Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(KRAKIV AEROPORT BALITSE)
Destination station
(LVIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
19.04.24 (Friday)
19.04.24 009301 001468 000105
19.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 12:25
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
21:15 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 417.1 98%  --  437 [PL-UA] Vrotslav - Kolomyia (do Ivano-Frankivs'ka)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009301 001468 000099
19.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 12:25
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
21:55 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 449.6 98%  --  437 [PL-UA] Vrotslav - Kolomyia (do Ivano-Frankivs'ka)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009305 000326 001436
19.04.24 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor 12:30
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
22:05 L'VIV: L'viv ZhD "Tsentral'nyi"
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
800.00 476.6 99%  --  613 0645 VROTsLAV - KYIV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
19.04.24 009301 001468 000105
19.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 16:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
22:40 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 346.7 98%  --  78 [PL-UA] Krakiv-L'viv(ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009301 001468 000099
19.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 16:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
23:00 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 362.9 98%  --  78 [PL-UA] Krakiv-L'viv(ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
19.04.24 009001 002607 003430
19.04.24 KRAKIV:Avtobusna[pl] 16:30
Avtobusna zupynka Krak?w Airport{50.071823/19.801308}
01:00 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
800.00 552 97%  --  16725 Vrotslav - Kyiv (12:50)
Pavliuks-Trans   n/a
19.04.24 309901 820657 460285
19.04.24 KRAKIV AEROPORT(TRANSFER) 17:00
Aeroport_Kapitana_Mieczyslawa_Medweckiego,1
23:50 L'VIV(TRANSFER)
Prymis'kyi_avtovokzal,vul.Horodots'ka,116-a
2000.00 350 100%  --  2ChK KATOVITsE AEROPORT(TRANSFER) - ChERKASY(TRANSFER)
TOV TRANSFER ChERKASY   MERSEDES SPRINTER 20
19.04.24 309901 820559 460223
19.04.24 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS) 20:00
Aeroport
04:30 L'VIV-8//(MODUL'TRANS)
AS-8,pl.Dvirtseva,1
900.00 355 100%  --  2KPP-2 LEShNO*(MODUL'TRANS) - KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.04.24 309901 820559 460222
19.04.24 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS) 20:00
Aeroport
04:50 L'VIV//(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
900.00 363 100%  --  2KPP-2 LEShNO*(MODUL'TRANS) - KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
19.04.24 009305 000326 001640
19.04.24 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor 20:00
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
06:30 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
800.00 601.3 99%  --  651 1600 VROTsLAV - KYIV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
19.04.24 009001 002607 000187
19.04.24 KRAKIV:Avtobusna[pl] 20:05
Avtobusna zupynka Krak?w Airport{50.071823/19.801308}
05:00 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
750.00 553 98%  --  15402 Yelenia Hora - Kyiv (Menok)
Menyok N.I. FOP/Agat   n/a
19.04.24 009201 004235 000107
19.04.24 KRAKIV:krakow-balic[pl] 20:30
vulytsia Kapitana Mechyslava Medvets'koho; budynok 1{50.07161...
05:00 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
900.00 480 97%  --  RE-108006221 6221 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl
20.04.24 (Saturday)
20.04.24 009301 001468 000105
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 00:10
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
08:25 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 395.4 98%  --  25 [PL-UA] 7102 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k - Chernivtsi
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
20.04.24 009305 000326 001791
20.04.24 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor 00:10
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
08:50 L'VIV: L'viv TsZhD (Parkovka)
Tsentral'nyi zaliznodorozhnyi vokzal, pl. Dvirtseva1. Platna ...
