Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(VINNYTSIA)
Destination station
(NEMIROV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability** Route of the bus
Carrier Bus type
24.09.19 (Tuesday)
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 05:20
vul.Kyivs'ka,8
06:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 591 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 05:40
vul.Kyivs'ka,8
06:35 NEMYRIV
56.06 46 100% 5 VINNYTsIa 1 - UMAN'
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 05:55
vul.Kyivs'ka,8
06:47 NEMYRIV
56.06 46 97% 375 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 06:30
vul.Kyivs'ka,8
07:21 NEMYRIV
61.20 46 100% 921 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
KhOMENKO MYKOLA PAVLOVYCh FOP   MERSEDES-17
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 06:35
vul.Kyivs'ka,8
07:30 NEMYRIV
56.06 46 100% 194 VINNYTsIa 1 - SVITLOVODS'K
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-25
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
07:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 139 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOIKO IHOR IVANOVYCh   EhTALON-23
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
07:35 NEMYRIV
61.20 46 100% 513 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 06:45
vul.Kyivs'ka,8
07:40 NEMYRIV
59.08 46 84% 65 VINNYTsIa 1 - MYKOLAIV
ORION-AVTO M.MYKOLAIV   MAN-28
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 07:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
07:45 NEMYRIV
53.07 42 84% 891P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 07:05
vul.Kyivs'ka,8
08:00 NEMYRIV
56.06 46 100% 153 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   EhTALON-29
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 07:10
vul.Kyivs'ka,8
08:05 NEMYRIV
61.20 46 100% 509 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
NEMYROVSKOE   BOHDAN-25
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 07:35
vul.Kyivs'ka,8
08:25 NEMYRIV
61.20 46 100% 493 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
LESchENKO YuRII VASYL'OVYCh   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 07:45
vul.Kyivs'ka,8
08:36 NEMYRIV
61.20 46 100% 831 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
VIN-AVTO   EhTALON-27
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 07:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 529P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 07:50
vul.Kyivs'ka,8
08:45 NEMYRIV
56.06 46 100% 52 VINNYTsIa 1 - KRYVYI RIH
AVTOTRANSSERVIS M.DNIPROPETROVS'K   MERSEDES-47
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:30 NEMYRIV
50.10 41 100% 1034 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
24.09.19 050400 050400 054923
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:46 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 1034 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 08:05
vul.Kyivs'ka,8
08:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 159 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
KUTsA LOLA TURABAIVNA   EhTALON-27
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:15
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
09:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 0133 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 08:15
vul.Kyivs'ka,8
09:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 271 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
VIN-AVTO   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 08:20
vul.Kyivs'ka,8
09:15 NEMYRIV
61.20 46 100% 121 KhMIL'NYK - ODESA
PP "ATP KRYVEShKO"   NEOPLAN-45
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 08:25
vul.Kyivs'ka,8
09:15 NEMYRIV
56.06 46 100% 666 VINNYTsIa 1 - PETRAShIVKA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:40
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
09:30 NEMYRIV
53.07 42 100% 0124 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 08:45
vul.Kyivs'ka,8
09:35 NEMYRIV
61.20 46 97% 602 VINNYTsIa 1 - HAISYN
HAISYNSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
09:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 487 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
OLEKSIIeV MYKOLA MYKhAILOVYCh   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
09:55 NEMYRIV
61.20 46 100% 593 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 496P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:20
vul.Kyivs'ka,8
10:10 NEMYRIV
61.20 46 97% 742 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
SOZANS'KYI Yu.V.   EhTALON-26
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 893P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 692 VINNYTsIa 1 - VIITIVKA#
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:25 NEMYRIV
