Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(LVIV)
Destination station
(KRAKOW)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
25.02.24 (Sunday)
25.02.24 009281 000027 000031
25.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 04:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
10:25 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1000.00 334 98%  --  R-1530_5211 400 rid_1561_herson___poznan__orion_
Orion Avto   Avtobus
25.02.24 009205 000199 000110
25.02.24 L'VIV:L'viv AS8[ua] 04:00
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
10:30 KRAKIV:Krakiv AV[pl]
Bosacka, 18{50.067836/19.949398}
1000.00 348 97%  --  RE-432000073 73 Kherson AV-Poznan' AV
ORIONBUS   VanHool
25.02.24 009305 001436 000022
25.02.24 L'VIV: L'viv ZhD "Tsentral'nyi" 05:45
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
13:20 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
700.00 400.9 97%  --  637 2100 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 06:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
12:35 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
690.00 404 100%  --  7101K KYIV 1 - VROTsLAV
PAT "L'VIVS'KE ATP-14630"(L)   NEOPLAN
25.02.24 009001 000187 001252
25.02.24 L'VIV:Avtovokzal[ua] 07:00
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
12:35 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
650.00 357 98%  --  6990 Kyiv - Vrotslav
L'vivs'ke ATP 14630   n/a
25.02.24 009801 001260 000593
25.02.24 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA] 08:00
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1{49.839958950417845 / 23....
15:30 Krakiv[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
999.00 357 99%  --  189033-2674/6918 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - VROTsLAV[PL]
AUTOLUX trading   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.24 009001 003430 001252
25.02.24 L'VIV:Platna[ua] 08:10
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
15:10 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
599.00 455 99%  --  16634 L'viv - Khozhuv
Skhidno-Yevropeis'ka Podorozh   n/a
25.02.24 009001 003430 005229
25.02.24 L'VIV:Platna[ua] 08:10
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
15:40 KRAKIV:vul.[pl]
vul. Kapitana Mieczys?awa Medweckiego, 1{50.071174/19.801121}
599.00 487 99%  --  16634 L'viv - Khozhuv
Skhidno-Yevropeis'ka Podorozh   n/a
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 09:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:00 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 404 100%  --  8760 KOLOMYIa - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   VANKhUL
25.02.24 009301 000105 001026
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 09:00
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
17:10 KRAKIV: RDA
ul.Bosacka, 18{50.0678565825685/19.9494337526914}
800.00 428.1 99%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 09:25
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:00 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 349 100%  --  87601 KOLOMYIa - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
25.02.24 009301 000099 001026
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 09:25
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
17:10 KRAKIV: RDA
ul.Bosacka, 18{50.0678565825685/19.9494337526914}
800.00 406.4 99%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 09:40
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:10 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
1050.00 357 87%  --  7025R L'VIV - KRAKIV
RAVLYK I.O. FOP   NEOPLAN
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 10:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:10 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
1000.00 523 87%  --  7025R L'VIV AV - KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RAVLYK I.O. FOP   SETRA
25.02.24 009301 000105 000022
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 13:00
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
20:55 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 444.2 99%  --  205 [UA-CZ] Dnipro - Praha (Z)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 13:30
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
20:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 445 90%  --  7747 MELITOPOL' AS1 - SchETsIN
VINEV TZOV   NEOPLAN
25.02.24 009001 000048 001252
25.02.24 L'VIV:Avtovokzal,[ua] 13:30
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
20:30 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
800.00 455 99%  --  9651 Melitopol' - Schetsyn
Winew   n/a
25.02.24 009301 000099 000022
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 14:00
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
20:55 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 384.6 99%  --  205 [UA-CZ] Dnipro - Praha (Z)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 14:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
22:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 349 100%  --  77421 DELIaTYN - LIBERETs'
MASKALIuK D.V.FOP   SETRA_2pov.
25.02.24 009305 000099 000022
25.02.24 L'VIV: AC L'viv "Tsentral'nyi" 14:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
22:30 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
1000.00 428 99%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   NeoplanN216H
25.02.24 009305 001476 000022
25.02.24 L'VIV: L'VIV PITsERIIa "NAPOLETANA 14:45
vul. Chernivets'ka, 21 (bilia ZhD){49.8387686656706/23.995996...