900.00 400.8 98%  --  594 1040 (008243) SVYNOUISTsE - TIaChIV
TOV Mahren   MERSEDES- (49)
20.04.24 009301 001468 000099
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 00:10
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
09:00 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 427.9 98%  --  25 [PL-UA] 7102 Vrotslav - Ivano-Frankivs'k - Chernivtsi
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
20.04.24 009301 001468 000105
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 01:15
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
10:05 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 438.7 97%  --  7 [PL-UA] Poznan' - Kyiv
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
20.04.24 009301 001468 000099
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 01:15
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
10:30 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 455 97%  --  7 [PL-UA] Poznan' - Kyiv
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
20.04.24 009301 001468 000105
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 03:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
11:20 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 400.8 98%  --  456 Zelena Hura - Kherson
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009301 001468 000099
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 03:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
11:50 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 422.5 98%  --  456 Zelena Hura - Kherson
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009301 001468 000105
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 12:25
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
21:15 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 417.1 98%  --  437 [PL-UA] Vrotslav - Kolomyia (do Ivano-Frankivs'ka)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009301 001468 000099
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 12:25
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
21:55 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 449.6 98%  --  437 [PL-UA] Vrotslav - Kolomyia (do Ivano-Frankivs'ka)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009305 000326 001436
20.04.24 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor 12:30
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
22:05 L'VIV: L'viv ZhD "Tsentral'nyi"
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
800.00 476.6 99%  --  613 0645 VROTsLAV - KYIV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
20.04.24 009301 001468 000105
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 16:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
22:40 L'VIV: AV "Dvirtsevyi"
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
800.00 346.7 98%  --  120 [PL-UA] Krakiv-L'viv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009301 001468 000099
20.04.24 KRAKIV: Mizhnarodnyi aeroport ime 16:00
Kapitana Mieczys?awa Medweckiego 1{50.0773080654845/19.788161...
23:00 L'VIV: Avtovokzal
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
800.00 362.9 98%  --  120 [PL-UA] Krakiv-L'viv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
20.04.24 009001 002607 003430
20.04.24 KRAKIV:Avtobusna[pl] 16:30
Avtobusna zupynka Krak?w Airport{50.071823/19.801308}
01:00 L'VIV:Platna[ua]
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
800.00 552 97%  --  16725 Vrotslav - Kyiv (12:50)
Pavliuks-Trans   n/a
20.04.24 009001 002607 002750
20.04.24 KRAKIV:Avtobusna[pl] 18:40
Avtobusna zupynka Krak?w Airport{50.071823/19.801308}
02:40 L'VIV:Avtobusna[ua]
Avtobusna zupynka, mahazyn "Charka do sviata", bilia avtovokz...
900.00 520 99%  --  1985 Praha - Vinnytsia (Liberets' - Odesa)
Hrechaniuk Viktor   n/a
20.04.24 309901 820559 460223
20.04.24 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS) 20:00
Aeroport
04:30 L'VIV-8//(MODUL'TRANS)
AS-8,pl.Dvirtseva,1
900.00 355 100%  --  2KPP-2 LEShNO*(MODUL'TRANS) - KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.04.24 309901 820559 460222
20.04.24 KRAKIV AEROPORT(MODUL'TRANS) 20:00
Aeroport
04:50 L'VIV//(MODUL'TRANS)
AS-1_vul.Stryis'ka,109
900.00 363 100%  --  2KPP-2 LEShNO*(MODUL'TRANS) - KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
20.04.24 009305 000326 001640
20.04.24 KRAKIV AEROPORT: Krakiv (aeropor 20:00
Kap. M. Medyts'koho, 1{50.0769776/19.7881188}
06:30 L'VIV: L'VIV ZhD (PARKOVKA)
vul. Chernivets'ka, 21 (platna parkovka){49.8388584015708/23....
800.00 601.3 99%  --  651 1600 VROTsLAV - KYIV
PAVLIuK V.   MERSEDES- (49)
20.04.24 009001 002607 000187
20.04.24 KRAKIV:Avtobusna[pl] 20:05
Avtobusna zupynka Krak?w Airport{50.071823/19.801308}
05:00 L'VIV:Avtovokzal[ua]
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
750.00 553 98%  --  15402 Yelenia Hora - Kyiv (Menok)
Menyok N.I. FOP/Agat   n/a
20.04.24 009201 004235 000107
20.04.24 KRAKIV:krakow-balic[pl] 20:30
vulytsia Kapitana Mechyslava Medvets'koho; budynok 1{50.07161...
05:00 L'VIV:L'viv AV[ua]
Stryis'ka vul. 109{49.786902/24.016332}
900.00 480 97%  --  RE-108006221 6221 Schetsyn AV-Kherson AV
STETsYK T.V. FOP   Vanholl

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...