61.20 46 100% 984 VINNYTsIa 1 - MOH.PODIL'S'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON-26
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:32 NEMYRIV
61.20 46 84% 818 VINNYTsIa 1 - KYRNASIVKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-16
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0055 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 NEMYRIV
61.20 46 100% 679 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
DARMOROS MARYNA VALERIIVNA   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 NEMYRIV
61.20 46 100% 620 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   EhTALON 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:41 NEMYRIV
56.06 46 100% 836 VINNYTsIa 1 - ILLINTsI
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:40 NEMYRIV
50.10 41 100% 6 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   BAZ
24.09.19 050400 050400 054923
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:52 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 6 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   BAZ
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:10
vul.Kyivs'ka,8
11:05 NEMYRIV
61.20 46 100% 968 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-22
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 612 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
HAISYNSKOE   NEOPLAN-35
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:12 NEMYRIV
61.20 46 100% 762 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
11:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 531P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:35
vul.Kyivs'ka,8
11:30 NEMYRIV
61.02 46 93% 130 VINNYTsIa 1 - ChERKASY
ChERKAS'KE ATP 17127   YK-250
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:40
vul.Kyivs'ka,8
11:35 NEMYRIV
61.20 46 84% 8010 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
TAKSOPARK PLIuS   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
11:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0135 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 10:50
vul.Kyivs'ka,8
11:37 NEMYRIV
56.06 46 100% 446 VINNYTsIa 1 - OBODIVKA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   TUR 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:05
vul.Kyivs'ka,8
11:52 NEMYRIV
61.20 46 97% 70 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
TEPLYKSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 11:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:00 NEMYRIV
53.07 42 100% 0126 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:25
vul.Kyivs'ka,8
12:12 NEMYRIV
56.06 46 100% 677 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-26
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 11:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:30 NEMYRIV
53.07 42 100% 0114 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
12:23 NEMYRIV
56.06 46 100% 603 VINNYTsIa 1 - HRANIV
RUDENKO OL'HA LEONIDIVNA   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
12:30 NEMYRIV
61.20 46 84% 740 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
PANChAK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh   BAZ A 079.23
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:45
vul.Kyivs'ka,8
12:40 NEMYRIV
56.06 46 100% 694 VINNYTsIa 1 - ChERNIVTsI (VIN)
VASYLYK VOLODYMYR VOLODYMYROVYCh FOP   EhTALON-25
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:50
vul.Kyivs'ka,8
12:45 NEMYRIV
61.20 46 100% 2800 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   MERSEDES-21
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:50
vul.Kyivs'ka,8
12:48 NEMYRIV
61.20 46 94% 750 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
MARTYN A.P.KhM   MERSEDES-26
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 11:55
vul.Kyivs'ka,8
12:42 NEMYRIV
56.06 46 84% 554 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
NEMYROVSKOE   MERSEDES-35
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:50 NEMYRIV
53.07 42 100% 895P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:10
vul.Kyivs'ka,8
13:00 NEMYRIV
56.06 46 100% 778 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OL'HOPOL' ATP TOV   BOHDAN-29
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:25
vul.Kyivs'ka,8
13:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 752TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:22 NEMYRIV
53.07 42 100% 0128 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:35
vul.Kyivs'ka,8
13:25 NEMYRIV
56.06 46 88% 48 VINNYTsIa 1 - DZhURYNTsI#
NEMYROVSKOE   YVEKO-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:40
vul.Kyivs'ka,8
13:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 4871 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
SLOBODIaNIuK A.A.   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:45
vul.Kyivs'ka,8
13:35 NEMYRIV
61.20 46 90% 515 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