22:55 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
800.00 439 98%  --  635 0630 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
25.02.24 009001 003430 001252
25.02.24 L'VIV:Platna[ua] 14:50
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
22:00 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
600.00 466 97%  --  15560 Kyiv - Vrotslav (06:30)
Pavliuks-Trans   n/a
25.02.24 460800 460800 820169
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
22:15 KRAKIV (ChEZhYNY)
787.50 190 94%  --  7122 KYIV 1 - YeLENA HURA
MEN'OK N.I.FOP   VANKhUL
25.02.24 009305 001524 000022
25.02.24 L'VIV: L'viv ZhD 15:30
Parkinh, kafe "Vechirnii vokzal"{49.8386671832516/23.99387358...
22:30 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
1000.00 384.7 99%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   NeoplanN216H
25.02.24 009301 000099 000022
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 15:55
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
22:50 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 368.4 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 15:55
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
22:50 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.40 253 100%  --  8781 KhERSON - ZELENA HURA
HOLDEN PLIuS TRANS   SETRA 80
25.02.24 009001 009553 005229
25.02.24 L'VIV:Avtobusna[ua] 16:30
Avtobusna zupynka "Epitsentr", vul. Horodots'ka, 302{49.82448...
22:00 KRAKIV:vul.[pl]
vul. Kapitana Mieczys?awa Medweckiego, 1{50.071174/19.801121}
900.00 358 97%  --  8777 380 Kolomyia - Praha - Plz'en'
Nikolo Ukraina   n/a
25.02.24 009301 000105 000022
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 16:30
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
22:50 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 341.3 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 309901 460285 820656
25.02.24 L'VIV(TRANSFER) 17:00
Prymis'kyi_avtovokzal,vul.Horodots'ka,116-a
03:50 KRAKIV ZLV(TRANSFER)
Zalizn.vokzal,Mercure_Krakow_Stare_Miasto,Pawia_18/B
2000.00 338 100%  --  1ChK ChERKASY(TRANSFER) - KATOVITsE AEROPORT(TRANSFER)
TOV TRANSFER ChERKASY   MERSEDES SPRINTER 20
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 17:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 441 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
25.02.24 009301 000105 000022
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 17:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
02:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 476.7 98%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
25.02.24 309901 460148 820451
25.02.24 L'VIV AS-8(SVYSTUN) 18:40
ZhD_vokzal,parkovka,pl.Dvirtseva,1
00:50 KRAKIV*(SVYSTUN)
Wladyslawa_Reymonta,21-A,33-332_Krakow
680.00 340 100%  --  1TIeH TEREBOVLIa*AV*(SVYSTUN) - YeLENIa-HURA(SVYSTUN)
FOP Svystun Bohdan Romanovych   SETRA 50
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 18:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
02:25 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 327 100% 7101 IVANO-FRANKIVS'K - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
25.02.24 009301 000099 000022
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 18:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
02:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 433.4 98%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 20:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
04:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
788.00 272 100%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   VANKhUL
25.02.24 009281 001651 000031
25.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 20:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
03:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 351 99%  --  R-2626_5537 2503 rid_2658_kam__039_anec__podil_s_kij___zelena_gura_p_trans_
TOV P-Trans   bus
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 20:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:20 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
787.50 502 100%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   SKANIIa
25.02.24 009281 000027 000031
25.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 21:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
03:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 344 99%  --  R-2626_5537 2503 rid_2658_kam__039_anec__podil_s_kij___zelena_gura_p_trans_
TOV P-Trans   bus
25.02.24 009301 000099 000022
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 21:15
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 335.8 98%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 21:15
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
06:30 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 338 100%  --  8750 KYIV 1 - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
25.02.24 009301 000099 000022
25.02.24 L'VIV: Avtovokzal 21:20
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 471.3 99%  --  119 [UA-PL] L'viv-Krakiv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 460100 460100 820160
25.02.24 L'VIV 21:20
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
06:30 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 520 100%  --  7025H L'VIV - KRAKIV AEROPORT
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   NEOPLAN
25.02.24 009301 000105 000022
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:45
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 308.8 98%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:30 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 383 100%  --  8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
