Enter the parameters of your order
Departure station:
Destination station:
Departure date(dd.mm.yy):  
Show also trips for days following after chosen date

Departure station
(CHERKASSY)
Destination station
(KYIV)
Price*
(UAH)
Distance Reliability**
Quality
Route of the bus
Carrier Bus type
15.05.21 (Saturday)
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 07:15
vul. Dashkovycha 39/2
10:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  79 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 07:45
vul. Dashkovycha 39/2
11:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  864 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 08:15
vul. Dashkovycha 39/2
11:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  211 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 08:45
vul. Dashkovycha 39/2
12:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  721 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 09:15
vul. Dashkovycha 39/2
12:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  866 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 09:50
vul. Dashkovycha 39/2
13:20 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  868 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 10:25
vul. Dashkovycha 39/2
13:55 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  870 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 712000 712000 300701
15.05.21 ChERKASY AS-2 10:45
ul. Krupskoi, 7
14:40 KYIV AS"KYIV"
292.01 291.6 100%  --  5487U KRYVYI RIH - VOLODYMYR-VOLYNS'KYI
VASYL'KIVTRANSAVTO PP   MERSEDES B.50
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 11:00
vul. Dashkovycha 39/2
14:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  872 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 11:35
vul. Dashkovycha 39/2
15:05 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  874 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 12:10
vul. Dashkovycha 39/2
15:40 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  610 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 009801 000925 001093
15.05.21 Cherkasy[UA] 12:35
Avtostantsiia "Cherkasy-2", vul. Volodymyra Lozheshnikova 7{4...
15:40 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
165.00 195 99%  --  900004404-2090/5657 KROPYVNYTs'KYI (TsENTR)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 12:45
vul. Dashkovycha 39/2
16:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  659 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 13:25
vul. Dashkovycha 39/2
16:55 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  632 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 14:05
vul. Dashkovycha 39/2
17:35 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  385 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 14:45
vul. Dashkovycha 39/2
18:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  876 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 15:20
vul. Dashkovycha 39/2
18:50 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  878 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 16:00
vul. Dashkovycha 39/2
20:00 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 94%  --  647 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 16:40
vul. Dashkovycha 39/2
20:10 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  880 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 17:20
vul. Dashkovycha 39/2
20:50 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  650 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 18:00
vul. Dashkovycha 39/2
21:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  644 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 718100 718100 306100
15.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 18:40
vul. Dashkovycha 39/2
22:10 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  862 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
15.05.21 009801 000925 001093
15.05.21 Cherkasy[UA] 20:15
Avtostantsiia "Cherkasy-2", vul. Volodymyra Lozheshnikova 7{4...
23:35 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
165.00 211 97%  --  900003604-1915/5324 KROPYVNYTs'KYI (TsENTR)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.05.21 (Sunday)
16.05.21 009801 000925 001093
16.05.21 Cherkasy[UA] 02:35
Avtostantsiia "Cherkasy-2", vul. Volodymyra Lozheshnikova 7{4...
05:40 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
165.00 189 97%  --  900004202-1858/5325 KRYVYI RIH (AS 1)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 04:00
vul. Dashkovycha 39/2
07:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  7133 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 04:35
vul. Dashkovycha 39/2
08:05 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  7169 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 05:10
vul. Dashkovycha 39/2
08:40 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  7864 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 05:45
vul. Dashkovycha 39/2
09:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  7831 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 06:15
vul. Dashkovycha 39/2
12:10 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  169 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 06:45
vul. Dashkovycha 39/2
10:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  133 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 07:15
vul. Dashkovycha 39/2
10:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  79 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 07:45
vul. Dashkovycha 39/2
11:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  864 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 08:15
vul. Dashkovycha 39/2
11:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  211 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 08:45
vul. Dashkovycha 39/2
12:45 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  721 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 09:15
vul. Dashkovycha 39/2
12:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  866 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 09:50
vul. Dashkovycha 39/2
13:20 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  868 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 10:25
vul. Dashkovycha 39/2
13:55 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  870 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 009292 000327 000106
16.05.21 Cherkasy AS2[ua] 10:45
Lozheshnikova vul. 7{49.426998/32.050208}
14:40 Kyiv AS (Zal. vok.)[ua]
S.Petliury vul. 32{50.44248/30.492654}
200.00 198 97%  --  RE-180001234 1234 Kryvyi Rih AS1-Schetsyn AV
AVTOTRANZYT PP   Dalekoho spoluchennia
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 11:00
vul. Dashkovycha 39/2
14:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  872 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 11:35
vul. Dashkovycha 39/2
15:05 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  874 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 12:10
vul. Dashkovycha 39/2
15:40 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  610 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 009801 000925 001093
16.05.21 Cherkasy[UA] 12:35
Avtostantsiia "Cherkasy-2", vul. Volodymyra Lozheshnikova 7{4...
15:40 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
165.00 195 99%  --  900004404-2090/5657 KROPYVNYTs'KYI (TsENTR)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 12:45
vul. Dashkovycha 39/2
16:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  659 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 13:25
vul. Dashkovycha 39/2
16:55 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  632 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 14:05
vul. Dashkovycha 39/2
17:35 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 100%  --  385 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 14:45
vul. Dashkovycha 39/2
18:15 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  876 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 15:20
vul. Dashkovycha 39/2
18:50 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  878 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 16:00
vul. Dashkovycha 39/2
20:00 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 94%  --  647 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 16:40
vul. Dashkovycha 39/2
20:10 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  880 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 17:20
vul. Dashkovycha 39/2
20:50 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  650 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 18:00
vul. Dashkovycha 39/2
21:30 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  644 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 718100 718100 306100
16.05.21 ChERKASY AS DAShKOVYChA 18:40
vul. Dashkovycha 39/2
22:10 KYIV AS 'KYIV'
210.22 198 97%  --  862 ChERKASY AS DAShKOVYChA - KYIV AS 'KYIV'
TOV"SERVIS-AVTO-2005"   MERSEDES-18
16.05.21 009801 000925 001093
16.05.21 Cherkasy[UA] 20:15
Avtostantsiia "Cherkasy-2", vul. Volodymyra Lozheshnikova 7{4...
23:35 Kyiv (Vydubychi)[UA]
Avtostantsiia "Vydubychi", Naberezhno - Pechers'ka doroha, 10 A
165.00 211 97%  --  900003604-1915/5324 KROPYVNYTs'KYI (TsENTR)[UA] - KYIV (VYDUBYChI)[UA]
TOV "AAZ TREIDINH-AVTOLIuKS"   ECOLINES / AVTOLIuKS

* Price - oriented, exact price will be determined in the next step
** Reliability - relation of the amount of trips, departured with no more than 30 minutes behind to scheduled departures, shown in percentage (for the last 30 days)
- trips, for which exchange the voucher for a ticket is made when boarding the bus
- When you mouse over the dotted underlined text appears additional information

Number of tickets: Email:
(if you haven't been, registered yet
we'll send you a message with
your registration data)Reservation code:
Loading...