13:34 NEMYRIV
56.06 46 85% 736 VINNYTsIa 1 - BILYI KAMIN'#
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
13:40 NEMYRIV
61.20 46 81% 696 VINNYTsIa 1 - MOH.PODIL'S'KYI
KOVAL'OV VOLODYMYR VASYL'OVYCh   BOHDAN-21
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:55
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:45 NEMYRIV
53.07 42 100% 0057 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:30 NEMYRIV
50.10 41 100% 1036 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
24.09.19 050400 050400 054923
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:46 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 1036 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
13:52 NEMYRIV
61.20 46 97% 84 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   BOHDAN-29
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
14:00 NEMYRIV
61.20 46 97% 962 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:03 NEMYRIV
61.20 46 97% 658 VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
VIN-AVTO   MERSEDES-16
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:05 NEMYRIV
56.06 46 97% 307 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   EhTALON-27
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:20
vul.Kyivs'ka,8
14:10 NEMYRIV
56.06 46 81% 856 VINNYTsIa 1 - VYSchA KROPYVNA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:20
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
14:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 533P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:30
vul.Kyivs'ka,8
14:17 NEMYRIV
61.20 46 97% 161 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOIKO IHOR IVANOVYCh   EhTALON-23
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:40
vul.Kyivs'ka,8
14:36 NEMYRIV
56.06 46 94% 377 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
14:35 NEMYRIV
61.20 46 97% 6042 VINNYTsIa 1 - HAISYN
HAISYNSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
14:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0137 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
14:40 NEMYRIV
61.20 46 97% 766TYMCh VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
KRYZhOPOL'SKOE   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 13:55
vul.Kyivs'ka,8
14:45 NEMYRIV
56.06 46 94% 670 VINNYTsIa 1 - DEMIVKA#
ShPYL'OVYI MYKOLA VOLODYMYROVYCh   BOHDAN-25
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 14:10
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 0268 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:15
vul.Kyivs'ka,8
15:10 NEMYRIV
61.20 46 97% 786 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-23
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:25
vul.Kyivs'ka,8
15:15 NEMYRIV
62.00 46 83% 760 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOBRYK Y.V.   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:25
vul.Kyivs'ka,8
15:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 94 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   MERSEDES-26
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 14:35
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:20 NEMYRIV
53.07 42 100% 897P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:35
vul.Kyivs'ka,8
15:25 NEMYRIV
61.20 46 97% 565 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:50
vul.Kyivs'ka,8
15:39 NEMYRIV
61.20 46 97% 630TYMCh VINNYTsIa 1 - BERShAD'
TEPLYKSKOE   EhTALON 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 14:50
vul.Kyivs'ka,8
15:47 NEMYRIV
61.20 46 87% 355 KYIV AV - MOH.PODIL'S'KYI
KOVAL'OV VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-25
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:50 NEMYRIV
53.07 42 100% 0059 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:00
vul.Kyivs'ka,8
15:57 NEMYRIV
61.20 46 97% 774 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   VANKhOL-36
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
15:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 163 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
KUTsA LOLA TURABAIVNA   EhTALON-27
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
15:55 NEMYRIV
56.06 46 88% 796 VINNYTsIa 1 - VASYLIVKA(ChECh.)
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:10
vul.Kyivs'ka,8
16:00 NEMYRIV
56.06 46 97% 726 VINNYTsIa 1 - PETRAShIVKA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:15
vul.Kyivs'ka,8
16:10 NEMYRIV
49.91 46 97% 29 VINNYTsIa 1 - PODIL'S'K
PASAVTOTRANSSERVIS M.PODIL'S'K   BOHDAN-26
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:20
vul.Kyivs'ka,8
16:07 NEMYRIV
61.20 46 92% 598 VINNYTsIa 1 - STEPAShKY#
HAISYNSKOE   BOHDAN-20
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
16:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 535P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:25
vul.Kyivs'ka,8
16:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 756TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:30
vul.Kyivs'ka,8
16:20 NEMYRIV
61.20 46 97% 68 VINNYTsIa 1 - DZhULYNKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-14
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:35
vul.Kyivs'ka,8
16:16 NEMYRIV
61.20 46 100% 416 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:45
vul.Kyivs'ka,8
16:45 NEMYRIV
56.06 46 100% 36 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   MERSEDES-18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
16:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 0139 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 15:50
vul.Kyivs'ka,8
16:45 NEMYRIV
61.20 46 94% 820 VINNYTsIa 1 - KYRNASIVKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-16
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:00
vul.Kyivs'ka,8
16:47 NEMYRIV
61.20 46 80% 826. VINNYTsIa 1 - TEPLYK
TEPLYKSKOE   BOHDAN-20
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:10
vul.Kyivs'ka,8
17:00 NEMYRIV
61.20 46 100% 412 VINNYTsIa 1 - KRASNOSILKA
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON-28
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 16:10
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
17:00 NEMYRIV
53.07 42 100% 0130 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:20
vul.Kyivs'ka,8
17:15 NEMYRIV
61.20 46 100% 348 KhMEL'NYTs'KYI - HAISYN
HAISYNSKOE   BOHDAN-27
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:30
vul.Kyivs'ka,8
17:25 NEMYRIV
61.20 46 90% 768 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 16:35
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
17:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0270 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:45
vul.Kyivs'ka,8
17:36 NEMYRIV
56.06 46 94% 840 VINNYTsIa 1 - ILLINTsI
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
17:40 NEMYRIV
56.06 46 97% 854 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 16:55
vul.Kyivs'ka,8
17:48 NEMYRIV
61.20 46 97% 614 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
HAISYNSKOE   NEOPLAN-35
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 17:00
vul.Kyivs'ka,8
17:55 NEMYRIV
61.20 46 81% 211 ZhYTOMYR - TUL'ChYN
TUL'ChYNSKOE   EhTALON 28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 17:10
vul.Kyivs'ka,8
18:02 NEMYRIV
61.20 46 100% 622 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   BOHDAN-28
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
18:10 NEMYRIV
61.20 46 88% 754 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-15
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 17:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
18:10 NEMYRIV
53.07 42 97% 0285 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 17:30
vul.Kyivs'ka,8
18:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 992 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 17:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
18:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 536P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 18:10
vul.Kyivs'ka,8
19:05 NEMYRIV
56.06 46 97% 1270 VINNYTsIa 1 - HRANIV
RUDENKO OL'HA LEONIDIVNA   EhTALON-28
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 18:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
19:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 0289 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 18:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
19:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 0141 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 19:15
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
20:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 0132 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050400 050400 054900
24.09.19 VINNYTsIa HROSh 19:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
20:20 NEMYRIV
53.07 42 97% 0292 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
24.09.19 050100 050100 054900
24.09.19 VINNYTsIa 1 19:45
vul.Kyivs'ka,8
20:45 NEMYRIV
61.20 46 100% 764 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 (Wednesday)
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 05:20
vul.Kyivs'ka,8
06:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 591 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 05:40
vul.Kyivs'ka,8
06:35 NEMYRIV
56.06 46 100% 5 VINNYTsIa 1 - UMAN'
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 05:55
vul.Kyivs'ka,8
06:47 NEMYRIV
56.06 46 97% 375 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
25.09.19 009201 000128 000250
25.09.19 Vinnytsia AS1 Tsentr.[ua] 06:30
vul.Kyivs'ka,8{49.2366976/28.4829415}
07:20 Nemyriv AS[ua]
vul. Hor'koho,10{48.9928468/28.6335001}
65.00 46 99% RE-270008016 8016 Poznan' AV-Skadovs'k AS
STETsYK T.V. FOP   Dal'neho sledovanyia