25.02.24 009301 000105 000022
25.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 444.2 99%  --  119 [UA-PL] L'viv-Krakiv (Hal-Vsesvit)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool 55 mists'
25.02.24 460800 460800 820160
25.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:30 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 530 100%  --  7026 L'VIV AV - KRAKIV (AEROPORT)
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
25.02.24 009281 001651 000031
25.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 22:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
05:35 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1200.00 344 99%  --  R-1165_1504 3036 Chernivtsi - Vrotslav
Prykarpats'kyi Ekspres   Avtobus
25.02.24 009281 001651 000031
25.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 22:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 379 98% R-2624_5535 2501 Kosiv - Vrotslav
TOV P-Trans   bus
25.02.24 009281 000061 000031
25.02.24 L'VIV:zal "tsentral'nyi l'[ua] 22:30
vul. Stryis'ka, 109{49.7871107/24.0152343}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1000.00 339 98%  --  R-1074_7366 7553 rid_1105_harkiv___praga_vasil_kiv_
VTA BUS (Vasyl'kivtransavto)   VOLVO IRIZAR
25.02.24 009801 001260 000593
25.02.24 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA] 22:45
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1{49.839958950417845 / 23....
07:10 Krakiv[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
999.00 417 95%  --  188105-2458/6783 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - PRAHA[CZ]
AUTOLUX trading   ECOLINES / AVTOLIuKS
25.02.24 009281 000027 000031
25.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 23:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 371 98% R-2624_5535 2501 Kosiv - Vrotslav
TOV P-Trans   bus
26.02.24 (Monday)
26.02.24 009281 000027 000031
26.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 04:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
10:25 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1000.00 334 98%  --  R-1530_5211 400 rid_1561_herson___poznan__orion_
Orion Avto   Avtobus
26.02.24 009205 000199 000110
26.02.24 L'VIV:L'viv AS8[ua] 04:00
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
10:30 KRAKIV:Krakiv AV[pl]
Bosacka, 18{50.067836/19.949398}
1000.00 348 97%  --  RE-432000073 73 Kherson AV-Poznan' AV
ORIONBUS   VanHool
26.02.24 009305 001436 000022
26.02.24 L'VIV: L'viv ZhD "Tsentral'nyi" 05:45
Dvirtseva ploscha, 1 (platna parkovka){49.9219534178814/23.95...
13:20 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
700.00 400.9 97%  --  637 2100 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
26.02.24 009801 001260 000593
26.02.24 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA] 08:00
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1{49.839958950417845 / 23....
15:30 Krakiv[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
999.00 357 99%  --  189033-2674/6918 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - VROTsLAV[PL]
AUTOLUX trading   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.24 009001 003430 001252
26.02.24 L'VIV:Platna[ua] 08:10
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
15:10 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
599.00 455 99%  --  16634 L'viv - Khozhuv
Skhidno-Yevropeis'ka Podorozh   n/a
26.02.24 009001 003430 005229
26.02.24 L'VIV:Platna[ua] 08:10
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
15:40 KRAKIV:vul.[pl]
vul. Kapitana Mieczys?awa Medweckiego, 1{50.071174/19.801121}
599.00 487 99%  --  16634 L'viv - Khozhuv
Skhidno-Yevropeis'ka Podorozh   n/a
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 09:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:00 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 404 100%  --  8760 KOLOMYIa - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   VANKhUL
26.02.24 009301 000105 001026
26.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 09:00
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
17:10 KRAKIV: RDA
ul.Bosacka, 18{50.0678565825685/19.9494337526914}
800.00 428.1 99%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 09:25
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:00 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 349 100%  --  87601 KOLOMYIa - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
26.02.24 009301 000099 001026
26.02.24 L'VIV: Avtovokzal 09:25
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
17:10 KRAKIV: RDA
ul.Bosacka, 18{50.0678565825685/19.9494337526914}
800.00 406.4 99%  --  427 [UA-PL] Kolomyia (z Ivano-Frankivs'ka) - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 09:40
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
16:10 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
1050.00 357 87%  --  7025R L'VIV - KRAKIV
RAVLYK I.O. FOP   NEOPLAN
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 10:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
16:10 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
1000.00 523 87%  --  7025R L'VIV AV - KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RAVLYK I.O. FOP   SETRA
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 13:30
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
20:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 445 90%  --  7747 MELITOPOL' AS1 - SchETsIN
VINEV TZOV   NEOPLAN
26.02.24 009001 000048 001252
26.02.24 L'VIV:Avtovokzal,[ua] 13:30
Avtovokzal, vul. Stryis'ka, 109 {49.7868753921822/24.01741415...
