Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VROTSLAV)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
15.04.21 (Thursday)
15.04.21 009301 000128 000099
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
15.04.21 009301 000128 000105
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:55 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
850.00 666.2 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
15.04.21 009801 000598 001260
15.04.21 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
834.00 590 95%  --  189012-1609/5383 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.04.21 009801 000598 000250
15.04.21 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
834.00 623 95%  --  189012-1609/5383 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.04.21 009292 000113 000199
15.04.21 Vrotslav AV[pl] 10:30
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
23:00 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1100.00 620 99%  --  RE-252001988 1988 Poznan' AV-Zaporizhzhia AS1
WEZUN   Dalekoho spoluchennia
15.04.21 009292 000113 000199
15.04.21 Vrotslav AV[pl] 13:05
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
01:45 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1200.00 621 97%  --  RE-360000008 8 Poznan' AV-Kherson AV
ORIONBUS.net   VanHooL
15.04.21 309901 820460 460196
15.04.21 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:20 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
1100.00 696 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
15.04.21 309901 820460 460197
15.04.21 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
1100.00 706 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
15.04.21 009201 000113 000107
15.04.21 Vrotslav AV[pl] 15:00
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
04:35 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 3750 98%  --  RE-252006223 6223 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
15.04.21 009201 000113 000107
15.04.21 Vrotslav AV[pl] 15:20
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
04:35 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 3750 99%  --  RE-252006224 6224 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
15.04.21 309901 820327 460142
15.04.21 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
02:40 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
Avtobusna_zupynka_naproty_TTs_Skrynia,bilia_vyizdu_na_parkovku
1100.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
15.04.21 309901 820327 460141
15.04.21 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:20 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
1100.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
15.04.21 009301 000128 000099
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
1100.00 736.7 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
15.04.21 460100 820220 460100
15.04.21 VROTsLAV 16:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
1155.00 720 81%  --  7119A VROTsLAV - KYIV AS"KYIV Z/V"
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
15.04.21 009292 000113 000107
15.04.21 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 614 97%  --  RE-432000065 65 Praha Florents-Kharkiv AV
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   Dalekoho spoluchennia
15.04.21 009301 000128 000099
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 709.6 98%  --  25 7102 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
15.04.21 009305 000128 001356
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:20
vul. Sukha, 1/1{51.0965813/17.0316342}
09:00 L'VIV: ZhD " Tsentral'nyi "
Dvirtseva ploscha, budynok 1
1100.00 758.4 98%  --  311 0521 SchETsYN - TIaChIV
POLIaNS'KYI E.L.   NeoplanN216H
15.04.21 009301 000128 000105
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
850.00 644.5 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
15.04.21 009301 000128 000099
15.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 660.8 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 (Friday)
16.04.21 009301 000128 000099
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:15 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 633.7 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 009301 000128 000105
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 09:45
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
22:55 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
850.00 666.2 97%  --  197 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 009801 000598 001260
16.04.21 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:20 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA]
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1
834.00 590 95%  --  189012-1609/5383 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.04.21 009801 000598 000250
16.04.21 Vrotslav[PL] 10:00
Avtovokzal, vul. Sukha (Sucha), 1{51.096756 / 17.035747}
22:55 L'viv (avtovokzal)[UA]
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 (pl. 9-10)
834.00 623 95%  --  189012-1609/5383 ZELENA HURA[PL] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.04.21 009292 000113 000199
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 11:45
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
01:20 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1100.00 658 99%  --  RE-288003074 3074 Poznan' AV-Berdians'k AS
LUX-TRANS   Dalekoho spoluchennia
16.04.21 009292 000113 000199
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 11:45
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
01:20 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1100.00 655 98%  --  RE-288003044 3044 Poznan' AV-Kherson AV
LUX-TRANS   Dalekoho spoluchennia
16.04.21 009292 000113 000199
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 13:05
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
01:45 L'viv AS8[ua]
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
1200.00 621 97%  --  RE-360000008 8 Poznan' AV-Kherson AV
ORIONBUS.net   VanHooL
16.04.21 309901 820460 460196
16.04.21 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:20 L'VIV ZhD (MODUL'TRANS)
ZhD_AS_pl.Dvirtseva,1
1100.00 696 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
16.04.21 309901 820460 460197
16.04.21 VROTsLAV*(MODUL'TRANS) 14:20
ul.Sucha,1-4
04:40 L'VIV/(MODUL'TRANS)
AS_vul.Stryis'ka,109
1100.00 706 100%  --  2KPP PILA (MODUL'TRANS) - KAM.PODIL'S'KYI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
16.04.21 009201 000113 000107
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 15:00
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
04:35 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 3750 98%  --  RE-252006223 6223 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
16.04.21 009201 000113 000107
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 15:20
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
04:35 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 3750 99%  --  RE-252006224 6224 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
16.04.21 309901 820327 460142
16.04.21 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
02:40 L'VIV 8 (MODUL'TRANS)
Avtobusna_zupynka_naproty_TTs_Skrynia,bilia_vyizdu_na_parkovku
1100.00 646 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
16.04.21 309901 820327 460141
16.04.21 VROTsLAV (MODUL'TRANS) 16:00
AV ul.Sucha,1/11
03:20 L'VIV (MODUL'TRANS)
vul.Stryis'ka,109_(troleibusna_zupynka)
1100.00 654 100%  --  2ChV VROTsLAV (MODUL'TRANS) - ChERNIVTsI (MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
16.04.21 009301 000128 000099
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 16:55
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
06:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
1100.00 736.7 97%  --  23 7119 Vrotslav-L'viv-Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 460100 820220 460100
16.04.21 VROTsLAV 16:55
Sukha 1 (novyi avtovokzal)
07:40 L'VIV
1155.00 720 81%  --  7119A VROTsLAV - KYIV AS"KYIV Z/V"
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
16.04.21 009292 000113 000107
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 17:35
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:25 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 618 98%  --  RE-432005014 5014 Praha Florenc-Kyiv AV
AVTOTRANZYT PP   Dalekoho spoluchennia
16.04.21 009292 000113 000107
16.04.21 Vrotslav AV[pl] 19:20
Sucha, 1/11{51.097306/17.032697}
06:45 L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
1100.00 617 98%  --  RE-570005432 5432 Poznan' AV-Kharkiv AV
AVTOTRANZYT PP   Dalekoho spoluchennia
16.04.21 009301 000128 000099
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
09:55 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 709.6 98%  --  25 7102 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k - Chernivtsi
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 009305 000128 001356
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 20:20
vul. Sukha, 1/1{51.0965813/17.0316342}
09:00 L'VIV: ZhD " Tsentral'nyi "
Dvirtseva ploscha, budynok 1
1100.00 758.4 98%  --  311 0521 SchETsYN - TIaChIV
POLIaNS'KYI E.L.   NeoplanN216H
16.04.21 009301 000128 000105
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:05 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1{49.8387788399294/23.9957189373672}
850.00 644.5 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'
16.04.21 009301 000128 000099
16.04.21 VROTsLAV: Vrotslav AS 22:00
vul. Sukha, 1/11{51.0965813/17.0316342}
10:30 L'VIV: AV "Tsentral'nyi"
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
850.00 660.8 97%  --  7 8751 Poznan' - Kyiv
TM "EAST WEST EUROLINES"   Van Hool 55 mists'

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...