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 06:30
vul.Kyivs'ka,8
07:21 NEMYRIV
61.20 46 100% 921 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
KhOMENKO MYKOLA PAVLOVYCh FOP   MERSEDES-17
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 06:35
vul.Kyivs'ka,8
07:30 NEMYRIV
56.06 46 100% 194 VINNYTsIa 1 - SVITLOVODS'K
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-25
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
07:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 139 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOIKO IHOR IVANOVYCh   EhTALON-23
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 06:40
vul.Kyivs'ka,8
07:35 NEMYRIV
61.20 46 100% 513 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 06:45
vul.Kyivs'ka,8
07:40 NEMYRIV
59.08 46 84% 65 VINNYTsIa 1 - MYKOLAIV
ORION-AVTO M.MYKOLAIV   MAN-28
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 07:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
07:45 NEMYRIV
53.07 42 84% 891P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 07:05
vul.Kyivs'ka,8
08:00 NEMYRIV
56.06 46 100% 153 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   EhTALON-29
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 07:10
vul.Kyivs'ka,8
08:05 NEMYRIV
61.20 46 100% 509 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
NEMYROVSKOE   BOHDAN-25
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 07:35
vul.Kyivs'ka,8
08:25 NEMYRIV
61.20 46 100% 493 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
LESchENKO YuRII VASYL'OVYCh   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 07:45
vul.Kyivs'ka,8
08:36 NEMYRIV
61.20 46 100% 831 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
VIN-AVTO   EhTALON-27
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 07:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 529P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 07:50
vul.Kyivs'ka,8
08:45 NEMYRIV
56.06 46 100% 52V VINNYTsIa 1 - KRYVYI RIH
PP "ATP KRYVEShKO"   NEOPLAN-36
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:30 NEMYRIV
50.10 41 100% 1034 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
25.09.19 050400 050400 054923
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
08:46 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 1034 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:05
vul.Kyivs'ka,8
08:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 159 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
KUTsA LOLA TURABAIVNA   EhTALON-27
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:15
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
09:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 0133 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:15
vul.Kyivs'ka,8
09:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 271 VINNYTsIa 1 - ChEChEL'NYK
VIN-AVTO   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:20
vul.Kyivs'ka,8
09:15 NEMYRIV
61.20 46 100% 121A KhMIL'NYK - ODESA
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON-27
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:25
vul.Kyivs'ka,8
09:15 NEMYRIV
56.06 46 100% 666 VINNYTsIa 1 - PETRAShIVKA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 08:40
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
09:30 NEMYRIV
53.07 42 100% 0124 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:45
vul.Kyivs'ka,8
09:35 NEMYRIV
61.20 46 97% 602 VINNYTsIa 1 - HAISYN
HAISYNSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 08:50
vul.Kyivs'ka,8
09:33 NEMYRIV
56.06 46 100% 7432 VINNYTsIa 1 - HENIChES'K
PP "ATP KRYVEShKO"   NEOPLAN-35
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
09:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 487 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
OLEKSIIeV MYKOLA MYKhAILOVYCh   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:05
vul.Kyivs'ka,8
09:55 NEMYRIV
61.20 46 100% 593 VINNYTsIa 1 - PISchANKA
VIN-AVTO   BOHDAN-25
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 496P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:20
vul.Kyivs'ka,8
10:10 NEMYRIV
61.20 46 97% 742 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
SOZANS'KYI Yu.V.   EhTALON-26
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 893P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 692 VINNYTsIa 1 - VIITIVKA#
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:25 NEMYRIV
61.20 46 100% 984 VINNYTsIa 1 - MOH.PODIL'S'KYI
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON-26
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:35
vul.Kyivs'ka,8
10:32 NEMYRIV
61.20 46 84% 818 VINNYTsIa 1 - KYRNASIVKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-16
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 09:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0055 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 NEMYRIV
