Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(UMAN')
Destination station
(KYIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
14.06.21 (Monday)
14.06.21 009101 002880 004024
14.06.21 Uman[ua] 20:50
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
23:15 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
255.00 156 98%  --  1158_A 1158 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
14.06.21 009101 002880 004319
14.06.21 Uman[ua] 20:50
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
23:30 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
255.00 167 98%  --  1158_A 1158 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
14.06.21 009801 000070 001266
14.06.21 Uman'[UA] 20:55
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
23:08 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 144 98%  --  900090411-1512/5030 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
14.06.21 009801 000070 001093
14.06.21 Uman'[UA] 20:55
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
23:30 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 165 98%  --  900090411-1512/5030 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 (Tuesday)
15.06.21 009101 005281 004024
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 01:00
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
03:20 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
235.00 151 99%  --  640_A 640 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004319
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 01:00
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
03:40 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
235.00 167 99%  --  640_A 640 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 02:15
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
04:20 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 130 96%  --  900026100-2132/5736 KURORTNE[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 02:15
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
05:00 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 162 96%  --  900026100-2132/5736 KURORTNE[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 03:30
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
05:50 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 135 96%  --  900005009-1973/5450 IZMAIL[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 03:30
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
06:25 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 162 96%  --  900005009-1973/5450 IZMAIL[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 04:00
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
06:13 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 138 97%  --  900001403-2083/5647 KhERSON[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 04:00
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
06:50 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 176 97%  --  900001403-2083/5647 KhERSON[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009101 002880 004024
15.06.21 Uman[ua] 04:05
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
06:35 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
235.00 161 97%  --  436_A 436 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 002880 004319
15.06.21 Uman[ua] 04:05
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
06:55 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
235.00 178 97%  --  436_A 436 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004024
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 04:20
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
07:20 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
215.00 190 98%  --  740_D 740 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004024
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 04:20
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
07:20 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
215.00 190 97%  --  740_C 740 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004319
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 04:20
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
07:35 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
215.00 201 98%  --  740_D 740 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004319
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 04:20
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
07:35 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
215.00 201 97%  --  740_C 740 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 04:45
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
07:03 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 144 98%  --  900005004-1497/4563 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 04:45
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
07:25 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 165 98%  --  900005004-1497/4563 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009101 002880 004024
15.06.21 Uman[ua] 09:30
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
12:05 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
255.00 167 98%  --  1160_A 1160 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
15.06.21 009101 002880 004319
15.06.21 Uman[ua] 09:30
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
12:20 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
255.00 178 98%  --  1160_A 1160 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
15.06.21 009292 000003 000004
15.06.21 UMAN':Uman' AS[ua] 11:30
Kyivs'ka vul. 1{48.76108/30.219559}
14:45 KYIV:Kyiv AV[ua]
Nauky prospekt, 1{50.40655419401053/30.519632161594934}
175.00 206 98%  --  RE-198000035 35 Mykolaiv AV-Kyiv AV
ORIONBUS.net   Dalekoho spoluchennia
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 11:40
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
14:03 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
235.00 154 98%  --  900058609-2154/5777 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 11:40
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
14:20 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
235.00 171 98%  --  900058609-2154/5777 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV «Ukrains'ki linii»   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009101 005281 004024
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 13:00
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
15:20 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
235.00 150 98%  --  1036-O_A 1036-O Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Mercedes-Benz Travego (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004319
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 13:00
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
15:40 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
235.00 167 98%  --  1036-O_A 1036-O Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Mercedes-Benz Travego (46 seats)
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 16:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
18:38 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
235.00 154 97%  --  900032605-1506/4567 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 16:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
18:38 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
235.00 154 95%  --  900032605-1506/5720 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 16:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
19:05 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
235.00 181 95%  --  900032605-1506/5720 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 16:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
19:05 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
235.00 181 97%  --  900032605-1506/4567 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009101 002880 004024
15.06.21 Uman[ua] 17:10
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
19:20 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
235.00 140 99%  --  218_A 218 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 002880 004319
15.06.21 Uman[ua] 17:10
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
19:40 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
235.00 156 99%  --  218_A 218 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004024
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 17:30
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
20:05 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
235.00 167 99%  --  670_A 670 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009101 005281 004319
15.06.21 Uman (Vus station)[ua] 17:30
Kyivska st., 1/15{48.7611323503/30.219452057533}
20:20 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
235.00 178 99%  --  670_A 670 Kherson - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   Neoplan Tourliner (46 seats)
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 18:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
20:35 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 157 97%  --  900007808-1509/4998 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 18:10
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
21:10 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 189 97%  --  900007808-1509/4998 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009101 002880 004024
15.06.21 Uman[ua] 20:50
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
23:15 Kyiv (Teremki)[ua]
Glushkov ave, 22 (№ 43 trolleybus stop){50.367036334597/30.45...
255.00 156 98%  --  1158_A 1158 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
15.06.21 009101 002880 004319
15.06.21 Uman[ua] 20:50
Gas station "Motto" / restaurant "Tri peskarya"{48.7785199814...
23:30 Kyiv (Bus station)[ua]
Nauki av., 1/2 (pl. 8-10){50.406543240901/30.519882519661}
255.00 167 98%  --  1158_A 1158 Odessa - Kyiv ? Kyiv - Boryspil Airport
TOV "Hiunsel"   MAN Fortuna (32 seats)
15.06.21 009801 000070 001266
15.06.21 Uman'[UA] 20:55
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
23:08 Kyiv (metro Teremky)[UA]
Metro "Teremky", pr. Akademyka Hlushkova 22
175.00 144 98%  --  900090411-1512/5030 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.06.21 009801 000070 001093
15.06.21 Uman'[UA] 20:55
Avtovokzal, vul. Kyivs'ka, 1, pl.13{48.76117 / 30.21935}
23:30 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
175.00 165 98%  --  900090411-1512/5030 ODESA (STAROSINNA)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...