20:30 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
800.00 455 99%  --  9651 Melitopol' - Schetsyn
Winew   n/a
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 13:30
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
21:45 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 327 100%  --  7036 ZOLOChIV - KARLOVI VARY
NASOROKh TZOV   BOVA
26.02.24 009001 000187 001252
26.02.24 L'VIV:Avtovokzal[ua] 14:00
Avtovokzal "Dvirtsevyi", ploscha Dvirtseva, 1{49.840337943860...
21:00 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
800.00 455 97%  --  49 331 Zolochiv - Karlovi Vary
Nasorokh TzOV   MAN (49 Seats)
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:00
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
21:45 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 441 100%  --  7036 ZOLOChIV - KARLOVI VARY
TZOV "NASOROKh"   BOVA
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 14:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
22:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 349 100%  --  77421 DELIaTYN - LIBERETs'
MASKALIuK D.V.FOP   SETRA_2pov.
26.02.24 009305 000099 000022
26.02.24 L'VIV: AC L'viv "Tsentral'nyi" 14:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
22:30 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
1000.00 428 99%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   NeoplanN216H
26.02.24 009305 001476 000022
26.02.24 L'VIV: L'VIV PITsERIIa "NAPOLETANA 14:45
vul. Chernivets'ka, 21 (bilia ZhD){49.8387686656706/23.995996...
22:55 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
800.00 439 98%  --  635 0630 KYIV - VROTsLAV
PAVLIuK V.   NEOPLAN - 45
26.02.24 009001 003430 001252
26.02.24 L'VIV:Platna[ua] 14:50
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
22:00 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
600.00 466 97%  --  15560 Kyiv - Vrotslav (06:30)
Pavliuks-Trans   n/a
26.02.24 460800 460800 820169
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 14:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
22:15 KRAKIV (ChEZhYNY)
787.50 190 94%  --  7122 KYIV 1 - YeLENA HURA
MEN'OK N.I.FOP   VANKhUL
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 15:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
21:50 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
780.00 349 100%  --  70491 KhARKIV - PRAHA
AVTOKOMBINAT-1 TOV   MERSEDES-303
26.02.24 009305 001524 000022
26.02.24 L'VIV: L'viv ZhD 15:30
Parkinh, kafe "Vechirnii vokzal"{49.8386671832516/23.99387358...
22:30 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
1000.00 384.7 99%  --  464 1200 0283 RAKhIV - LIBERETs'
D.M.D GROUR   NeoplanN216H
26.02.24 009301 000099 000022
26.02.24 L'VIV: Avtovokzal 15:55
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
22:50 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 368.4 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 15:55
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
22:50 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.40 253 100%  --  8781 KhERSON - ZELENA HURA
HOLDEN PLIuS TRANS   SETRA 80
26.02.24 009001 009553 005229
26.02.24 L'VIV:Avtobusna[ua] 16:30
Avtobusna zupynka "Epitsentr", vul. Horodots'ka, 302{49.82448...