61.20 46 100% 620 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   EhTALON 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:40 NEMYRIV
61.20 46 100% 679 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
DARMOROS MARYNA VALERIIVNA   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 09:50
vul.Kyivs'ka,8
10:41 NEMYRIV
56.06 46 100% 836 VINNYTsIa 1 - ILLINTsI
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:40 NEMYRIV
50.10 41 100% 6 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   BAZ
25.09.19 050400 050400 054923
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
10:52 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 6 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   BAZ
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:10
vul.Kyivs'ka,8
11:05 NEMYRIV
61.20 46 100% 968 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
KRYZhOPOL'SKOE   BOHDAN-22
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:10 NEMYRIV
61.20 46 100% 612 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
HAISYNSKOE   NEOPLAN-35
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:20
vul.Kyivs'ka,8
11:12 NEMYRIV
61.20 46 100% 762 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
HUMENIuK R.P. FOP   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
11:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 531P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:35
vul.Kyivs'ka,8
11:30 NEMYRIV
56.06 46 100% 130V VINNYTsIa 1 - ChERKASY
AVTOLYNYY PODOL'Ia   YK-250
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:40
vul.Kyivs'ka,8
11:35 NEMYRIV
61.20 46 84% 8010 VINNYTsIa 1 - YaMPIL'
TAKSOPARK PLIuS   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 10:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
11:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0135 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 10:50
vul.Kyivs'ka,8
11:37 NEMYRIV
56.06 46 100% 446 VINNYTsIa 1 - OBODIVKA
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   TUR 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:05
vul.Kyivs'ka,8
11:52 NEMYRIV
61.20 46 97% 70 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
TEPLYKSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 11:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:00 NEMYRIV
53.07 42 100% 0126 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:25
vul.Kyivs'ka,8
12:12 NEMYRIV
56.06 46 100% 677 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
AVTOLYNYY PODOL'Ia   EhTALON-26
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 11:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:30 NEMYRIV
53.07 42 100% 0114 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
12:23 NEMYRIV
56.06 46 100% 603 VINNYTsIa 1 - HRANIV
RUDENKO OL'HA LEONIDIVNA   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:35
vul.Kyivs'ka,8
12:30 NEMYRIV
61.20 46 84% 740 VINNYTsIa 1 - TOMAShPIL'
PANChAK OLEKSANDR MYKOLAIOVYCh   BAZ A 079.23
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:45
vul.Kyivs'ka,8
12:40 NEMYRIV
56.06 46 100% 694 VINNYTsIa 1 - ChERNIVTsI (VIN)
VASYLYK VOLODYMYR VOLODYMYROVYCh FOP   EhTALON-25
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:50
vul.Kyivs'ka,8
12:45 NEMYRIV
61.20 46 100% 2800 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   MERSEDES-21
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:50
vul.Kyivs'ka,8
12:48 NEMYRIV
61.20 46 94% 750 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
MARTYN A.P.KhM   MERSEDES-26
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 11:55
vul.Kyivs'ka,8
12:42 NEMYRIV
56.06 46 84% 554 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
NEMYROVSKOE   MERSEDES-35
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:05
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
12:50 NEMYRIV
53.07 42 100% 895P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:10
vul.Kyivs'ka,8
13:00 NEMYRIV
56.06 46 100% 778 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
OL'HOPOL' ATP TOV   BOHDAN-29
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:25
vul.Kyivs'ka,8
13:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 752TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:22 NEMYRIV
53.07 42 100% 0128 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:35
vul.Kyivs'ka,8
13:25 NEMYRIV
56.06 46 88% 48 VINNYTsIa 1 - DZhURYNTsI#
NEMYROVSKOE   YVEKO-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:40
vul.Kyivs'ka,8
13:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 4871 VINNYTsIa 1 - TEPLYK
SLOBODIaNIuK A.A.   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:45
vul.Kyivs'ka,8
13:35 NEMYRIV
61.20 46 90% 515 VINNYTsIa 1 - TUL'ChYN
NEMYROVSKOE   FOL'KSVAH-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
