa
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009301 000008 000099
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 13:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
22:30 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 487.5 99%  --  433 [PL-UA] Poznan' - Odesa
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009001 000921 003430
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 13:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
23:00 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
800.00 617 99%  --  15416 Varshava - Kyiv (13:30)
Pavliuks-Trans   n/a
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 13:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
23:15 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 487.5 99%  --  677 1330 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009001 000921 003430
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 14:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
00:10 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
800.00 629 97%  --  14969 Varshava - Kyiv (13:10)
Pavliuks-Trans   n/a
12.12.23 009001 000921 000187
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 14:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
01:20 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
900.00 704 98%  --  12012 Bydhosch - Staryi Sambir
West-Travel s.r.o.   n/a
12.12.23 009001 000921 000187
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 14:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
01:20 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
900.00 704 97%  --  6855 Bydhosch - Staryi Sambir
West-Travel S.R.O/Agat   n/a
12.12.23 009001 000921 000048
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 14:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
01:35 L'VIV:Avtovokzal,[ua]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
900.00 705 98%  --  12012 Bydhosch - Staryi Sambir
West-Travel s.r.o.   n/a
12.12.23 009001 000921 000048
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 14:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
01:35 L'VIV:Avtovokzal,[ua]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
900.00 705 97%  --  6855 Bydhosch - Staryi Sambir
West-Travel S.R.O/Agat   n/a
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 14:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
23:50 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 460.4 98%  --  422 1430 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009305 000815 001356
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 15:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
23:45 L'VIV: ZhD Tsentral'nyi
pl. Dvirtseva, 1{49.840084103686/23.9937660984013}
600.00 390 99%  --  472 1530 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009001 000921 002528
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 15:45
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
01:00 L'VIV:AZS[ua]
AZS "WOG" (Halyts'ke perekhrestia), vul. Bohdana Khmel'nyts'k...
650.00 601 98%  --  14162 Varshava - Mohyliv-Podil's'kyi
Riabokon' O. I. FOP   n/a
12.12.23 009281 000017 000027
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 16:00
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
01:00 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
1080.00 401 98%  --  R-2630_5540 2506 rid_2662_varsava___cernivci_p_trans_
TOV P-Trans   bus
12.12.23 009281 000017 000061
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 16:00
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
01:30 L'VIV:zal "tsentral'nyi l'[ua]
vul. Stryis'ka, 109{49.7871107/24.0152343}
1080.00 412 98%  --  R-2630_5540 2506 rid_2662_varsava___cernivci_p_trans_
TOV P-Trans   bus
12.12.23 009281 000017 000613
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 17:30
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
03:40 L'VIV:Zh/D vokzal[ua]
ploscha Dvirtseva, 1 (bilia bahazhnoho viddilennia){49.838556...
1170.00 401 98%  --  R-1164_2997 3035 rid_1195_secin___cernivci
Prykarpats'kyi Ekspres   Avtobus
12.12.23 309901 820205 460805
12.12.23 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
03:40 L'VIV WOG (ROMANYShYN)
zapravka_WOG_(Halyts'ke_per.)vul.Bohdana_Khmel'nyts'koho,291
1200.00 373 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
12.12.23 309901 820205 460800
12.12.23 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
1200.00 381 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
12.12.23 309901 820205 460138
12.12.23 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 17:50
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
04:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
1200.00 389 100%  --  2DV-1 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) - DOLYNA**(ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
12.12.23 009001 000921 002528
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 17:50
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
07:00 L'VIV:AZS[ua]
AZS "WOG" (Halyts'ke perekhrestia), vul. Bohdana Khmel'nyts'k...