22:00 KRAKIV:vul.[pl]
vul. Kapitana Mieczys?awa Medweckiego, 1{50.071174/19.801121}
900.00 358 97%  --  8777 380 Kolomyia - Praha - Plz'en'
Nikolo Ukraina   n/a
26.02.24 009301 000105 000022
26.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 16:30
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
22:50 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 341.3 97%  --  455 Kherson - Zelena Hura
TzOV "HOLDEN PLIuS TRANS"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 17:50
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
02:20 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 441 100% 7101 ChERNIVTsI - VROTsLAV
TZOV "L'VIVS'KE ATP-14631"S   NEOPLAN
26.02.24 009301 000105 000022
26.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 17:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
02:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 476.7 98%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 18:45
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
02:25 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 327 100% 7101 IVANO-FRANKIVS'K - VROTsLAV
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
26.02.24 009301 000099 000022
26.02.24 L'VIV: Avtovokzal 18:45
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
02:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 433.4 98%  --  24 [UA-PL] 7101 Chernivtsi - Ivano-Frankivs'k - Vrotslav
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool90 mists'
26.02.24 009305 001791 000022
26.02.24 L'VIV: L'viv TsZhD (Parkovka) 19:30
Tsentral'nyi zaliznodorozhnyi vokzal, pl. Dvirtseva1. Platna ...
03:20 KRAKIV: AV Krakiv
vul. Bosatska 18{50.0679788588591/19.9496712458458}
600.00 292.5 98%  --  593 1140 (008243) TIaChIV - SVYNOUISTsE
TOV Mahren   NEOPLAN - 45
26.02.24 009001 003430 001252
26.02.24 L'VIV:Platna[ua] 19:30
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
03:30 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
600.00 520 98%  --  17332 (16:00) Luts'k - Svinouis'tse
TocoBus   n/a
26.02.24 009001 003430 007150
26.02.24 L'VIV:Platna[ua] 19:30
Platna parkovka bilia pitserii "Pizza 0-24", vul. Chernivets'...
03:50 KRAKIV:Navproty[pl]
Navproty terminalu pryl'otu (avtobusni zupynky){50.071778/19....
600.00 541 98%  --  17332 (16:00) Luts'k - Svinouis'tse
TocoBus   n/a
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 20:00
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
04:20 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
788.00 272 100%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   VANKhUL
26.02.24 309901 460222 820558
26.02.24 L'VIV//(MODUL'TRANS) 20:10
AS-1_vul.Stryis'ka,109
03:00 KRAKIV//(MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
900.00 336 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.24 009001 003063 001252
26.02.24 L'VIV:Avtobusna[ua] 20:10
Avtobusna zupynka, bilia avtovokzalu, vul. Stryis'ka, 109 {49...
03:10 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
800.00 424 98%  --  12194 Verkhovyna - Pila
Modul'trans   Setra (59 seats)
26.02.24 009281 001651 000031
26.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 20:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
03:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 351 99%  --  R-2626_5537 2503 rid_2658_kam__039_anec__podil_s_kij___zelena_gura_p_trans_
TOV P-Trans   bus
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 20:30
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
04:20 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
787.50 502 100%  --  7193 ChERNIVTsI - POZNAN'
ROIaL-KOMPANI TOV   SKANIIa
26.02.24 309901 460223 820558
26.02.24 L'VIV-8//(MODUL'TRANS) 20:40
AS-8,pl.Dvirtseva,1
03:00 KRAKIV//(MODUL'TRANS)
AV_ul.Bosacka,18
900.00 328 100%  --  1KPP-2 KhMEL'NYTs'KYI*(MODUL'TRANS) - LEShNO*(MODUL'TRANS)
PP "MODUL'TRANS"   NEOPLAN-45
26.02.24 009001 006921 001252
26.02.24 L'VIV:Zaliznychnyi[ua] 20:40
Zaliznychnyi vokzal, pl. Dvirtseva, parkovka bilia kafe PIZZA...
03:10 KRAKIV:Avtovokzal[pl]
Avtovokzal MDA, vul. Bosacka, 18 {50.0678211277134/19.9493265...