13:34 NEMYRIV
56.06 46 85% 736 VINNYTsIa 1 - BILYI KAMIN'#
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 12:50
vul.Kyivs'ka,8
13:40 NEMYRIV
61.20 46 81% 696 VINNYTsIa 1 - MOH.PODIL'S'KYI
KOVAL'OV VOLODYMYR VASYL'OVYCh   BOHDAN-21
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 12:55
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:45 NEMYRIV
53.07 42 100% 0057 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:30 NEMYRIV
50.10 41 100% 1036 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
25.09.19 050400 050400 054923
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
13:46 NEMYRIV (VEL.BAZAR)#
54.04 44 100% 1036 VINNYTsIa HROSh - SPODAKhY
NEMYROVSKOE   SKANIIa 50
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
13:52 NEMYRIV
61.20 46 97% 84 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   BOHDAN-29
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:05
vul.Kyivs'ka,8
14:00 NEMYRIV
61.20 46 97% 962 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:03 NEMYRIV
61.20 46 97% 658 VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
VIN-AVTO   MERSEDES-16
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:10
vul.Kyivs'ka,8
14:05 NEMYRIV
56.06 46 97% 307 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   EhTALON-27
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:20
vul.Kyivs'ka,8
14:10 NEMYRIV
56.06 46 81% 856 VINNYTsIa 1 - VYSchA KROPYVNA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:20
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
14:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 533P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:30
vul.Kyivs'ka,8
14:17 NEMYRIV
61.20 46 97% 161 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOIKO IHOR IVANOVYCh   EhTALON-23
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:40
vul.Kyivs'ka,8
14:36 NEMYRIV
56.06 46 94% 377 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
PASTUKh MYKhAILO VOLODYMYROVYCh   MERSEDES-21
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
14:35 NEMYRIV
61.20 46 97% 6042 VINNYTsIa 1 - HAISYN
HAISYNSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 13:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
14:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0137 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:45
vul.Kyivs'ka,8
14:40 NEMYRIV
61.20 46 97% 766TYMCh VINNYTsIa 1 - HORODKIVKA#
KRYZhOPOL'SKOE   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 13:55
vul.Kyivs'ka,8
14:45 NEMYRIV
56.06 46 94% 670 VINNYTsIa 1 - DEMIVKA#
ShPYL'OVYI MYKOLA VOLODYMYROVYCh   BOHDAN-25
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 14:10
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:10 NEMYRIV
53.07 42 100% 0268 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:15
vul.Kyivs'ka,8
15:10 NEMYRIV
61.20 46 97% 786 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-23
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:25
vul.Kyivs'ka,8
15:15 NEMYRIV
62.00 46 83% 760 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
BOBRYK Y.V.   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:25
vul.Kyivs'ka,8
15:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 94 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   MERSEDES-26
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 14:35
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:20 NEMYRIV
53.07 42 100% 897P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:35
vul.Kyivs'ka,8
15:25 NEMYRIV
61.20 46 97% 565 VINNYTsIa 1 - TROSTIaNChYK#
VOSKOBIINYK VITALII OLEKSIIOVYCh   MERSEDES-21
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:50
vul.Kyivs'ka,8
15:39 NEMYRIV
61.20 46 97% 630TYMCh VINNYTsIa 1 - BERShAD'
TEPLYKSKOE   EhTALON 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 14:50
vul.Kyivs'ka,8
15:47 NEMYRIV
61.20 46 87% 355 KYIV AV - MOH.PODIL'S'KYI
KOVAL'OV VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-25
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:00
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
15:50 NEMYRIV
53.07 42 100% 0059 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:00
vul.Kyivs'ka,8
15:57 NEMYRIV
61.20 46 97% 774 VINNYTsIa 1 - ShLIaKhOVA
BERShADS'KE ATP 10527   VANKhOL-36
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
15:52 NEMYRIV
61.20 46 100% 163 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
KUTsA LOLA TURABAIVNA   EhTALON-27
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:05
vul.Kyivs'ka,8
15:55 NEMYRIV
56.06 46 88% 796 VINNYTsIa 1 - VASYLIVKA(ChECh.)
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:10
vul.Kyivs'ka,8
16:00 NEMYRIV
56.06 46 97% 726 VINNYTsIa 1 - PETRAShIVKA#
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:15
vul.Kyivs'ka,8
16:10 NEMYRIV
49.91 46 97% 29 VINNYTsIa 1 - PODIL'S'K