1000.00 845 99%  --  10611 2 Varshava - Dolyna
TOV Tur-Trans-R   Setra (59 seats)
12.12.23 009001 000921 000048
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 17:50
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
07:10 L'VIV:Avtovokzal,[ua]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
1000.00 846 99%  --  10611 2 Varshava - Dolyna
TOV Tur-Trans-R   Setra (59 seats)
12.12.23 009301 000008 000105
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
03:15 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8403654814404/23.9956582530450}
900.00 482.1 98%  --  143 [PL-UA] Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
03:15 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 1982.6 97%  --  678 1830 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009301 000008 000099
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 18:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
03:40 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
900.00 503.8 98%  --  143 [PL-UA] Varshava-L'viv-Drohobych 18:30
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 460100 820200 460100
12.12.23 VARShAVA 18:30
VARShAVA,_AS_PKS_"ZAKhIDNA",IIeRUSALYMS'KI_ALEI,144
03:40 L'VIV
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
945.00 268 100%  --  87A VARShAVA - DROHOBYCh
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   SETRA_49
12.12.23 009201 000009 000107
12.12.23 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 19:00
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
05:00 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1000.00 400 97%  --  RE-144008227 8227 Ustka AV-Heniches'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dalekoho spoluchennia
12.12.23 009001 000921 000187
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 20:10
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
06:00 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
1200.00 639 97%  --  11975 Mendzyzdroie - Verkhovyna
TOV Tur-Trans-R   n/a
12.12.23 009001 000921 000048
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 20:10
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
06:20 L'VIV:Avtovokzal,[ua]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
1200.00 640 97%  --  11975 Mendzyzdroie - Verkhovyna
TOV Tur-Trans-R   n/a
12.12.23 009001 000921 003430
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 20:20
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
06:00 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
650.00 628 99%  --  15193 Varshava - Kyiv (19:20)
Pavliuks-Trans   n/a
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 20:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
06:30 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 514.6 98%  --  542 2020 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009305 000008 001436
12.12.23 VARShAVA: AV Varshava PKS "Zakhidna 20:20
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
07:30 L'VIV: ZhD "Tsentral'nyi"
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
700.00 541.7 98%  --  523 2020 VARShAVA - TIaChIV
TOV Mahren   NEOPLAN - 45
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1147 Varshava - Polonne
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1171 Varshava - Uman'
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1152 Varshava - Tiachiv
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 97%  --  1349 Kolobzheh - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 99%  --  1361 Kolobzheh - Uman'
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 97%  --  1150 Varshava - Luts'k
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 97%  --  1166 Varshava - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 97%  --  1357 Kolobzheh - Polonne
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1370 Kolobzheh - Tiachiv
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1358 Kolobzheh - Luts'k
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 98%  --  1164 Varshava - Cherkasy
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 20:20
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 677.1 99%  --  1366 Kolobzheh - Cherkasy
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 309901 820205 460800
12.12.23 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:00 L'VIV 8 (ROMANYShYN)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
1100.00 409 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
12.12.23 009001 000921 000187
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 20:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
05:20 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
1100.00 563 98%  --  10615 Svinouis'tse - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TOV Tur-Trans-R   Setra (59 seats)
12.12.23 309901 820205 460138
12.12.23 VARShAVA"ZAKhODNIa"(ROMANYShYN) 20:30
zakh.-AS,vul.Alei Yerozolims'ka, 144
05:30 L'VIV*(ROMANYShYN)
AS-1_vul.Stryis'ka,109,3_platforma
1100.00 416 100%  --  2ChS-1 SVINOUIS'TsE (ROMANYShYN) - KAM.PODIL'S'KYI (ROMANYShYN)
TOV "TUR-TRANS-R"   KLAS LIuKS
12.12.23 009001 000921 000048
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 20:30
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
05:40 L'VIV:Avtovokzal,[ua]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
1100.00 564 98%  --  10615 Svinouis'tse - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TOV Tur-Trans-R   Setra (59 seats)
12.12.23 009801 000100 001260
12.12.23 Varshava Zakhodnia[PL] 20:30
Avtovokzal "Zakhodnia", (Dw.PKS Zachodnia), vul. Al. Jerozlim...
06:15 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
1300.00 476 95%  --  154822-2361/6357 VARShAVA ZAKhODNIa[PL] - ODESA (STAROSINNA)[UA]
AUTOLUX trading   ECOLINES / AVTOLIuKS
12.12.23 009301 000008 000105
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 20:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
05:55 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8403654814404/23.9956582530450}
800.00 449.5 97%  --  29 [PL-UA] Lodz'-L'viv 18:20
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009301 000008 000099
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 20:50
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
06:25 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 476.6 97%  --  29 [PL-UA] Lodz'-L'viv 18:20
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 460100 820200 460100
12.12.23 VARShAVA 20:50
VARShAVA,_AS_PKS_"ZAKhIDNA",IIeRUSALYMS'KI_ALEI,144
06:25 L'VIV
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
840.00 265 100%  --  7117 LODZ' - L'VIV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   SETRA_49
12.12.23 009205 000009 000199
12.12.23 VARShAVA:Varshava AV Zakhodnia[pl] 21:00
Aleje Jerozolimskie, 144{52.218189/20.962422}
05:05 L'VIV:L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
900.00 427 99%  --  RE-342000085 85 Schetsyn AV-Kherson AV "Tsentrl'nyi"
ORIONBUS   VanHool
12.12.23 009281 000017 000027
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 21:00
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
05:05 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
1170.00 395 99%  --  R-1767_5226 411 rid_1798_secin___herson_orion_
Orion Avto   Avtobus
12.12.23 009001 006815 006921
12.12.23 VARShAVA:Zupynka[pl] 21:10
Zupynka avtobusiv{52.168954/20.973831}
06:20 L'VIV:Zaliznychnyi[ua]
Zaliznychnyi vokzal, pl. Dvirtseva, parkovka bilia kafe PIZZA...
1300.00 596 97%  --  12517 Slups'k - Verkhovyna
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009001 006815 003063
12.12.23 VARShAVA:Zupynka[pl] 21:10
Zupynka avtobusiv{52.168954/20.973831}
06:40 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, bilia avtovokzalu, vul. Stryis'ka, 109 {49...
1300.00 597 97%  --  12517 Slups'k - Verkhovyna
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 309901 820315 460183
12.12.23 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
al.Jerozolimskie,144
05:25 L'VIV-8 (MODUL'TRANS)
AS-8_pl.Dvirtseva,1
1100.00 268 100%  --  2KPKM KOLOBZhEH (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
12.12.23 009001 000921 006921
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 21:40
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
05:30 L'VIV:Zaliznychnyi[ua]
Zaliznychnyi vokzal, pl. Dvirtseva, parkovka bilia kafe PIZZA...