800.00 423 98%  --  12194 Verkhovyna - Pila
Modul'trans   Setra (59 seats)
26.02.24 009281 000027 000031
26.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 21:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
03:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 344 99%  --  R-2626_5537 2503 rid_2658_kam__039_anec__podil_s_kij___zelena_gura_p_trans_
TOV P-Trans   bus
26.02.24 009301 000099 000022
26.02.24 L'VIV: Avtovokzal 21:15
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 335.8 98%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 21:15
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
06:30 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 338 100%  --  8750 KYIV 1 - POZNAN'
HAL_VSESVIT" (M)TZOV   VANKhUL
26.02.24 009301 000099 000022
26.02.24 L'VIV: Avtovokzal 21:20
vul. Stryis'ka, 109{49.7868753921822/24.0174141526222}
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 471.3 97%  --  77 [UA-PL] L'viv-Krakiv (ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 460100 460100 820160
26.02.24 L'VIV 21:20
L'VIV,L'VIV_AV"TsENTRAL'NYI",VUL.STRYIS'KA,109
06:30 KRAKIV
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 355 100% 7025 L'VIV - KRAKIV AEROPORT
L'VIVS'KE ATP-14631 TZOV   NEOPLAN
26.02.24 009301 000105 000022
26.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:45
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 308.8 98%  --  6 [UA-PL] 8750 Kyiv - Poznan'
EAST WEST EUROLINES/TzOV "Hal-Vsesvit"   Van Hool90 mists'
26.02.24 460800 460800 820160
26.02.24 L'VIV AV DVIRTsEVYI 21:45
pl.Dvirtseva,1 (Zal.vokzal)
06:30 KRAKIV AV (BOSIaTs'KA 18)
RDA_UL.W.STWOSZA/UL.BOSACKA,18
840.00 383 100%  --  8750 KYIV 7 "VYDUBYChI" - POZNAN'
TZOV"HAL_VSESVIT" (M)   VANKhUL
26.02.24 009301 000105 000022
26.02.24 L'VIV: AV "Dvirtsevyi" 21:50
Pl. Dvirtseva, 1 (1-2 platforma){49.8403654814404/23.99565825...
06:30 KRAKIV: Krakiv AS
vul. Bosiats'ka, 18{50.0679368545633/19.9496706578331}
800.00 444.2 97%  --  77 [UA-PL] L'viv-Krakiv (ATP)
EAST WEST EUROLINES/TzOV "L'vivs'ke ATP-14631"   Van Hool 55 mists'
26.02.24 009281 001651 000031
26.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 22:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
05:35 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1200.00 344 99%  --  R-1165_1504 3036 Chernivtsi - Vrotslav
Prykarpats'kyi Ekspres   Avtobus
26.02.24 009281 001651 000031
26.02.24 L'VIV:Troleibusna zupynka[ua] 22:30
109, Stryis'ka{49.78737267176342/24.0169607571}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 379 98% R-2624_5535 2501 Kosiv - Vrotslav
TOV P-Trans   bus
26.02.24 009281 000061 000031
26.02.24 L'VIV:zal "tsentral'nyi l'[ua] 22:30
vul. Stryis'ka, 109{49.7871107/24.0152343}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
1300.00 339 98%  --  R-2470_5185 7074 Kryvyi Rih - Leshno
Prosto Bus Plus (PP Avtotranzyt)   bus-1
26.02.24 009801 001260 000593
26.02.24 L'viv (zaliznychnyi vokzal)[UA] 22:45
Avtovokzal № 8, Dvirtseva ploscha, 1{49.839958950417845 / 23....
07:10 Krakiv[PL]
Avtovokzal “MDA”, vul. Bosacka 18, verkhnyi yarus, ostanovky ...
999.00 417 95%  --  188105-2458/6783 KYIV (VYDUBYChI)[UA] - PRAHA[CZ]
AUTOLUX trading   ECOLINES / AVTOLIuKS
26.02.24 009281 000027 000031
26.02.24 L'VIV:Avtostantsiia №8[ua] 23:00
pl. Dvirtseva, 1{49.840382/23.995500}
06:00 KRAKIV:Dworzec autobusowy[pl]
ul. Bosacka, 18{50.06793389055562/19.9496765471}
900.00 371 98% R-2624_5535 2501 Kosiv - Vrotslav
TOV P-Trans   bus
26.02.24 009205 000199 000110
26.02.24 L'VIV:L'viv AS8[ua] 23:50
Dvirtseva pl. 1{49.840366/23.995707}
07:00 KRAKIV:Krakiv AV[pl]
Bosacka, 18{50.067836/19.949398}
1000.00 357 99%  --  RE-234000025 25 Mykolaiv AS "Pivdenna"-Vrotslav AV
ORIONBUS   VanHool

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made in booking-office at departure point
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...