PASAVTOTRANSSERVIS M.PODIL'S'K   BOHDAN-26
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:20
vul.Kyivs'ka,8
16:07 NEMYRIV
61.20 46 92% 598 VINNYTsIa 1 - STEPAShKY#
HAISYNSKOE   BOHDAN-20
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
16:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 535P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:25
vul.Kyivs'ka,8
16:27 NEMYRIV
61.20 46 100% 756TYMCh VINNYTsIa 1 - PISchANKA
PISchANS'KE   EhTALON-27
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:30
vul.Kyivs'ka,8
16:20 NEMYRIV
61.20 46 97% 68 VINNYTsIa 1 - DZhULYNKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-14
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:35
vul.Kyivs'ka,8
16:16 NEMYRIV
61.20 46 100% 416 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:45
vul.Kyivs'ka,8
16:45 NEMYRIV
56.06 46 100% 36 VINNYTsIa 1 - UMAN'
KRUIZ-AVTO M.UMAN'   MERSEDES-18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 15:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
16:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 0139 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 15:50
vul.Kyivs'ka,8
16:45 NEMYRIV
61.20 46 94% 820 VINNYTsIa 1 - KYRNASIVKA
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-16
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:00
vul.Kyivs'ka,8
16:47 NEMYRIV
61.20 46 80% 826. VINNYTsIa 1 - TEPLYK
TEPLYKSKOE   BOHDAN-20
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:10
vul.Kyivs'ka,8
17:00 NEMYRIV
61.20 46 100% 412 VINNYTsIa 1 - KRASNOSILKA
PP "ATP KRYVEShKO"   EhTALON-28
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 16:10
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
17:00 NEMYRIV
53.07 42 100% 0130 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:20
vul.Kyivs'ka,8
17:15 NEMYRIV
61.20 46 100% 348 KhMEL'NYTs'KYI - HAISYN
HAISYNSKOE   BOHDAN-27
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:30
vul.Kyivs'ka,8
17:25 NEMYRIV
61.20 46 90% 768 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 16:35
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
17:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 0270 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:45
vul.Kyivs'ka,8
17:36 NEMYRIV
56.06 46 94% 840 VINNYTsIa 1 - ILLINTsI
NEMYROVSKOE   MERSEDES-18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:50
vul.Kyivs'ka,8
17:40 NEMYRIV
56.06 46 97% 854 VINNYTsIa 1 - OL'HOPIL'
TsYBUL'KO VOLODYMYR VASYL'OVYCh   EhTALON-29
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 16:55
vul.Kyivs'ka,8
17:48 NEMYRIV
61.20 46 97% 614 VINNYTsIa 1 - LADYZhYN
HAISYNSKOE   NEOPLAN-35
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 17:00
vul.Kyivs'ka,8
17:55 NEMYRIV
61.20 46 81% 211 ZhYTOMYR - TUL'ChYN
TUL'ChYNSKOE   EhTALON 28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 17:10
vul.Kyivs'ka,8
18:02 NEMYRIV
61.20 46 100% 622 VINNYTsIa 1 - SOBOLIVKA#
TEPLYKSKOE   BOHDAN-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 17:25
vul.Kyivs'ka,8
18:10 NEMYRIV
61.20 46 88% 754 VINNYTsIa 1 - KRYZhOPIL'
TUL'ChYNSKOE   MERSEDES-15
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 17:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
18:10 NEMYRIV
53.07 42 97% 0285 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
TOV "VINNYTs'KYI RAI.ATP 1"   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 17:30
vul.Kyivs'ka,8
18:20 NEMYRIV
61.20 46 100% 992 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 17:45
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
18:35 NEMYRIV
53.07 42 100% 536P VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 18:10
vul.Kyivs'ka,8
19:05 NEMYRIV
56.06 46 97% 1270 VINNYTsIa 1 - HRANIV
RUDENKO OL'HA LEONIDIVNA   EhTALON-28
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 18:25
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
19:15 NEMYRIV
53.07 42 100% 0289 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 18:50
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
19:40 NEMYRIV
53.07 42 100% 0141 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 19:15
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
20:05 NEMYRIV
53.07 42 100% 0132 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050400 050400 054900
25.09.19 VINNYTsIa HROSh 19:30
vul.Chekhova (supermarket "Hrosh")
20:20 NEMYRIV
53.07 42 97% 0292 VINNYTsIa HROSh - NEMYRIV
NEMYROVSKOE   MERSEDES 18
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 19:45
vul.Kyivs'ka,8
20:45 NEMYRIV
61.20 46 100% 764 VINNYTsIa 1 - BERShAD'
BERShADS'KE ATP 10527   EhTALON-28
25.09.19 050100 050100 054900
25.09.19 VINNYTsIa 1 19:50
vul.Kyivs'ka,8
20:45 NEMYRIV
53.90 45 90% 136BNO VARShAVA AV"ZAKhODNIa" - KhERSON
DENYSIVKA-LIuKS M.ChERNIVTsI   NEOPLAN-50

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...