1100.00 509 98%  --  13156 Kolobzheh - Kamianets'-Podil's'kyi
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 309901 820315 460197
12.12.23 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
al.Jerozolimskie,144
05:45 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
1100.00 275 100%  --  2KPKM KOLOBZhEH (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
12.12.23 009001 000921 003063
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 21:40
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
05:50 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, bilia avtovokzalu, vul. Stryis'ka, 109 {49...
1100.00 510 98%  --  13156 Kolobzheh - Kamianets'-Podil's'kyi
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009281 000017 000027
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 21:40
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
06:00 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua]
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
1080.00 395 97%  --  R-2632_5542 2508 Schetsyn - Kosiv
TOV P-Trans   bus
12.12.23 309901 820315 460196
12.12.23 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
al.Jerozolimskie,144
06:10 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
1100.00 382 100%  --  2VHS SLUPS'K (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
12.12.23 009001 000921 006921
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 21:40
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
06:20 L'VIV:Zaliznychnyi[ua]
Zaliznychnyi vokzal, pl. Dvirtseva, parkovka bilia kafe PIZZA...
1200.00 563 97%  --  12517 Slups'k - Verkhovyna
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009281 000017 000061
12.12.23 VARShAVA:zal varshava zakhodnia[pl] 21:40
ul. Al. Jerozlimskie, 144{52.218577/20.9636803}
06:30 L'VIV:zal "tsentral'nyi l'[ua]
vul. Stryis'ka, 109{49.7871107/24.0152343}
1080.00 406 97%  --  R-2632_5542 2508 Schetsyn - Kosiv
TOV P-Trans   bus
12.12.23 309901 820315 460197
12.12.23 VARShAVA ZAKhIDNA (MODUL'TRANS) 21:40
al.Jerozolimskie,144
06:30 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
1100.00 392 100%  --  2VHS SLUPS'K (MODUL'TRANS) - VERKhOVYNA (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
12.12.23 009001 000921 003063
12.12.23 VARShAVA:Avtovokzal[pl] 21:40
Avtovokzal "Zachodnia", al. Jerozolimskie, 144 {52.217969/20....
06:40 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, bilia avtovokzalu, vul. Stryis'ka, 109 {49...
1200.00 564 97%  --  12517 Slups'k - Verkhovyna
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009001 005228 006921
12.12.23 VARShAVA:Zwirki[pl] 21:55
Zwirki i Wigury, 1{52.171005/20.972812}
05:30 L'VIV:Zaliznychnyi[ua]
Zaliznychnyi vokzal, pl. Dvirtseva, parkovka bilia kafe PIZZA...
1200.00 493 98%  --  13156 Kolobzheh - Kamianets'-Podil's'kyi
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009001 005228 003063
12.12.23 VARShAVA:Zwirki[pl] 21:55
Zwirki i Wigury, 1{52.171005/20.972812}
05:50 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, bilia avtovokzalu, vul. Stryis'ka, 109 {49...
1200.00 494 98%  --  13156 Kolobzheh - Kamianets'-Podil's'kyi
Modul'trans   Bus (50 seats)
12.12.23 009301 000008 000105
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
08:00 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8403654814404/23.9956582530450}
900.00 487.5 97%  --  5 [PL-UA] Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009301 000008 000099
12.12.23 VARShAVA: AS PKS "Zakhidna" 22:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224000000/20.9620915000000}
08:40 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
900.00 520 97%  --  5 [PL-UA] Hdans'k - Ivano-Frankivs'k
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
12.12.23 009305 000815 001640
12.12.23 VARShAVA: AV VARShAVA "ZAKhIDNA" 23:30
Iierusalyms'ki alei 144{52.2177827445239/20.963127947516}
10:15 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
600.00 1950.1 97%  --  543 2330 VARShAVA - KYIV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
12.12.23 009305 000008 001436
12.12.23 VARShAVA: AV Varshava PKS "Zakhidna 23:40
Iierusalyms'ki alei 144{52.2186224/20.9620915}
07:30 L'VIV: ZhD "Tsentral'nyi"
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
900.00 368.3 98%  --  428 1130 SLUPS'K - TIaChIV
TOV Mahren   NEOPLAN - 45
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 99%  --  1049 Slupsk - Tiachiv
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 98%  --  1075 Slupsk - Kam'yanets'-Podil's'kyi
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1145 Slupsk - Polonne
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 98%  --  1072 Slupsk - Uman'
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1054 Slupsk - Luts'k
TocoBus   Avtobus klasu Standart
12.12.23 009309 001023 000963
12.12.23 VARShAVA: Avtovokzal "Varshava-Zakh 23:40
Yerusalyms'ki alei; budynok 144{52.217979/20.964253}
07:30 L'VIV: Zupynka "Zaliznychnyi vokz
vulytsia Chernovyts'ka; budynok 21{49.838802/23.99622}
1000.00 498.3 97%  --  1165 Slupsk - Cherkasy
TocoBus   Avtobus klasu Standart

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...